• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี

อิตาลี * สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) * ฝรั่งเศส(TGV) 10วัน QR

รหัสทัวร์
อิตาลี * สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) * ฝรั่งเศส(TGV) 10วัน QR
ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
วันที่
08 เม.ย. - 17 เม.ย. 2023
สายการบิน
แควนตัส แอร์เวย์
เริ่มต้นที่

115,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

08-17 เม.ย. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – หอเอนเมืองปิซ่า – ล่องเรือกอนโดล่า – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเค่น ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา – นั่งรถไฟ TGV – ขึ้นหอไอเฟล – เข้าแวร์ซายย์ – เข้าลูฟฟ์ – มองมาร์ต

วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่2 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม
วันที่3 ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค
วันที่4 เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – ดูโอโม – โคโม่ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต
วันที่5 ลูเซิร์น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
วันที่6 ดีจอง – รถไฟด่วน TGV – ปารีส – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ – ขึ้นหอไอเฟล
วันที่7 ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
วันที่8 ปารีส – City Tour – ย่านมองมาร์ต
วันที่9 ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม – เดินทางกลับ
วันที่10 กรุงเทพฯ

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว