• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
เวียดนาม

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน

รหัสทัวร์
09-BT...BT-VN47_FD_MAY-OCT 2023_SAPA HALONG NINH BINH
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
วันที่
03 พ.ค. - 23 ต.ค. 2023
สายการบิน
แอร์เอเชีย
เริ่มต้นที่

15,999 บ.

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

“ลาวไก-ซาปา-โบสถ์หินซาปา-ทะเลสาปซาปา-ช้อปิ้งไนท์มาร์เก็ต-นั่งรถรางขึ้นกรระเช้าฟานซีปัน
Moana Sapa-หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต-ฮานอย-ร้านเยื่อไผ่-จัตุรัสบาดิ่ญ-โบสถ์ฮานอย-ทะเลสาปคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์-วัดเหงือกซิน-ถนน 36 สาย-นิงห์บิงห์-ล่องเรือตามก๊ก”


วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ เวียดนาม • ลาวไก • ซาปา • โบสถ์หินซาปา ทะเลสาบซาปา • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต

วันที่สอง ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต

วันที่สาม ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ วันหง๊อกซิน • ถนน 36 สาย

วันที่สี่ นิงห์บิงห์ • ล่องเรือตามก๊ก • ฮานอย • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว