• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
สวิตเซอร์แลนด์

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

รหัสทัวร์
WC…WCNT220107
ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา
10วัน7คืน
วันที่
03 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2022
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

129,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

3-12, 10-19, 17-26, 21-30 พ.ย. 2565
24 พ.ย. - 3 ธ.ค. พ.ย. 2565

ไฮไลท์ทัวร์

นั่งรถไฟ Golden Pass Line – โลซานน์ – มองเทรอซ์ – กลาสเซียร์ 3000 – ยอดเขาแองกิสฮอร์น – อาเล็ทช์ กลาเซียร์ – ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ – เซอร์แมท -นั่งรถไฟขึ้นยอดเขากรอเนอร์แกรท,ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลูเซิร์น ล่องเรือ ทะเลสาบ – ลอยเคอร์บาด – ทะเลสาบเบลาซี – อินเทอลาเคน– นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งลานหิมะ – ช้อปปิ้ง จัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์”

รายละเอียดทัวร์

โปรแกรมแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ โปรโมชั่นพิเศษ 129,900.- สำหรับช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
03 – 12 พ.ย. 2565 / 10 – 19 พ.ย. 2565 / 17 – 26 พ.ย. 2565
21 – 30 พ.ย. 2565 / 24 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2565

 • เข้าพักโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว หรูหรา สะดวก สบาย
 • นั่งรถไฟสายโกลเด้นพาสไลน์ สัมผัสบรรยากาศไร่องุ่นในแถบ ลาโว และ มองเทรอซ์
 • นั่งกระเช้าขึ้นเขาสู่ยอดเขากลาสเซียร์ 3000(Glacier 3000) เดินชมวิวบนสะพานแขวน
 • ชมธารน้ำแข็ง จากจุดชมวิว เอกกิสฮอร์น อเลสกลาเซียร์
 • พักในหมู่บ้านเซอร์แมท สัมผัสบรรยากาศสบายๆ แบบปลอดมลพิษ
 • พักและอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพในเมืองลอยเคอร์บาด เมืองน้ำแร่แสนสวย
 • ชมทะเลสาบสีน้ำเงิน เบลาซี และ ชอปปิ้งจุใจเมืองอินเทอลาเค่น
 • ทานฟองดู ชีส เมนูประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์
 • นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป พร้อมเข้าชมถ้ำน้ำแข็งแสนสวย
 • เข้าพักโรงแรม Romantik Hotel Schweizerhof กรินเดนวาลด์ โรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน
 • ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ชมความสวยงาม พร้อมชอปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ
 • ช็อปปิ้ง ถนนสายแบรนด์เนม เมืองซูริค

โปรแกรมการเดินทาง

22.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways
โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก

00.35 เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG940 (บินตรงสู่ซูริค)
06.55 ถึงสนามบินนานาชาติซูริค หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำ คณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” (Bern) เมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้” (Unesco) นำท่านชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สัญลักษณ์ของเมืองเนื่องจากหมีเป็นสัตว์ประจำเมือง นำท่านเดินเข้าสู่ย่าน“มาร์คกาสเซ” ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว และเป็นเมืองเดียวในสวิสที่ทางเดินช้อปปิ้งมีหลังคาคลุมแถมบางร้านยังอยู่ชั้นใต้ดินอีกด้วย นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง ซไวซ์ซิมเม่น(ZWEISIMMEN) เมืองเล็กๆ แสนน่ารัก เพื่อพาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์กับทางรถไฟสายโรแมนติค โกลเด้น พาส (GOLDEN PASS LINE) ที่ขึ้นชื่อว่า สวยที่สุด และได้รับความนิยมมากที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ เส้นทางท่องเที่ยวในฝันที่มีทัศนียภาพเหนือคำบรรยาย ผ่านชมทัศนียภาพ ภูเขา ทุ่งหญ้า และบ้านเรือนสไตล์สวิสที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ผ่านช่วงที่สวยที่สุดระหว่างทางจากรถไฟที่แล่นผ่านสองข้างทาง และสิ้นสุดที่เมืองลงที่สถานี มงต์เทรอซ์(Montreux) ชม “เมืองมองเทรอซ์” เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร ในฤดูร้อนของทุกปีที่เมืองมองเทอรซ์จะมีการจัดงานแจ๊สเฟสติวัลระดับโลกขึ้นและยังเป็นที่เฟดดี้ เมอร์คิวรี่ นักร้องนำวงควีน มาใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอีกด้วย
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Hotel Eden Palace Au Lac / หรือระดับใกล้เคียง

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ “เมืองโลซานน์” (30 กม.) นำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า “พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก” เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซานน์”ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์ ท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน โกล ดู ปิลยง COL DU PILLON เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สู่กลาเซียร์ เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES DIABLERETS) หรือ “กลาเซียร์ 3,000” (GLACIER 3000)
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมวิวเทือกเขาแอล์ปบนความสูงระดับ 2,971 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านเดินบนสะพานแขวน Peak Walk ที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามผ่านช่องว่างระหว่างภูเขา จากจุดชมวิวท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาแอลป์ รวมถึงยอดเขามองบลังค์จุงเฟรา ไอเกอร์ และ เมินซ์ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับ สู่เมืองมงค์เทรอซ์
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Hotel Eden Palace Au Lac / หรือระดับใกล้เคียง

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่หมู่บ้าน ‘เฟียช’ (Fiesch) แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย / เดินทางถึงสถานีเฟียซ์ นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นไปยังสถานี Fiescheralp บนความสูง 2,212 เมตรจากระดับน้ำทะเล ต่อขึ้นไปยังสู่ยอดเขา ‘แองกิชฮอร์น’ “Eggishorn” ชม อเลิท์ซ กลาเซียร์ (Aletch Glacier) ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 23 กิโลเมตร และมีความหนาประมาณ 1 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 120 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในบรรดาทุ่งน้ำแข็งของเทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ”
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมท” Zermatt รถโค้ชจะวิ่งผ่านเมืองเล็กๆ จนกระทั่งถึงเมืองแทส(Tasch) เราต้องเปลี่ยนพาหนะเป็นรถไฟแทน(ใช้เวลา เดินทาง 15 นาที) เนื่องจากหมู่บ้านเซอร์แมทไม่อนุญาตให้รถยนต์(น้ำมัน) วิ่งในเมือง / เซอร์แมทตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว

ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย มีเวลาให้ให้คณะได้เดินชมเมืองเซอร์แมท อย่างจุใจ นำท่านชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์แมท ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อมให้ท่านได้ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองที่สวยงามตามอัธยาศัย ภายในเมืองจะมีร้านค้าต่างๆมากมายทั้งของที่ระลึกและนาฬิกาแบรนด์ ต่างๆ
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่: Sonne Hotel, Simi Hotel, Ambassador Hotel/ หรือระดับใกล้เคียง

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม “เมืองเซอร์แมทซ์” Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว นำท่านชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์แมท อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย กรณีที่ ** กรณีที่ท่านสนใจ “ นั่งรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” เพื่อชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นอย่างใกล้ชิด บนความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเล กรุณาติดต่อพนักงานขาย มีค่าใช้จ่าย 4,000 บาทต่อท่าน **

 

 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลอยเคอร์บาด “LEUKERBAD หมู่บ้านเล็กๆ อยู่ในภูมิภาควาเลส์ (Valais) ได้รับการขนานนามว่า เป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่โด่งดังสุดในเขตเทือกเขาแอลป์ เนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงามและน้ำแร่ที่มีคุณภาพดีต่อผิวหนังและไขข้อ เมืองแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีใน เมืองแห่งกีฬาฤดูหนาว และเป็นที่ตั้งแหล่งสปารีสอร์ทซึ่งให้บริการน้ำพุร้อนจำนวนมาก เมืองนี้ตั้งอยู่ด้านหลังของแม่น้ำ Dalata ที่ระดับความสูง 1,411-2,700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และรอบรอบด้วยหุบเขา Gemmipass และเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมายาวนาน อิสระทุกท่านพักผ่อน ว่ายน้ำ เซาว์น่า ในโรงแรมที่พักอย่างเต็มที่ หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองตามเก่าแสนสวยที่รายล้อมด้วยภูเขาอัธยาศัย
*** กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและของใช้ส่วนตัว ติดกระเป๋าไปด้วยนะคะ ***
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่: De France Hotel / Bristol Hotel หรือระดับใกล้เคียง

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบเบลาซี” (BLAUSEE LAKE) ทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบของเอกชนที่อยู่ในเขต Bernese Oberland ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ที่ใช้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบสีน้ำเขียวมรกต และมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่าง และสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วย ได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเค่น”

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย “เมืองอินเทอร์ลาเค่น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเมืองกรินเดนวาลด์(หมู่บ้านแสนสวยในหุบเขที่ท่านจะต้องหลงเสน่ห์)
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่านจะได้ทาน ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง และฟองดูช๊อคโกแล็ต / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่: ROMANTIK SCHEWIZERHOF GRINDENWALD ***** หรือระดับใกล้เคียง

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ นำท่านนั่ง รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร

จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี”
ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ สนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งนี้เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย นำท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป (THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีเทอร์มินัล (Terminal Station) สถานีกระเช้าและเป็นสถานีรถไฟด้วยสุดแสนทันสมัยและเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย อาทิ ร้านช็อคโกแลตลินด์ ร้านนาฬิกาแบรนด์ดังของสวิส ร้าน COOP ที่เต็มไปด้วยของฝากจากสวิตเซอร์แลนด์ ได้เวลาสมควรจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ มีเวลาให้ทุกท่านเดินเล่นชมความงดงามในเขตเมืองเก่าหรือว่ายน้ำและใช้บริการสปาภายในโรงแรมที่พักอย่างจุใจ

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่: ROMANTIK SCHEWIZERHOF GRINDENWALD ***** หรือระดับใกล้เคียง

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern นำคณะชม “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดนำคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ชมความงามของทะเลสาบหลังล่องเรืออิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองเก่าที่สวยงาม

นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ระลึกต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ หรือท่านที่เบื่อการช้อปปิ้ง สามารถเดินชมความงามของเมืองเก่าได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากในเขตเมืองเก่าลูเซิร์นจะมีอาคารเก่าแก่อยู่มากมายที่มีภาพจิตรกรรมอยู่บริเวณกำแพงหน้าบ้าน และมีน้ำพุที่สวยงามอยู่บริเวณจตุรัสของตัวเมือง

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเก่า “ซูริค” (Zurich) ศูนย์กลางการเงิน, เศรษฐกิจและการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคารเก่า โรงแรมสุดคลาสสิค ร้านค้า รวมถึงบ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค…นำคณะชมความสวยงามของโบสถ์ “โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์” โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมืองด้วยตัวท่านเอง พร้อมช้อปปิ้งของแบรนด์เนม, นาฬิกาสวิส และของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ตามอัธยาศัย *** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกต่อการชอปปิ้ง ***

พักที่: Clown Plaza Zurich / Holiday Inn Zurich Messe หรือระดับใกล้เคียง

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED

13.15 เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971

06.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*********************************************************
* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 5. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันการเกิดสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 4. ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่านต่อวัน(1,000) ***หากท่านประทับใจในการบริการ***
 5. ทิปพนักงานขับรถวันละ 2 สวิสฟรัง ต่อวัน (14 CHF)
 6. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า 6,000 บาท ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 7. ค่าพนักงานยกกระเป๋า
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว