• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ฝรั่งเศส, โมนาโค่

ฝรั่งเศส – โมนาโค

รหัสทัวร์
03NNSN_Provence Mo 7D6N
ประเทศ
ฝรั่งเศส, โมนาโค่
ระยะเวลา
7 วัน 6 คืน
วันที่
-
สายการบิน
เริ่มต้นที่

83,000 บ.

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

คณะเดินทางถึงสนามบินเมือง Nice หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางจากสนามบินมุ่งสู่เมืองนีส เดินเยี่ยมชมใจกลางเมืองเก่า Vieux Nice แวะชิมอาหารท้องถิ่นในตลาดเก่าแก่ของเมืองชื่อ Cour Saleya เป็นตลาดที่เราเรียกว่าตลาดแบบเมดิเตอร์เรเนี่ยน ท่านจะได้พบกับตลาดผัก ผล ไม้ และดอกไม้นานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านเดินเที่ยวและถ่ายรูปต่อในย่านที่เรียกว่า Place Massena ย่านธุรกิจที่มีชื่อเมืองนีส รับประทานอาหารกลางวันใน Vieux Nice

หลังจากนั้นนำท่านเข้าเช็คอินในโรงแรมที่พักเพื่อเติมความสดชื่น ก่อนออกเดินทางต่อเพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านเล็กๆ Saint Paul de Vence เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ สวยที่สุดของฝรั่งเศส ในแถบเมดิเตอร์เรเนี่ยน นำท่านเดินเยี่ยมชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้

รับประทานอาหารเย็น Saint Paul de Vence

นำท่านกลับเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก 

นำท่านออกเดินทางสู่ Monaco แคว้นอิสระถูกล้อมรอบด้วยเมืองเล็กๆ ในฝรั่งเศส ท่านจะได้เยี่ยมชม Casino ที่เก่าแก่และหรูหราทีสุดของโลก Casino de Monticalo

นำท่านเดินทางต่อเพื่อเยี่ยมชมเมือง Mentons เมืองตากอากาศที่มีชื่อของฝรั่งเศสชายแดนติดประเทศอิตาลี ณ เมืองแห่งนี้มีการปลูกมะนาวซึ่งเป็นทั้งพืข เศรษฐกิจและสัญลักษณ์ของเมือง รับประทานอาหารกลางวันในเมือง

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับนีส  ระหว่างทางแวะเยี่ยมชมเมืองโรมันโบราณ  La Tourbie ตั้งอยู่เหนือเมืองโมนาโค  ท่านสามารถถ่ายรูปวิวแคว้นโมนาโค

ได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อท่านอยู่ที่ The Trophy of the Alps.

รับประทานอาหารในเมือง La Tourbie

เดินทางกลับเข้าโรงแรมที่พักเพื่อผักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก 

นำท่านเดินทางออกจากเมืองนีสมุ่งหน้าสู่เมือง Antibe เมืองท่าตากอากาศเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงของฝรั่งเศส เมืองมีลักษณะเป็นป้อมปราการถูกสร้างเป็น รูปดาวโดย แผนผังของรัฐมนตรีกลาโหมของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่

นำท่านเดินเที่ยวถ่ายรูปตามอัธยาศัยในใจกลางเมืองเก่า หลังจากนั้นจะเดินทางต่อไปจนถึงเมือง Cannes เมืองที่มีชื่อเสียงในการจัดการประกวดภาพยนต์ ระดับโลก และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความหรูหรา ราคาแพงเป็นนิยมของกลุ่มคนชั้นสูงจากทั่วโลก นำท่านเดินพักผ่อนถ่ายรูปตามอัธยาศัยตาม สถานที่สำคัญของเมืองคานส์

รับประทานอาหารกลางวัน

การเดินทางดำเนินต่อโดยมุ่งหน้าสู่ ทะเลสาป Saint Croix ท่านจะเดินทางผ่านป่าเขาต้นโอ้คแบบเมดิเตอร์เรเนี่ยน โรงแรมของท่านตั้งอยู่ริมทะเลสาปที่มีชื่อ ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยของฝรั่งเศส

รับประทานอาหารเย็นในโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก 

นำท่านออกเดินทางสู่เมือง Moustiers Sainte Marie เราจะนำท่านข้ามทุ่งลาเวนเดอร์ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส และในสมัย ก่อนหมู่บ้านแห่งนี้ได้เคยเป็นสถานที่ผลิตเครื่องเซรามิคที่มีชื่อในสมัยหลุย์ที่สิบสี่ ท่านสามารถเดินซื้อหาของที่ระลึก ได้ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมือง Forcalquier แหล่งศูนย์รวมพืชที่มีชื่อของเขตเมดิเตอร์เรเนี่ยน และโพรวองส์ ณ Arthemisia ท่านจะได้เข้าร่วมเรียนรู้การ ผสมน้ำหอม โดยอาจาร์ยที่มีศักยภาพ

หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่เมือง Manosque นำท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงานการผลิตสินค้า L’Occitane หลังจากนั้นจะนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง Pernes Les Fontaines เพื่อทำการเช็คอินเข้าที่พัก

 

รับประทานอาหารเย็นและกลับเข้าโรงแรมที่พักเพื่อผักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก 

ในวันนี้จะนำท่านเดินทางท่องเที่ยวในใจกลางของแคว้นโพรวองส์ที่ขึ้นชื่อ ท่านจะได้เห็นทุ่งลาเวนเดอร์ที่มีอยู่ทั่วไปในเขตนี้ อันดับแรกนำท่านเข้าเยี่ยมชม โบสถ์เก่าแก่ของแคว้นที่มีชื่อ Abbaye de Sénanque เป็นที่อยู่ของพระนิกายซิสเตเซียน ท่านจะได้มีโอกาสเดินซื้อของที่ระลึกที่ผลิตโดยพระที่อยู่ในโบสถ์ แห่งนี้ หลักจากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หนึ่งในหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของฝรั่งเศส Gordes เมืองเก่าสมัยกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นบนหน้าผาที่ชาวฝรั่งเศสเรียก กันว่า Village Perché

รับประทานอาหารกลางวัน

การเดินทางดำเนินต่อสำหรับหมู่บ้านในแคว้นโพวองส์ Roussillon หมู่บ้านนี้จะมองเห็นเป็นสีเหลืองปนส้ม โดยใช้สีจากดินตามธรรมชาติจากเหมืองดินที่ เรียกกันว่า Ocre

หลังจากนั้นเราจะนำท่านเดินทางต่อเพื่อเยี่ยมชมเมือง Sault ซึ่งเป็นเหล่งปลูกลาเวนเดอร์ที่ขึ้นชื่อของโพรวองส์

ประทานอาหารเย็นและเดินทางกลับโรงแรมผักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก 

นำท่านเดินทางสู่เมือง  Orange  เมืองโรมันโบราณ  เราจะนำท่านเยี่ยมชมโรงละครสมัยโรมันที่สมบูรณ์แบบสร้างขึ้นในหนึ่งร้อยปีก่อนคริสกาล  หลังจากนั้น

นำท่านสู่เมือง Avignon เมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสและเป็นที่พำนักของพระสันตปาปาในศตวรรษที่สิบสี่ เราจะนำท่านเข้าเยี่ยมชม Palais du

Papes และเดินเที่ยวเล่นในบริเวณเมืองเก่า

รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางต่อเพื่อเยี่ยมชมสะพานโรมันโบราณที่ท่านจะต้องทึ่งกับความรู้ความสามารถของคนโรงมันในอดีตที่สามารถนำน้ำจากเมืองที่หากจากกันถึงห้า สิบกิโลเมตรโดยไม่ใช้เครื่องปั้มน้ำ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อถึงเมือง Salons de Provence เพื่อเยี่ยมชมบ้านของ Nostradamus

รับประทานอาหารเย็นภายในเมือง Salon de Provence

นำท่านเข้าโรงแรมที่พักเพื่อผักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน แห่งเมือง Marseille เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน xxx

รับประทานอาหารในเครื่องบิน

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

ราคานี้รวม

 • โรงแรมที่พักห้องคู่พร้อมอาหารเช้าจำนวน 6 คืน
 • ค่านำเที่ยวและค่าเข้าชมสถานที่ตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็นรวม 12 มื้อ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง GTIP GLOD ของบริษัทไทยวิวัฒน์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางมีประกันการเดินทางแล้ว(ต้องเป็นบริษัทประกันฯ ตามข้อกำหนดของสถานกงศุลเท่านั้น) ทางบริษัทฯให้ท่านหักค่าประ กันฯ จำนวนเงิน 1,500.- บาทต่อท่าน ออกจากราคาเต็มของค่าทัวร์

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานกงศุลจำนวนท่านละ 3,500.- บาท
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับจากประเทศไทย

การจอง และการชำระเงิน

 • ค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 10,000.- บาท พร้อมจัดส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง

 

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว