• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ไต้หวัน

ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป

รหัสทัวร์
26-SH...ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
วันที่
12 เม.ย. - 16 เม.ย. 2023
สายการบิน
ไลออนแอร์
เริ่มต้นที่

36,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

12-16 เม.ย. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมซากุระบานสะพรั่ง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความสวยงามของวัดโฝกวงซาน เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ อุทยานธรณีเย์หลั่ว

รายละเอียดทัวร์

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน – เมืองเกาสง – ช้อปปิ้งซินจูเจียง
  • วันที่ 2 เกาสง – วัดโฝกวงซัน – ทะเลสาบดอกบัว – เจดีย์เสือมังกร – เมืองเจียอี้
  • วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – เมืองไถจง – เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 ไถจง – ผูหลี่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ศูนย์เจอร์เมเนียม – ช้อปปิ้งซีเหมินติง วันที่ 5 ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ร้านคอสเมติค – วัดหลงซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)”
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว