• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
  • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
อเมริกา

อเมริกาตะวันออก 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์
VTG_04 N.USA
ประเทศ
อเมริกา
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
วันที่
30 มี.ค. - 10 พ.ค. 2019
สายการบิน
อี.วี.เอ.แอร์
เริ่มต้นที่

92,500 บ.

กำหนดการเดินทาง

30 มี.ค.-08 เม.ย. มี.ค. 2562
26 เม.ย.- 05 พ.ค. เม.ย. 2562
01-10 พ.ค. 2562

ไฮไลท์ทัวร์


นิวยอร์ค อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนครแห่งความมั่งคั่ง และทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี
ฟิลาเดลเฟีย เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้
วอชิงตัน ดี ซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็น ระเบียบ เป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญ ๆ
แฮร์ริสเบิร์ก เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า เป็นที่ตั้งของโรงงานช็อคโกแล็ตแสนอร่อยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
บอสตัน จุดกำเนิดอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และบ้านเกิดของครอบครัวจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของการศึกษามีสถาบันมากกว่า 60 แห่ง และที่โด่งดังไปทั่วโลก ได้แก่ Harvard University และ Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ร็อคพอร์ต เมืองเล็กๆน่ารัก เงียบสงบริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตอนเหนือของรัฐแมสซาชูเซตส์

โปรแกรมการเดินทาง

09.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอแอร์ แถว R ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
(กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
12.00น. ออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีแอร์ เที่ยวบินที่ BR062
(เดินทาง 26 เม.ย.-05 พ.ค.62 ไฟลท์บินเปลี่ยนเป็น BR212 เวลา 12.20-17.10)
16.35 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
19.30 น. เดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอีวีแอร์ เที่ยวบินที่ BR032
+++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
22.10 น. เดินทางถึง สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดี้ มหานครนิวยอร์ค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ชมเมืองฟิลาเดลเฟีย เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการตั้งประเทศ ชมหอแห่งเสรีภาพ Independence Hall สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า“สหรัฐอเมริกา” (United State of America)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี มลรัฐแมรี่แลนด์และเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม กรุงวอชิงตันดีซี โดยเริ่มต้นจากทำเนียบขาว ที่พำนักของประธานาธิบดี จุดเด่นที่พลาด ไม่ได้อีกที่คือเสาสูงที่ทำจากหินอ่อนและตั้งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัด คือ อนุสาวรีย์วอชิงตัน ซึ่งมี ความสูง 555 ฟุต ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของโดมสีขาวซึ่งสร้างเป็นที่รำลึกถึงประธานาธิบดี เจฟเฟอร์สัน และชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดี
ลินคอร์น จากนั้นชมและถ่ายรูปภายนอกกับทำเนียบขาวหรือ White House บ้านอย่างเป็นทางการและสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ด้วยหินทราย และสีขาวในสไตล์จอร์เจียนยุคหลังและกลายเป็นที่อยู่อาศัยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคน รวมทั้งชมตึกรัฐสภา ซึ่งเป็นที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษสถาบันสมิธโซเนียนยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ ได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน เช่น National Museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกันโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแต่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบินอวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลองหินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมโรงงานผลิตช็อคโกแลต ชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแล็ตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแล็ตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากที่ระลึก ณ Hershey’s Chocolate World จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่ วู๊ดบิวรี่พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ท (Woodbury Outlets) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้า มากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ และสินค้าก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทั่วไปจนถึงแบรนเนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci,

Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และอื่นๆ อีกมากมาย ***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองนิวลอนดอน New London เมืองเล็กๆในมลรัฐคอนเนคติคัต เขตนิวอิงแลนด์ และอยู่ห่างจากบอสตันประมาณ 130 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองร็อคพอร์ต Rockport เมืองเล็กๆริมทะเล ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของคาบสมุทร Cape Ann ทางตอนเหนือของรัฐแมสซาชูเซตส์ เมืองเล็กๆที่มีประชากรไม่ถึงหมื่นคน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านเดินเล่นบริเวณ Front Beach ชายหาดเล็กๆ ติดมหาสมุทรแอตแลนติก ชมหาดทรายที่มีหินเรียงรายตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใส ให้ท่านชมทัศนียภาพอันงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย แล้วนำท่านสู่ถนน Bearskin Neck Street ถนนสายเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ,ร้านแกลอรี่ และร้านขายของที่ระลึก ซึ่งทุุกร้านจะตกแต่งและทาสีสันอย่างสวยงาม ทำให้บ้านและร้านค้าเต็มไปด้วยสีสันน่ารักๆ รวมถึง Motif Number 1 ที่เป็นอาคารเล็กๆหลังสีแดงที่ตั้งอยู่ริมทะเล หรือรู้จักกันในนาม Fishing Shack สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 1840 และยังปรากฎอยู่ในการ์ตูนเรื่อง Finding Nemo เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันมาก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองพร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกหรือจะนั่งจิบชากาแฟตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองซาเล็ม Salem เป็นเมืองเก่าแก่หลายร้อยปี ติด Top 15 เมืองเก่าของอเมริกา เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแม่มดซาเล็ม ซึ่งใครที่ชอบดูหนังหรือเรื่องราวตำนานแม่มดก็จะรู้ว่าอยู่ที่นี่นั้นเอง โดยโด่งดังขึ้นมาจากคดีล่าแม่มดในซาเล็ม The Salem Witch Trials ในปี ค.ศ. 1692 ที่จุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มเด็กสาวในเมืองเกิดอาการผิดปกติที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้ จนผู้คนเชื่อว่าเป็นฝีมือของแม่มด จนนำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของอเมริกา ปัจจุบันซาเล็มกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการล่าแม่มดไปแล้ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านชมเมืองซาเล็มที่ตกแต่งบ้านเรือนและแต่งกายตามแม่มดในตำนาน แวะถ่ายรูปภายนอกกับพิพิธภัณฑ์แม่มดซาเล็ม Salem Witch Museum พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการแบบทั่วไป แต่เป็นการแสดงหุ่นเล่าเรื่องการล่าแม่มดแห่งซาเล็มในปี 1692 แบบแสงสีเสียงประกอบในห้องแบบโรงละคร พร้อมทั้งสิ่งของที่เกี่ยวข้อง และประวัติของลัทธิเพแกน เวทมนตร์ และการไล่ล่าผู้คิดต่างในกรณีต่าง ๆ ของอเมริกานับตั้งแต่แม่มด ลัทธิคอมมิวนิสต์จนถึงชุมชนเกย์ ซึ่งในส่วนของร้านค้าส่วนใหญ่มีจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาทิ พวงกุญแจเครื่องประดับที่ทำเป็นรูปหรือสัญลักษณ์ของแม่มดด้วย จากนั้นเดินทางสู่ Salem Maritime Historic Site สถานที่ประวัติศาสตร์อีกแห่งที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองซาเล็มในอดีตที่เป็นเมืองท่าที่สำคัญในช่วงสหรัฐอเมริกายุคแรก เป็นเมือง

ท่าสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวต่างชาติ อาทิ สำลี เหล้า น้ำตาล หรือแม้แต่การค้าทาส ซึ่งซาเลมแห่งนี้ได้ถูกตั้งถิ่นฐานโดยชาวยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2169 โดยจะเห็นได้จากตึกและอาคาร 9 หลัง ที่อยู่รอบๆบริเวณนี้ ที่มีการก่อสร้างสไตล์โคโลเนียล นอกจากนี้ยังมีเรือ Friendship of Salem ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณท่าเรือและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซาเล็ม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสถานที่ประวัติศาตร์ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองบอสตัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตเคมบริดจ์ นำท่านชมและถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Harvard University มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกาและเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับต้นๆของโลก จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช King Bhumibol Adulyadej Square ที่สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลองอย่างเป็นทางการ เมื่อ 14 ส.ค. 2535 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระราชสมภพที่นี่ ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าอานันทมหิดลบรมราชชนกทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด Harvard University ที่อยู่บริเวณที่ใกล้เคียงกับจัตุรัสแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านเทคโนโลยีมากที่สุดของอเมริกา ซึ่งอาคารส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยล้วนเป็นตึกรูปร่างแปลกตาและภายในมหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมไว้ให้ทดสอบความท้าทายทางวิทยาศาสตร์หลากหลายกิจกรรม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมเมืองบอสตัน จุดกำเนิดอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และบ้านเกิดของครอบครัวจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของการศึกษามีสถาบันมากกว่า 60 แห่ง โดยเริ่มจาก Freedom Trail ทางเดินที่ปูด้วยอิฐสีน้ำตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล์ เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น บอสตัน คอมมอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตัน มีเนื้อที่ 125 ไร่ โดยบริเวณใกล้ ๆ กันนั้นเป็นที่ตั้งของ Old State House อาคารที่สร้างด้วยอิฐสีแดง สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเคยเป็นอาคารที่ประชุมของข้าหลวงที่อังกฤษส่งมาปกครองอาณานิคม ด้านหน้าของอาคารเป็นสถานที่เกิดการสังหารหมู่ที่บอสตัน ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทหารอังกฤษยิงใส่กลุ่มชาวอาณานิคมที่ทำการประท้วงอังกฤษหลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลังนี้ถูกใช้เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาลประจำรัฐ ก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ที่บีคอนฮิลล์ในปัจจุบัน และไม่ห่างจาก Old State house เป็นที่ตั้งของ Faneuil Hall และ Quincy Market อันเป็นอาคารตลาดกลางอันเก่าแก่ของบอสตันโดยบริเวณชั้นล่างเป็นตลาดขายของ ส่วนชั้นที่สองเป็น ห้องประชุมขนาดใหญ่มีชื่อว่า “Cradle of Liberty “ที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่มีสีสันของเมือง นำท่านแวะถ่ายรูปย่าน Beacon Hill ย่านเล็กๆ แต่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ด้วยการผสมผสานอาคารอิฐสีส้มน้ำตาลที่ดูงามสง่า รวมถึงถนนหินกรวดของ

ยุคเก่าเข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมสมัย และเป็นย่านที่มีคนสำคัญๆพักอาศัย อาทิ สมาชิกรัฐสภาและบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย ก่อนนำท่านสู่ Copley Square จตุรัสกลางเมืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอ่าวแบ็ค เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆทางประวัติศาสตร์มากมายไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ทรินิตี้ โบสถ์ที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของเมืองบอสตัน โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1872-1877 และเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และใกล้กันนั้นเป็นที่ตั้งของโบสถ์โอลด์เซ้าท์ หรือ โบสถ์นิวโอลด์เซ้าท์ โบสถ์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1874 ถูกสร้างขึ้นในสไตล์กอธิค ซึ่งได้รับการออกแบบโดย Charles Amos Cummings และ Willard T. Sears เป็นหนึ่งในชุมชนทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาอีกแห่งหนึ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า ประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนครแห่งความมั่งคั่งและทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ล่องเรือชมเกาะลิเบอร์ตี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของฝั่งเมืองแมนฮัตตัน ชมเทพีแห่งสันติภาพที่ประชาชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับประชาชนนครนิวยอร์ก ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมนฮัตตันของมหานครนิวยอร์ค และนิวเจอร์ซี่ได้จากจุดนี้ จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวบนตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) ตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในอาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ตัวอาคารสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี มีความสูงทั้งสิ้น 102 ชั้น ตกแต่งด้วยศิลปะอาร์ตเดคโค มีเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 2,158,000 ตารางฟุต เริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1931 ชื่อตึกหลังนี้ได้มาจากชื่อเล่นของนครนิวยอร์ก และหลังจากสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1931 ตึกเอ็มไพร์สเตทเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกนานกว่า 40 ปี โดยปัจจุบันมีความสูงเป็นอันดับที่ 14 ของโลก และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องนำมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญๆ อาทิ Sleepless in Seattle, King Kong เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม มหานครนิวยอร์ค เริ่มตั้งแต่นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานบรู๊คลิน ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและสวยงามมากเป็นที่โด่งดังในการถ่ายละครต่างๆ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ Ground Zero บริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึก World Trade Central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ ในปี 2001 จากนั้นนำทุกท่านไปย่านไทม์สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของนิวยอร์ก ให้อิสระทุกท่านในการถ่ายรูปเดินซื้อของกับบรรยากาศที่มีแสง สี เสียงงามเลิศ
***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
บ่าย นำท่านชมเซ็นทรัลปาร์ค Central Park สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนิวยอร์กและเป็นที่โด่งดังมากในการถ่ายทำหนังเรื่องดังต่างๆ พร้อมกับบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ จากนั้นนำท่านชมร็อคกี้เฟลเลอร์เซนเตอร์ Rocket feller Center, ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) ซึ่งเป็นแหล่งช้อบปปิ้งที่หรูหราที่สุดในนิวยอร์ค และบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางลานไอซ์สเก็ตที่สวยหรู ที่เปิดให้คนเข้าไปเล่นและถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินจอห์น เอฟ เคเนดี้

01.25 น. เดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR031
****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******

05.15 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
09.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR067
11.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ….
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขออนุญาตทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อเมริกาตะวันออก 10 วัน 7 คืน/ BR นิวยอร์ค-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตัน-บอสตัน อัตราค่าบริการ
30 มี.ค.-08 เม.ย. 26 เม.ย.-05 พ.ค. 01-10 พ.ค.
ผู้ใหญ่ ท่านละ 92,500 93,800 94,300
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 91,900 93,300 93,800
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 87,900 88,900 89,500
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 16,500 17,500 17,500
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 53,800 54,800 55,300

**ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน**
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 7,800 บาท //
และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท   เรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง**
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง**

ราคานี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินอีวีเอแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ-นิวยอร์ค- กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่มหรือพักห้องละ 3 ท่านโดยไม่มีเตียงเสริม
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทิปเพิ่มได้)
• ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 26ธ.ค.2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคานี้ไม่รวม

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อ1ใบ (จำกัด 2 ใบ / ท่าน)
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
• ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ทัวร์ยื่นให้คิดค่าบริการ 7,800 บาท / ท่าน โดยเรียกเก็บเพิ่มจากมัดจำค่าทัวร์ปกติ
• ค่าทิปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 1,000 บาทต่อท่าน โดยเรียกเก็บพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
• ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก
• ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากโดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ

หมายเหตุ

***การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ***
• การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ว
• กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้

สำคัญมาก

****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่ และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้อง หรือเด็กที่พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ในห้องพัก ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญมากสำหรับโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา *****

****** ตั๋วโดยสารไม่สามารถเลื่อนกลับได้และกรณีที่ออกตั๋วแล้วไม่สามารถทำรีฟันด์ได้ กรณีที่บางท่านต้องการอยู่ต่อในนิวยอร์คหรือต้องการเดินทางในชั้นธุรกิจ ต้องทำเป็นตั๋วเดี่ยวเท่านั้น เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วแบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว