• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ (เซอร์แมท+จุงเฟรา) 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์
12-WCNT230036-อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ (เซอร์แมท+จุงเฟรา) 8 วัน 5 คืน (TK)
ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี
ระยะเวลา
8 วัน
วันที่
08 ก.ค. - 9 ธ.ค. 2023
การเดินทาง
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

85,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

08 – 15, 22 – 29 ก.ค. 2566
12 – 19 ส.ค. 2566
23 – 30 ก.ย. 2566
07 – 14, 21 – 28 ต.ค. 2566
04 – 11, 18 – 25 พ.ย. 2566
02 – 09 ธ.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

อิสตันบูล – มิลาน – เวนิส – โบสถ์เซนต์มาร์ค – นั่งเรือกอนโดร่า
เมสเตร้ – ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้ – ดูโอโมมิลาน – แทช
เซอร์แมทซ์ – ยอดเขากรอนเนอแกรต*** – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์ – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก – ศาลาไทย
เจนีวา – น้ำพุจรวดเจทโด – กรุงเบิร์น – บ่อหมี – อินเทอร์ลาเก้น
หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – Eiger – THE V-CABLEWAY – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ซูริค
ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์

รายละเอียดทัวร์

  • วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่สอง อิสตันบูล – มิลาน – เวนิส – โบสถ์เซนต์มาร์ค – นั่งเรือกอนโดร่า***
  • วันที่สาม เมสเตร้ – มิลาน – ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้ – ดูโอโมมิลาน – แทช
  • วันที่สี่ แทช – เซอร์แมทซ์ – ยอดเขากรอนเนอแกรต*** – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์ – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก – ศาลาไทย
  • วันที่ห้า เจนีวา – น้ำพุจรวดเจทโด – กรุงเบิร์น – บ่อหมี – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง
  • วันที่หก อินเทอลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – Eiger – THE V-CABLEWAY – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ซูริค
  • วันที่เจ็ด ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ – ซูริค – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
  • วันที่แปด กรุงเทพฯ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว