• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
อเมริกา

อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์
VTG _03 - S.USA
ประเทศ
อเมริกา
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
วันที่
30 มี.ค. - 9 พ.ค. 2019
สายการบิน
อี.วี.เอ.แอร์
เริ่มต้นที่

88,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

30 มี.ค. - 07เม.ย. มี.ค. 2562
13-21 เม.ย. 2562
01-09 พ.ค. 2562

ไฮไลท์ทัวร์


ลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือน โรงถ่ายยูนิเวอรแซล สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ ฯลฯ
บาร์สโตร์ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายในราคาขายส่งที่ BARSTOW FACTORY OUTLET
ลาสเวกัส สถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ การพนันให้ท่านเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือช้อปปิ้ง และเป็นเมืองที่มีผู้คนไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาด้วยเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก
ซานดิโอโก้ เมืองที่ตั้งอยู่ติดกับพรมแดนเม็กซิโกและเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐแคลิฟอร์เนีย มีความงดงามทางธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย มีแสงแดดอบอุ่น สถานที่เที่ยวก็มีมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ และชายหาด เป็นต้น

โปรแกรมการเดินทาง

14.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอแอร์ แถว R ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
(กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
17.10 น. ออกจากกรุงเทพฯ สู่ไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR068
(เดินทางเดือนเม.ย.-พ.ค.2562 เวลาบินเปลี่ยนเป็น 16.25-21.15)
21.45 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
23.55 น. เดินทางสู่นครลอสแองเจลิส โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR016
+++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
20.25 น. ถึงนครลอสแองเจลิส (ในวันเดียวกัน) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่โรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬารที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ดตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย Back to the Future, Jurassic Park, Terminator ให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นพร้อมเลือกซื้อสินค้าจากโลกภาพยนตร์
(เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)
บ่าย นำท่านเดินสู่ เมืองบาร์สโตว์ เมืองเล็กๆ แต่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านช้อปปิ้งที่ Barstow Factory Outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาขายส่งตรงจากโรงงานให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Coach, ลีวายส์, โปโล, ผ้าปูที่นอน, เครื่องนอน, เครื่องครัว, ของเด็กเล่น, รองเท้ากีฬา, รองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์, เนคไท, แว่นตาเรย์แบนด์, กระเป๋า Samsonite ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50% จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองลาสเวกัส เมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถาณที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนันและโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านอาจจะเลือก เสี่ยงโชคในสถานคาสิโนหรือช้อปปิ้งหรือซื้อทัวร์ไปชมแกรนด์แคนยอน เวสท์ริม (Grand Canyon West Rim) และเดินบนสกายวอล์ค (Sky Walk) จุดชมวิวรูปเกือกม้าที่สร้างจากกระจกพิเศษสามารถรองรับน้ำหนักได้ในปริมาณมหาศาล ให้ท่านได้ชมแกรนด์แคนย่อนซึ่งเป็นปฎิมากรรมอันมหึมามหาศาลที่ธรรมชาติสร้างขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม. จุดที่กว้างที่สุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก (กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อบริษัททัวร์ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง เพราะต้องทำการจองล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 4,500 บาท โดยราคานี้ต้องมีผู้ร่วมคณะเดินทางจำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน ราคาดังกล่าวรวมอาหารกลางวันให้ท่านเรียบร้อยแล้ว) หรือให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย และในยามค่ำคืนท่านสามารถ ท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือ จะเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันต่างๆ ในสถานคาสิโนหรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ คอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น ชมโชว์โจรสลัด โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา ( ท่านสามารถซื้อรายการโชว์พิเศษ Jubilee Show กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ) (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ)
เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางออกจากเมืองลาสเวกัส นำท่านเดินทางข้ามรัฐเนวาด้าเข้าสู่รัฐแคลิฟอร์เนียไปยัง นครลอสแองเจลีส นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือนทั้งดิสนีย์แลนด์, โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับป้าย Hollywood ซึ่งเห็นได้จากภาพยนตร์หลายๆ เรื่อง ด้วยป้ายแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของดินแดนแห่งนี้ ตั้งอย่างโดดเด่นอยู่บนเนินเขามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1923 เขียนด้วยตัวอักษรว่า“HOLLYWOOD” มีสีขาว สูงถึง 14 เมตร เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องมาถ่ายภาพกับป้ายแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมหอดูดาวกริฟฟริน Griffith Observatory หอดูดาวแห่งตั้งอยู่บนภูเขาเม้าท์ฮอลลีวู้ด ซึ่งสามารถมองเห็นเมืองลอสแอนเจลิสได้อย่างงดงามในยามค่ำคืน เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 จากนั้นนำท่านสู่ ย่านถนนฮอลลีวู้ด ที่เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด Hollywood Walk of Fame ให้ท่านได้ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซานดิเอโก้ เมืองที่ตั้งอยู่ติดกับพรมแดนเม็กซิโกและเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐแคลิฟอร์เนีย มีความงดงามทางธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย มีแสงแดดอบอุ่น สถานที่เที่ยวก็มีมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์ สวนหย่อม สวนสัตว์ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ และชายหาดที่มีความยาวกว่า 100 กิโลเมตรเลยทีเดียว จึงเป็นเมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชม The Flower Fields
ซึ่งดอกไม้เกือบทั้งทุ่งของที่นี่คือ ดอก Ranunculus ซึ่งมีหลายสีมาก ทั้งขาว ส้ม เหลือง ชมพู แดง ม่วงเข้ม บางแปลงปลูกแยกเป็นสีๆ บางแปลงปลูกปนกันสีสันสวยงามราวสายรุ้ง (ไม่รวมค่ารถบริการพาชมสวนที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ USS Midway Museum พิพิธภัณฑ์เรือรบขนาดใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้านในของพิพิธภัณฑ์มีนิทรรศการมากกว่า 60 รายการ และเครื่องบินอีก 26 ลำ ซึ่งในอดีตเรือรบนี้มีทหารมากกว่า 225,000 นาย ประจำการอยู่ที่เรือนี้ หากใครต้องการรู้รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของเรือก็จะมีบริการเป็นเครื่องเล่นบันทึกเสียงบรรยายเกี่ยวกับสถานีนั้นๆ ก่อนอิสระให้ท่านชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
จากนั้นท่านเดินทางสู่ Balboa Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองซานดิเอโก้ มีพื้นที่ 1,200 เอเคอร์ ที่สำคัญสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสิ่งสำคัญ อาทิเช่น หอระฆังแคลิฟอร์เนียร์ทาวเวอร์ ที่มีระฆัง 100 ใบ จะลั่นทุกๆ 15 นาทีและเป็นสถานที่ ที่ติดกับชายแดนฝั่งเม็กซิโกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าซานดิเอโก้ หรือ Old Town State Historic Park คืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าซานดิเอโก้ ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวของเม็กซิกันและอเมริกันในสมัยก่อน รวมถึงมีร้านค้าและร้านอาหารไว้คอยบริการ อุทยานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1820 โดยทหารชาวเม็กซิกัน เต็มไปด้วยอาคารทางประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับการบูรณะแล้ว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่บริเวณใกล้ชายแดนประเทศสหรัฐฯและเม็กซิโก ช้อปปิ้ง “เอาท์เล็ทมอลล์” ใหญ่อีกแห่งหนึ่งชื่อ “ลาสอเมริกาส์พรีเมียมเอาท์เล็ทส์ Las America Premium Outlets (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ที่นี่มีร้านค้าน้อยใหญ่ประมาณ 100 ร้าน ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมของบรรดาร้านค้าปลีกชั้นนำซึ่งวางขายสินค้าของตนในราคาประหยัดให้กับนักช้อปปิ้งทั้งหลาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งจนได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ซานดิเอโก้ จากนั้นให้ท่านได้แวะ Sea Port Village แหล่งช้อปปิ้งบรรยากาศชิลล์ๆริมทะเลของซานดิเอโก้ เป็นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหารทะเล ร้านคาเฟ่หลากหลายสไตล์ โดยเปิดทำการใกล้ๆกับท่าเรือมาตั้งแต่ปี 1980 ซึ่งในช่วงบ่ายๆเย็นๆที่นี่จะคึกคักด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมบรรยากาศริมทะเลหรือนั่งพักผ่อนอริยาบทจิบกาแฟหรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ท้องถิ่น (เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่นครลอสแองเจลิส ระหว่างทางนำท่านแวะชม La Jolla Cove ณ จุดชมวิวที่สามารถชมสิงโตทะเลที่มานอนอาบแดดบนโขดหินริมทะเลได้ ซึ่งที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาทำกิจกรรมต่างๆอาทิ ขี่จักยาน อาบแดด ตกปลา รวมทั้งเดินเล่นช้อปปิ้งกัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซานต้าโมนิก้า ทางตะวันตกของลอสแองเจลิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่าและมีชายหาดที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียให้ท่านอิสระกับการเที่ยวชมบรรยากาศ California Beach ที่ซานตาโมนิก้า ท่านสามารถเดินเล่นชมท่าเรือ Santa Monica Pier ที่จัดแต่งสไตล์ Old-Fashioned Amusement Park และถนนสาม Third Street ที่มีสินค้าแบรนด์ดัง ร้านอาหารแบบชาวอเมริกันให้ท่านได้ เดินเล่นชมบรรยากาศท้องถิ่นอย่างจุใจ
(เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)
บ่าย นำท่านชม The Getty Villa หรือที่เรียกกันว่า J.Paul Getty Museum at the Getty Villa in Malibu ที่จำลองเอา Villa DeiPapiri ซึ่งเป็นบ้านของคหบดีสมัยโรมัน ว่ากันว่าบ้านที่จำลองมานี้มีอยู่จริงและยู่คนละฟากกับภูเขาไฟวิสุเวียสกับเมืองปอมเปอีในเมืองเนเปิ้ลประเทศอิตาลี ซึ่งการที่วิลล่านี้สามารถสร้างขึ้นมาได้นั้น เกิดจากการรวบรวมผังบ้านต่างๆ ของเมืองในสมัยโรมันที่ว่ามาแล้วเรียบเรียงใหม่ โดยสร้างขึ้นมาให้เหมือนจริงที่สุด ซึ่งสถานที่ตั้งของ Getty Villa นี้ อยู่บนเนินสูงมองลงมาเป็นทะเลเหมือนที่เนเปิ้ลเช่นกัน
จากนั้นนำท่านสู่ซิทาเดลเอาท์เลทเซ็นเตอร์ Citadel Outlets ซึ่งสถานที่ช้อปปิ้งมีสถานที่ตั้งที่ใหญ่และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ที่สุดในนครลอสแองเจลิส มีบริเวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30 – 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess , Nine West , H&M ,ดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30% – 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong , Calvin Klein , DKNY และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

00.30 เหิรฟ้าจากลอสแองเจลิส สู่สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR015
****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******

05.45 น. เดินทางถึงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR211
***เดินทางเดือน พ.ค.2562 เปลี่ยนเป็นไฟล์ท BR075 เวลา 08.30-11.15****
11.10 น. บินถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน/ BR ลอสแองเจลิส-ลาสเวกัส-ซานดิเอโก้ อัตราค่าบริการ
30 มี.ค.- 07 เม.ย. 13-21 เม.ย. 01-09 พ.ค.
ผู้ใหญ่ ท่านละ 88,900 91,900 87,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 86,900 90,500 86,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 83,900 87,500 83,500
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 13,000 13,000 14,500
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 49,300 49,900 50,300

**ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน**
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 7,800 บาท //  และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 900 บาท  เรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง**
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง**

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินอีวีเอแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ-ลอสแองเจลิส- กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่มหรือพักห้องละ 3 ท่านโดยไม่มีเตียงเสริม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทิปเพิ่มได้)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 26 ธ.ค.2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อ1ใบ (จำกัด 2 ใบ / ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ทัวร์ยื่นให้คิดค่าบริการ 7,800 บาท / ท่าน โดยเรียกเก็บเพิ่มจากมัดจำค่าทัวร์ปกติ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 900 บาทต่อท่าน โดยเรียกเก็บพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก
 • ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากโดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ

หมายเหตุ

***การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ***
• การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ว
• กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้

สำคัญมาก

****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา มักจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่ และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้อง หรือเด็กที่พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ในห้องพัก ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญมากสำหรับโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา *****

****** ตั๋วโดยสารไม่สามารถเลื่อนกลับได้และกรณีที่ออกตั๋วแล้วไม่สามารถทำรีฟันด์ได้ กรณีที่บางท่านต้องการอยู่ต่อในลอสแองเจลิสหรือต้องการเดินทางในชั้นธุรกิจ ต้องทำเป็นตั๋วเดี่ยวเท่านั้น เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วแบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว