• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ไต้หวัน

โคโยตี้ TAIWAN ต้นตำรับ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
04 - VW...VWTPE53SL-03 โคโยตี้ TAIWAN ต้นตำรับ 5D 3N BY SL DEC 22-MAY 23
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
วันที่
22 ธ.ค. - 20 มี.ค. 2023
สายการบิน
ไลออนแอร์
เริ่มต้นที่

15,888 บ.

กำหนดการเดินทาง

22-26,29-02 ม.ค,31-04 ม.ค ธ.ค. 2565
02-06,12-16 ม.ค. 2566
01-05,03-07,09-13,15-19,17-21 ก.พ. 2566
02-06,09-13,16-20 มี.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

“ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดเหวินอู่-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว-ท่าเรือประมงเจิ้งปิน-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน
ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย – ตลาดหนิงเซี่ย – ตลาดซีเหมินติง”

วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน – เข้าที่พัก – ไทเป (-/-/-)

วันที่สอง ไทเป – ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สาม โรงละครแห่งชาติ (ไทจง) – ไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดหนิงเซี่ย

วันที่สี่ ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม – อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว