• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
อิหร่าน

อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วัน (Business class)

รหัสทัวร์
DFT-Business Class Spectacular Persia 8 Days (Fri)
ประเทศ
อิหร่าน
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
วันที่
30 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2023
สายการบิน
มาฮาน
เริ่มต้นที่

89,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

30 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66 ธ.ค. 2565

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

18.00 น. ท่านผู้โดยสารโปรดทราบขอ ให้ทุกท่านรวมตัวกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ จุด ๆ นี้ พวกเราชาว Drift จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านเอกสารการเดินทางและสัมภาระการเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง

21.30 น. ขณะนี้เราพร้อมแล้ว ที่จะพาทุกท่านสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดย Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 050 ขอให้ทุกท่านรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะ

01:30น. ถึงแล้ว…ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียบร้อย และเพื่อไม่ให้เสียเวลา เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบิน เมห์ราบัด เป็นสนามบินสำหรับใช้เดินทางเส้นทางการบินภายในประเทศ.

07:30น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสฟาฮาน โดย Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 4533

08:40น. เดินทางถึง สนามบิน เมืองอิสฟาฮาน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าชม วิหารแว้งค์ Vank Church ที่ตั้งอยู่ในชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรป และของเปอร์เซีย

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ไปลุยกันต่อที่…พระราชวัง ฮาชท์ เบเฮชท์ Hasht Behesht Palace ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1660 เป็นพระราชวังขนาดเล็ก แต่ตกแต่งได้อย่างสวยงามมาก จนได้ชื่อว่าเป็น สวรรค์ทั้งแปด ตามความหมายของชื่อพระราชวัง แต่สภาพในปัจจุบันก็ทรุดโทรมลงไปมาก ความวิจิตรตระการตาที่เคยมีมาในอดีตก็ลดน้อยลงไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังคงดูสวยงามมิใช่น้อย มีภาพเขียนสีบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ สมัยที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดได้วิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก แล้วไปต่อที่พระราชวังเชเฮล โซตุน Chehel Sotun Palace หรือ วัง 40 เสาซึ่งความจริงแล้วมีเสาเพียง 20 ต้นเท่านั้น อีก 20 ต้นคือเสามโนที่มองผ่านเข้ามาทางสระน้ำหน้าพระราชวังจะเป็นเงาในน้ำอีก 20 ต้น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ชื่อ ชีคห์ บาไฮ ล้อมรอบไปด้วยสวนเขียวชอุ่มดอกไม้ชูช่อสวยงามในฤดูใบไม้ผลิ โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ห้อยเป็นพวงระย้าส่งกลิ่นหอมชื่นใจพระราชวังแห่งนี้สร้างในสมัยชาฮ์ อับบาสที่ 2 แต่ได้มีการออกแบบมาตั้งแต่สมัยชาฮ์อับบาสที่ 1 เพื่อเป็นที่พักผ่อนของกษัตริย์และบรรดานางสนม ต่อมาใช้เป็นที่ต้อนรับอาคันตุกะหรือแขกเมือง มีสระน้ำขนาดใหญ่ยาว 100 เมตร กว้าง 16 เมตร อยู่ด้านหน้าชมการแกะสลักลวดลายประตู หน้าต่าง ภาพฝาผนังปูนปั้น ชมภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้ตำหนักที่บอกเล่าเรื่องราวราชสำนัก และ ประวัติศาสตร์การทำสงคราม

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พิเศษ !! รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารภายในสวนของโรงแรม ที่ร่มรื่นไปด้วยการตกแต่งสวนสไตล์เปอร์เซีย สัมผัสกลิ่นอายเปอร์เซียของแท้ พักค้างคืน ณ โรงแรม Abassi Hotel 5* หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จุดแรกของเมืองนี้ คือ มัสยิดที่เรียกว่า มัสยิดเสาโยก Shaking Minaret เป็นมัสยิดที่มองจากภายนอกอันแสนจะธรรมดา แต่ได้ซ่อนภูมิปัญญาของชาวเปอร์เซียเอาไว้ได้อย่างน่าทึ่ง นั่นก็คือมัสยิดแห่งนี้สามารถยืนยงคงทนถาวรอยู่ได้ถึง 600 กว่าปี ถึงแม้จะเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงสักเพียงใดก็ตาม ตัวอาคารมัสยิดไม่เคยได้รับผมกระทบ ไม่เคยมีรอยแตกร้าว หรือเสียหายแต่อย่างใด ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์สำหรับสถาปนิก สมัยใหม่ที่ยังไม่สามารถไขปริศนาแห่งการออกแบบก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้ได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน. ไปลุยกันต่อที่ จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน Naqsh-E-Jahan จัตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีความกว้าง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวมเนื้อที่ประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว์ถึง 2 เท่า ในอดีตเป็นสนามแข่งโปโล หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จัตุรัสอิหม่าม Imam Square นับว่าเป็นอัญมณีแห่งโลกมุสลิมที่ผนวกรวมทั้งแนวความคิด ปรัชญา และสถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไว้ในที่เดียวกัน เช่น มัสยิดอิหม่าม Imam Mosque เป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามินาเรตที่มีความสูง 40 เมตร มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ Sheikh Lotfollah Mosque สร้างโดยชาห์ อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะใช้เป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้นโดยเฉพาะตัวโดม ซึ่งถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศ พระราชวังอาลี คาปู Ali Ghapou Palace ถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 โดยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมโดยช่างฝีมือชั้นยอดจิตรกรชั้นครูในสมัยนั้น พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับและรับรองแขกบ้านแขกเมือง พร้อมกันนี้ชั้นบน สุดยังตกแต่งเป็นห้องสำหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี และจบวันด้วยเดินเล่นที่ สะพานคาจู (Khaju bridge) และ สะพาน 33 โค้ง (33 Arches bridge)

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ โรงแรม Abassi Hotel 5* หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม Abassi Hotel
พาทุกท่านนั่งรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ เมืองพาซาร์การ์ด Pasargard (ระยะทาง 356 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นนครหลวงแห่งแรกของชนชาติอิหร่านและของอาณาจักรอาเมเนียน อาณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดย พระเจ้าไซรัสมหาราช และบุตรชาย Cambyses นักท่องเที่ยวจะยังคงได้ชมร่องรอยของกระโจมทหารและอาคารต่าง ๆ เช่น ศาสนสถานแบบเมโสโปเตเมีย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ไปกันต่อที่ สุสานของพระเจ้าไซรัส Cyrus Tomb ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตร สร้างด้วยหินขนาดใหญ่วางซ้อนกันเป็นขั้นบันได ภายในสุสานแห่งนี้ประดับประดาอย่างสวยงาม ร่างของกษัตริย์บรรจุอยู่ในหีบศพทองคำ เคียงข้างกับทรัพย์สมบัติมากมาย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ยังได้เดินทางมาสักการะยังสุสานพระเจ้าไซรัสหลายครั้งด้วยกัน จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองชีราซ Shiraz (ระยะทาง 127 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ Dragon Restaurant
พักค้างคืน ณ โรงแรม Shiraz Grand Hotel 5* หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม Shiraz Grand Hotel
วันที่เราจะไปลุยกันที่ เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส Persepolis ห่างจากตัว เมืองชีราซ 80 กิโลเมตร โปรแกรมวันนี้เดินค่อนข้างเยอะบอกเลย ส้นสูง ส้นตึก…พักก่อน รองเท้าผ้าใบสวมใส่สบายเท่านั้นที่ต้องมา และจะให้ดีควรเตรียมร่มกันแดดไปด้วย เพราะค่อนข้างร้อนจ่ะ แม่จ๋าในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงและเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซีย ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ สร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราช ประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงรัชสมัยของดาริอุสที่ 3 มหานครแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 150 ปี ลักษณะเป็นป้อมปราการ และมีศูนย์กลางที่ประกอบไปด้วยพระราชวังต่าง ๆ รวมถึงห้องโถงใหญ่ ซึ่งเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติ และสิ่งของมีค่า ในปี ค.ศ. 331 ก่อนคริสตกาล มหานครแห่งนี้ก็ถูกกองทัพของอเล็กซานเดอร์ มหาราช บุกเข้าทำลายและเผาผลาญจนพินาศ สิ่งสุดท้าย ที่เหลือไว้…เหลือไว้…

(เพลงสุดท้าย” ของแม่เม้าก็ต้องมาสิคะ) คือร่องรอยความงดงามของสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ โอฬารตระการตา สมิหราพารากอนสุดๆ ไหนจะงานแกะสลักลวดลายโบราณ ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวและสัญลักษณ์ต่าง ๆ อีกมากมาย งานนี้เดินชมกันจนน่องปริ และต่อด้วย สุสาน 4 กษัตริย์ Naqsh-e Rostam หรือ สุสาน 4 กษัตริย์ เป็นสุสานของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ Achamanid ตั้งแต่ยุคสมัยของพระเจ้าดาริอุสที่ 1

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Sihdgar Tourism Restaurant
ต่อกันที่ ป้อมคาริม ข่าน Karim Khan Fort (ถ่ายรูปด้านนอก) ป้อมนี้คาริมข่านได้สั่งให้สร้างไว้เป็นที่พักอาศัยและเป็นศูนย์กลางการบริหารงานอยู่ที่ใจกลางเมือง ออกแบบให้มีลักษณะเหมือนป้อม มีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ภายในร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณ และไปช้อปกันต่อที่…วากีลบาซาร์ Vakil Bazaar ไปเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นกล่องแกะสลักฝังโมเสคสินค้าที่ทำจากหนัง กระเป๋า หมวก ผ้าลูกไม้ ผลไม้แห้งหลากหลายชนิด ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ โรงแรม Shiraz Grand Hotel 5* หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทาน ณ โรงแรม Shiraz Grand Hotel

เริ่มต้นวันนี้ที่ สุเหร่าสีชมพู Pink Mosque หรือ Nasir Al Molk Mosque เป็นสุเหร่าที่สำคัญที่สุดของอิหร่านตอนใต้ ได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยมาก สร้างสรรค์โดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อัล มอล์ค ในปี ค.ศ. 1876 และเสร็จในปี ค.ศ. 1887 ซึ่งมี ฮัจญ์ โมฮัมหมัด ฮาสซาน เป็นสถาปนิกออกแบบ และ มีร์ซา เรซา เป็นผู้ตกแต่งพวกกระเบื้องต่าง ๆ และต่อด้วย Ali ibn hamza mausoleum จากนั้นออกเดินทางต่อ เราจะพาทุกท่านเดินทางสู้เมืองเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 1088

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Niloufar Hotel
เมืองนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาอัลบอร์ช และไปต่อกันที่ พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนัก Sa’Ad Abad Palace ในสถานที่นี้ประกอบไปด้วย ตำหนักถึง 7 ตำหนักด้วยกัน มีเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณ 410 เฮกต้าร์ แต่ละที่ก็สวยงามตามท้องเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำหนักเขียวและตำหนักขาวในอดีต ตำหนักขาว White Palace เป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาร์ ปาห์ลาวี กษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนถูกโคไมนีปฏิวัติ และเป็นที่เก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์เซียที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับต่าง ๆ และเครื่องปั้นดินเผา และ ตำหนักเขียว Green Palace ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป โดยใช้หินอ่อนสีเขียว ภายในประดับด้วย สถาปัตยกรรมกระจกที่งดงามตระการตาอย่างมาก จากนั้นไปช้อปปิ้ง หาซื้อของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย เตหะราน บาร์ซาร์ Tehran Bazaar

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ Hestoran Restaurant พักค้างคืน ณ โรงแรม Espinas Palace Hotel 5* หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทาน ณ โรงแรม Espinas Palace Hotel
วันสุดท้ายไปกันที่ พระราชวังโกเลสตาน Golestan Palace หรือ วังสวนกุหลาบ วังที่ต้องมา เป็นวังเก่าแก่ย้อนไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาฟาวิด เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 มีร่องรอยสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลืออยู่ คือ ป้อมสูง Citadel ที่เอาไว้สำหรับส่องดูข้าศึก และสถานอาบน้ำแบบเติร์ก ตัวอาคารเป็นแบบตะวันตก ที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนั้นมีการสร้างเพิ่มเติมเข้ามาสมัยกษัตริย์ราชวงศ์รองสุดท้ายของเปอร์เซีย คือ ราชวงศ์คาจาร์ กษัตริย์นัสเซอร์ อัล-ดิน ชาห์ ได้เสด็จเยือนยุโรปแล้วเห็นความเจริญ และความสวยงามทางสถาปัตยกรรม แล้วเกิดความประทับจิตรประทับใจจึงนำศิลปะยุโรป เข้ามาผสมกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่าน ดังเช่น ตำหนักแบบนีโอคลาสสิคของยุโรป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Vakil-a Tojjar Restaurant

16:00 ออกเดินทางสู้สนามบินระหว่างทางมีบริการ snack box สำหรับมือค่ำ โบกมือ บ๊าย บาย เตหะราน…แล้วพบกัน กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 051

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพ พร้อมความประทับใจ

***************************************************

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน มาฮาน แอร์ (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 40 กิโลกรัม/ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอิหร่าน
 • ค่าวีซ่า ประเทศอิหร่าน (เอกสารที่ใช้ รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 รูป, พาสปอร์ตตัวจริง, สำเนาทะเบียนบ้าน, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้, ในกรณีที่ทำงานสแกนนามบัตร)
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
 • ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
  เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, พนักงานบริการ ท่านละ 56 ดอลลาร์ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 24 ดอลลาร์ ตลอดทริป
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำ Thailand Pass แบบ Test & Go ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรการของ ศ.บ.ค. ในขณะนั้น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของชาวต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีเกินกว่าที่สายการบินกำหนด ( 40 กิโลกรัม / ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และ ค่าอาหารที่สั่งมานอกเหนือจากทางเมนูอาหารที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว