• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
พม่า

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ มนต์เสน่ห์แห่งเมืองพุกาม

รหัสทัวร์
04 -BT...BT-MMR51_FD_MANDALY_DEC22- APR23
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
4 วัน 3 วัน
วันที่
31 ธ.ค. - 2 พ.ค. 2023
สายการบิน
แอร์เอเชีย
เริ่มต้นที่

13,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

31-03 ม.ค. ธ.ค. 2565
14-17,21-24 ม.ค. 2566
04-07,11-14 ก.พ. 2566
04-07,11-14 มี.ค. 2566
01-04,08-11,15-18,29-02 พ.ค เม.ย. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

พุกาม มัณฑะเลย์-ชมวิวพระอาทิตย์ตกมัณฑะเลย์ฮิลล์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เจดีย์ชเวสิกอง-ตกบาตรพระวัดมหากันดายงค์-ชมโชว์หุ่นกระบอก


วันแรก ดอนเมือง • มัณฑะเลย์ • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง • วัดกุโสดอ • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์

วันที่สอง มัณฑะเลย์ • นั่งรถสู่พุกาม • วิหารกุบยางจี • วัดมนุหา • วิหารธรรมยานจี • เจดีย์สับพันยู ชมวิวพระอาทิตย์ตก

วันที่สาม พุกาม • เจดีย์ชเวสิกอง • วิหารติโลมินโล • วิหารอนันดา • มัณฑะเลย์ • โรงงานเครื่องเขิน

วันที่สี่ มัณฑะเลย์ • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี • สะพานไม้อูเบ็ง • วัดมหากันดายงค์ • สนามบินมัณฑะเลย์ • กรุงเทพฯ

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว