• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
กรีนแลนด์

ทัวร์กรีนแลนด์ * ดินแดนขั้วโดกหนือ 11 วัน GREENLAND

รหัสทัวร์
17-WCNT-WPTG1011G Greenland 11 Day TG Jun - Aug 2023 269, 900 11 วัน 8 คืน "มิถุนายน 10-20, 29-09 ก.ค. กรกฎาคม 15-25 สิงหาคม 04-14, 18-28"
ประเทศ
กรีนแลนด์
ระยะเวลา
11 วัน 8 คืน
วันที่
10 มิ.ย. - 28 ส.ค. 2023
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

269,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

10-20, 29-09 ก.ค. มิ.ย. 2566
15-25 ก.ค. 2566
04-14, 18-28 ส.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

โคเปนเฮเกน – เข้าชมพระราชวังโรเซนบอร์ก – ช้อปปิ้งยำนสตรอยก์ -แคงเกอร์ลุสซวค – แผ่น
น้ำแข็งกรีนแลนด์ RUSSELL CLACIER-มุสก้า อ็อก – อิลลูลิสแซท (มรดกโลก) จุดตั้งถิ่นฐาน
แรกของชาวอินูอิท. – ล่องเรือชมธารน้ำแเข็ง- ล่องเรือชมวาฬสีน้ำเงิน – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
ล่องเรือชมเกาะและหมู่บ้านชาวประมง – มัลโม

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงโคเปนฮาเก้น (เดนมาร์ค)
 • วันที่ 2 กรุงโคเปนเฮเกน – เข้าชมพระราชวังโรเซนบอร์ก – ช้อปปิ้งย่านสตรอยก์
 • วันที่ 3 โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ลุสซวค – ชมเมือง
 • วันที่ 4แคงเกอร์ลุสซวค – แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ Russell Glacier – มุสก้า อ๊อก
 • วันที่ 5แคงเกอร์ลุสซวค – อิลลูลิสแซท (มรดกโลก)
 • วันที่ 6 อิลลูลิสแซท – จุดตั้งถิ่นฐานแรกของชาวอินูอิท – ชมเมือง
 • วันที่ 7อิลลูลิสแซท – ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง – ชมวาฬสีน้ำเงิน – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • วันที่ 8 อิลลูลิสแซท – ล่องเรือชมเกาะและหมู่บ้านชาวประมง
 • วันที่ 9 อิลลูลิสแซท – กรุงโคเปนเฮเกน – มัลโม
 • วันที่ 10 มัลโม – ชมเมือง – สนามบินโคเปนเฮเกน
 • วันที่ 11 กรุงเทพมหานคร
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว