• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์
13-WCNT230045-อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน 6 คืน (EY) JUL-DEC
ประเทศ
ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี
ระยะเวลา
9 วัน
วันที่
03 ก.ค. - 11 ธ.ค. 2023
การเดินทาง
เอทิฮัด แอร์เวย์ส
เริ่มต้นที่

82,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

03 – 09, 24 - 01ส.ค. ก.ค. 2566
05 – 13, 19 – 27 ส.ค. 2566
10 – 18, 22 – 30 ก.ย. 2566
06 – 14, 12 – 20, 21 – 29 ต.ค. 2566
11 – 19, 20 – 28 พ.ย. 2566
01 – 09, 03 – 11 ธ.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ปิซ่า
หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค
ล่องเรือกอนโดล่า – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง – ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – มองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต

รายละเอียดทัวร์

 • วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี(อิมิเรตส์)
 • วันที่สอง โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซีย – เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดเสปน – ปิซ่า
 • วันที่สาม ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า***
 • วันที่สี่ เวนิส เมสเตร้ – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
 • วันที่ห้า อินเทอร์ลาเค่น – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
 • วันที่หก ดีจอง – รถไฟด่วน TGV – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายย์ ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
 • วันที่เจ็ด ปารีส – ชมเมือง – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง
 • วันที่แปด ปารีส – สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ – อาบูดาบี(อิมิเรทส์)
 • วันที่เก้า อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว