• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
สโลวาเกีย, ออสเตรีย, ฮังการี, เช็ก, เยอรมนี

09-WCNT ยุโรปตะวันออก (EY) เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี

รหัสทัวร์
WCNT230043 ยุโรปตะวันออก 9 วัน (EY) เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี
ประเทศ
สโลวาเกีย, ออสเตรีย, ฮังการี, เช็ก, เยอรมนี
ระยะเวลา
9 วัน 7 คืน
วันที่
13 พ.ค. - 13 ธ.ค. 2023
การเดินทาง
เอทิฮัด แอร์เวย์ส
เริ่มต้นที่

69,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

13 - 21, 20 - 28 พ.ค. 2566
02 - 10, 23.-01 ก.ค. มิ.ย. 2566
08 - 16, 25-02ส.ค. ก.ค. 2566
12 - 20, 19 - 27 ส.ค. 2566
09 - 17, 22 - 30 ก.ย. 2566
06 - 14, 21 - 29 ต.ค. 2566
11 - 19, 25 - 03 ธ.ค. พ.ย. 2566
02 - 10, 05 - 13 ธ.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

มิวนิค เอททัล ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัทท์ เชสกี้ คลุมลอฟ กรุงปร๊าก กรุงบราติสลาวา เวียนนา Outlet Parndorf บูดาเปสต์


 • วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่สอง มิวนิค – เอททัล – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลส์บวร์ก
 • วันที่สาม ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – บ้านพักโมสาร์ท – ฮัลล์ตัทท์ – ทะเลสาบฮัลล์ตัทท์ – เชสกี้ คลุมลอฟ
 • วันที่สี่ เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ – กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 • วันที่ห้า กรุงปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – กรุงบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – เมืองเก่า – รูปปั้น Man at work
 • วันที่หก บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝังแม่น้ำดานูบ – ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์เนม
 • วันที่เจ็ด บูดาเปสต์ – Outlet Parndorf-เวียนนา – เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวัง เบลวี่เดีย.- สวนสาธารณะสตัดปาร์ก – เวียนนนา – ช้อปปิ้ง
 • วันที่แปด เวียนนา – เดินทางกลับ
 • วันที่เก้า กรุงเทพฯ”
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว