• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ตุรเคีย

เที่ยวสุดฟิน IN TURKIYE 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์
18-VIST85W5-18 เที่ยวสุดฟิน IN TURKIYE 8 วัน 5 คืน (JUN-OCT 2023)
ประเทศ
ตุรเคีย
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
วันที่
02 มิ.ย. - 27 ต.ค. 2023
สายการบิน
มาฮานแอร์
เริ่มต้นที่

28,888 บ.

กำหนดการเดินทาง

02-09, 16-23, 30-07 ก.ค. มิ.ย. 2566
14-21, 28-04 ส.ค. ก.ค. 2566
11-18 , 25 -01 ก.ย ส.ค. 2566
08-15, 22-29 ก.ย. 2566
13-20, 20-27 ต.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

ประเทศ 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย
**ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย**
**นั่งรถคาสสิคคาร์ ถ่ายรูปวิวบอลลูน**
ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
ชมปราสาทปุยฝ้าย น้ำตกหินปูนสีขาว

รายละเอียดทัวร์

  • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล (ประเทศตุรเคีย) – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม
  • วันที่สาม เมืองอังการา – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินซาดัค – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาพาซาแบค
  • วันที่สี่ เมืองคัปปาโดเกีย – *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR* – เมืองคอนย่า – คาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล่
  • วันที่ห้า เมืองปามุคคาเล่ – เมืองเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส
  • วันที่หก เมืองอิซเมียร์ – ชมย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองอิสตันบูล
  • วันที่เจ็ด เมืองอิสตันบูล – สนามบินอิสตันบูล (ตุรเคีย) – สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
  • วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว