• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ไต้หวัน

ไต้หวัน ไทเป หนานโถว ไถจง

รหัสทัวร์
12-BT...BT-TPE36_VZ_ SAKURA_FEB-MAR23
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
วันที่
04 ก.พ. - 22 มี.ค. 2023
สายการบิน
Vietjet Air
เริ่มต้นที่

15,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

04-07,05-08,09-12,10-13,11-14,12-1516-19,18-21,19-22,23-26,24-27,25-28,26-01 มี.ค ก.พ. 2566
02-05,03-06,04-07,05-08,09-12,10-13,11-14,12-15,16-19,17-20,18-21,19-22 มี.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

“วัดอูจี เทียนหยวน-ทะเลสปสุริยันจันทรา-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานแหย่หลิว
เจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ชมตึกไทเป 101 หมู่บ้านสายรุ้ง-ย่านซีเหมินติง”


วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

วันที่สอง ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ชมซากุระวัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ร้านชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไถจง • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต

วันที่สาม เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว