• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรีย, เยอรมนี

เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิส (ขึ้นจุงเฟรา) 8 วัน

รหัสทัวร์
54-WCNT-WEY0308P PRO EUROPE ALPS D-A-CH 8 DAYS EY
ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรีย, เยอรมนี
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
วันที่
01 ส.ค. - 10 ธ.ค. 2023
การเดินทาง
เอทิฮัด แอร์เวย์ส
เริ่มต้นที่

73,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

01-08, 12-19 ส.ค. 2566
11-18, 21-28 ก.ย. 2566
07-14, 19-26 ต.ค. 2566
09-16, 21-28 พ.ย. 2566
02-09, 03-10 ธ.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

ปราสาทนอยชวานสไตน์ ㆍสวนมิราเบลล์ – ทะเลสาบฮัลลิสตัทท์ ㆍ พระราชวังเชินบรุนน์ㆍปราสาทครุมลอฟ ㆍ ถนนคาร์ทเนอร์ㆍ ปราสาทปร๊าก *สะพานชาร์ลส์*ปราสาทบราติสลาวา ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

รายละเอียดทัวร์

  • วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่สอง มิวนิค-อัลล์สตัทท์-ซอลล์ซบูร์ก-สวนมิลาเบลล์-ช้อปปิ้ง
  • วันที่สาม ซอล์ซบูร์ก-เบิร?ซเทสกาเด้น-ทะเลสาบโคนิคส์ซี-รอมเซา-โอเบอร์รามาเกา-วิหาารเอททอล-ฟุสเซ่น
  • วันที่สี่ ฟุสเซ่น-เข้าชมปราสาทนอยชวาสไตน์-อินน์สบรุกซื-หลังคาทองคำ
  • วันที่ห้า อินซ์บรูกซ์-ทิกเทนสไตน์-กรุงวาดุส-ลูเซิร์น-ชมเมือง-สะพานไม้-อนุสาวรีย์สิงโต-อินเทอร์ลาเก้น-ช้อปปิ้ง
  • วันที่หก อินเทอร์ลาเค่น-เลาเทอร์บรูนเนน-น้ำตกชเตาบ์บาค-นั่งรถไฟพชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้าำน้ำแข็ง 1,000 ปี V-cableways-ซูริค-ชมเมืองเก่า-ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
  • วันที่เจ็ด สนามบินซูริค-เดินทางกลับ
  • วันที่แปด กรุงเทพฯ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว