• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ออสเตรเลีย

ADELAIDE – SYDNEY 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
04BW_AUSTRALIA 6D4N
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
09 ม.ค. - 29 ม.ค. 2020
สายการบิน
แควนตัส แอร์เวย์
เริ่มต้นที่

91,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

9-14 ม.ค. 2563
17-22 ก.พ. 2563
24-29 มี.ค. 2563

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

15.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

18.10 น. เหินฟ้าสู่ นครซิดนีย์  โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  QF024

06.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

09.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอะดิเลด โดยเที่ยวบินที่ QF 741

11.30 น. ถึงสนามบินเมืองอะดิเลด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

จากนั้นชม เมืองอะดิเลด เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียใต้มีชื่อเสียงทางด้านการทำไวน์ที่มีชื่อเสียงไป
ทั่วโลกและหลายแห่งยังคงเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์สงวนที่หายาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านชมย่านไชน่า ทาวน์ ที่มีร้านค้าของชาวจีนและชาวเอเชียเปิดร้านอาหาร ร้านขายของใช้ประจำวัน แล้วให้ท่านได้เลือกทานอาหารหลายแบบทั้งเอเชียและร้านอาหารแบบชาวตะวันตกช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกย่านใจกลางเมืองที่ Adelaide Central Market ที่มีสินค้าทั้งเสื้อผ้า ผลไม้ อาหารสด แห้ง และของที่ระลึกในราคาถูก   

จากนั้นเดินทางผ่าน Victoria Square สู่ถนน North Terrace ผ่านชมอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบชาวตะวันตกที่งดงามแปลกตา ไม่ว่าจะเป็น  Parliament House, South Australian Museum, Art Gallery of South Australia , Adelaide Casino & Railway Station, และยังให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ Rundle Mall Shopping อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิเช่น David Jones, Myer, Target หรือจะจิบกาแฟชมบรรยากาศของชาวเมืองเอดิเลด   

15.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก     MERCURE GROSVENOR ADELAIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เม้าท์ ล๊อฟตี้  (Mt. Lofty Lookout) ให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามสบายตาของเมืองอะดิเลด ด้วยระดับความสูงจากน้ำทะเลจนถึงจุดชมวิว 710 เมตร และด้วยบนความสูงบริเวณดังกล่าวนี้เองท่านจะพบกับอนุสรณ์รำลึกถึงคุณฟลินเดอร์ คอลัมน์ ผู้บุกเบิกพื้นที่บริเวณนี้  สัญลักษณ์

เสาสีขาวสูงราว 10 เมตร ทำให้ท่านสามารถสัมผัสบรรยากาศอันเย็นสบายอีกทั้งสูดอากาศอันบริสุทธิ์จากโดยรอบเมืองอะดิเลดและท้องทะเลอันงดงาม 

ทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพราะเหตุใดที่แห่งนี้จึงมีผู้มาเยือนปีละไม่ต่ำกว่า 

 

350,000 คนจากทั่วทั้งมุมโลก พร้อมกันนี้ท่านยังสามารถซื้อของฝากที่ระลึกได้จากร้านค้าของเมาท์ ล๊อฟตี้ได้เช่นเดียวกัน จากนั้นเดินทางสู่สวนสัตว์เคลแลนด์  ( Cleland Wildlife Park ) สวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในอะดิเลดซึ่งก่อสร้างมาแล้วกว่า 50 ปี ให้ทุกท่านเข้าชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด ป้อนอาหารจิงโจ้ นกอีมู โคอาล่า วอมแบท สุนัขพันธุ์ดิงโก เจ้าปีศาจทัสมาเนีย นกที่สวยงามต่างๆ ของออสเตรเลีย   จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน HAHNDORF ที่สร้างขึ้นในสไตส์ชาวเยอรมัน บุกเบิกครั้งแรกโดยชาวเยอรมันอพยพเมื่อปี ค.ศ.1838 หรือกว่า 179 ปีมาแล้ว โดยกลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกาย “ลูเธอรัน” ต่อมาในภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง หมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแอมเบลสไซด์ เนื่องจากว่าเยอรมนีเป็นผู้แพ้สงครามให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งออสเตรเลียถือข้างอยู่ หลังสงครามเย็นจบสิ้นลงภายหลังจึงเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อ HAHNDORF อีกครั้ง ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเยอรมันที่ดูแปลกตาสงบและร่มรื่นไม่เหมือนเมืองอื่นในออสเตรเลีย อาทิบ้านเรือน โบสถ์ วิหาร สถาปัตยกรรม ต่าง ๆ  ท่านสามารถแวะซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝาก ของหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปั้นดินเผา สบู่และเทียนหอม ร้านขายงานศิลปะและงานฝีมือในใจกลางเมือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบตะวันตก 

นำท่านเดินทางสู่ โรงงานทำช็อกโกแลต ที่มีชื่อเสียงของรัฐออสเตรเลียใต้ HAIGH’S CHOCOLATE FACTORYและยังเป็นโรงงานช็อกโกแลตแห่งแรกในประเทศนี้เช่นเดียวกัน  ก่อตั้งโดยสองพี่น้องตระกูล HAIGH โดยผู้พี่ ALFRED HAIGH ร่วมกับ CLAUDE HAIGH ผู้เป็นน้องชายได้เริ่มบุกเบิกครั้งแรกในปี ค.ศ. 1917 โดยได้สูตรการทำขนมมาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สืบทอดกิจการมาแล้วกว่า 4 รุ่น จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนอกจากช็อกโกแลตแล้ว HAIGH’S FACTORY ยังมีขนมประเภทอื่นจัดจำหน่ายให้เลือกสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น ลูกกวาด ขนมหวาน อีกนานาชนิด ท่านสามารถเลือกชิม และ ซื้อช็อกโกแลตรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ทั้งช็อกโกแลตแบบที่เป็นแท่งหรือเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ รสเข้มข้นหวานละมุนลิ้น  ด้วยชื่อเสียง

ที่มีมาอย่างยาวนานทำให้พนักงานกว่า 500 ชีวิตทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาชื่อเสียงของประวัติศาสตร์ช็อกโกแลตจากออสเตรเลียใต้ ขณะเดียวกันก็สรรสร้างเมนูอันร่วมสมัยออกสู่ตลาดเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ให้ทุก ๆ ช่วงอายุวัยสามารถที่จะสนุกสนานไปกับช็อกโกแลตของ  HAIGH’S CHOCOLATE FACTORY ได้อย่างมิรู้ลืม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก   MERCURE GROSVENOR ADELAIDE  HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่วัดหนานไห่ปูเตาอันเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์

กวนอิมGiant Buddha State on Sellick’s hillรูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนอิมอวโลกิเตศวรมีพระวรกายสูงถึง 18 เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 15 ล้านออสเตรเลียนดอลล่าห์ ระยะเวลาในการก่อสร้าง 7 ปี โดยเริ่มครั้งแรกในปี ค.ศ.1997    ริมถนน Cactus Canyon รูปเคารพของพระองค์ท่านนั้นตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลออสเตรเลียตอนใต้อันแสนงดงามที่ซึ่งทุกท่านจะได้สัมผัสของความงดงามและแรงศรัทธาของชาวพุทธในประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนที่ได้เรี่ยไรเงินทุนในการก่อสร้างรูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนอิม อันเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเอเชียในออสเตรเลีย เชื้อเชิญนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 20,000 คนจากทั่วโลกเมื่อมาเยือนสถานที่แห่งนี้ นำท่านเดินทางสู่วิคเตอร์ฮาร์เบอร์เมืองริมทะเลอันเป็นย่านที่ผู้คนมาพักผ่อนริมทะเล อากาศสดชื่นริมมหาสมุทร ให้ท่านเดินสู่เกาะแกรนิตโดยมีสะพานจากพื้นเดินใหญ่สู่เกาะด้วยความยาว 630 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวพร้อมรับอากาศอันบริสุทธิ์ไปถึงเกาะแกรนิตหรือจะนั่งรถม้าลากรถราง Horse-Drawn Tramway สู่เกาะแกรนิต (Granite Island) ราคายังไม่รวมค่ารถม้าลากแทรม บนเกาะแห่งนี้ท่านจะได้ชมศูนย์เพาะเลี้ยงปลาทูน่าที่ใหญ่ที่สุด Ocean Victorให้ท่านได้ชมการให้อาหารทูน่าหลายร้อยตัวที่เลี้ยงกลางทะเลโดยมีตาข่ายล้อมหรือท่านสามารถเข้าชมทูน่าว่ายในท้องทะเลผ่านตู้กระจกใสเห็นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาชีวิตสัตว์น้ำอื่นๆจากนั้นเดินทางสู่ไร่ไวน์  Wirra Wirra Wineryซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ.1894  ไร่ไวน์แห่งนี้มีสโลแกนต์กล่าวไว้ว่า “จงให้ความสำคัญและพิถีพิถันในคุณภาพไวน์และรสนิยมอันละเมียดละไมแต่จงสนุกสนานในการสร้างสรรค์ไวน์คุณภาพเยี่ยมออกมา”ให้ท่านได้ชิมไวน์คุณภาพดีที่เตรียมไว้ทั้งไวน์ขาวซึ่งรสสัมผัสอันสดชื่นเปล่งปลั่งราวกับฤดูใบไม้ผลิและไวน์แดงอันมีรสชาติสุขุมนุ่มลึกแต่แฝงด้วยความสดขององุ่นที่ใช้ในการหมัก หรือจะเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากกลับไปสู่นักชิมที่รู้จักได้ลิ้มลอง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก ในไร่ไวน์

จากนั้นเดินทางสู่ Hugh Hamilton Winesสำหรับท่านชมไวน์ จะได้ชิมไวน์รสเยี่ยมที่ทำจากองุ่นหลายพันธุ์ ให้ท่านได้ลองผสมไวน์ต่างๆ เข้าด้วยกันให้เป็นรสชาติใหม่ตามใจ  องุ่นในไร่นี้เป็นสายพันธ์ ชีราส อันเลื่องชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไวน์แดงอันมีรสชาติที่หอมละมุน เข้มข้น และหนักแน่น ซึ่งคุณเชสเตอร์ก็ยังรักษาคุณภาพการผลิตไว้อย่างเหนียวแน่นรอทุกท่านไปเยือนเพื่อลิ้มชิมรสหรือเลือกซื้อกลับไป  จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองอะดิเลด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  MERCURE GROSVENOR ADELAIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม

07.10 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอะดิเลด

09.45 น. ออกเดินทางจากอะดิเลด สู่ซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบิน QF738 

11.35 น. ถึงทางถึงสนามบินคิงฟอร์ด สมิธของนครซิดนีย์  

หลังจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองซิดนีย์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์  ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งที่ไชน่า ทาวน์  ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารชาวเอเชีย  อิสระที่ร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ    

รับอาหารเช้าแบบกล่องจากโรงแรม

06.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ อาคารระหว่างประเทศ 

09.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เที่ยวบินที่ QF023

16.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ…

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

กำหนดวันเดินทาง  9 -14 มกราคม 2563

17-22 กุมภาพันธ์ 2563
24-29  มีนาคม 2563

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋วและวีซ่าแล้ว ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง) 91,900.- บาท 61,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ 81,900.- บาท 57,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 71,900.- บาท 52,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 65,900.- บาท 49,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900.- บาท 15,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1ห้อง  ท่านที่ 3 ลด 1,500.- บาท 1,500.- บาท

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน 

* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน

*สำหรับห้องที่เป็นสามเตียง (Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สำหรับห้องนอน 3 ท่าน

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้าหรือจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้

* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท

* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง  

* หากจำนวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง

* ที่นั่งสำหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสุด(long leg seat) 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า 

 

ราคานี้รวม

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด  โดยสายการบิน  แควนตัส แอร์เวย์  (QF) ตามเส้นทาง 
  2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
  3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
  4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
  5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
   สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง

   • หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ   
   • อายุ 1-15ปี และ ต่ำกว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
   • กรณีลูกค้าอายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องทำประกันเดี่ยวเพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ 
   • ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  6. ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่  1 ตุลาคม 2561 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้
  7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สำหรับคนไทย

 

 

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละ 30 กิโลกรัม และ บินภายในสายการบินแควนตัส (domestic) อนุญาตให้โหลดได้ท่านละ 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมท่านละ 1 ใบ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 
 4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
 7. ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน  (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
 8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทา
 9. ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า
 10. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
 11. กรณีไม่เดินทางพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้าต้องทำประกันเพิ่มเอง หรือ จะให้บริษัทฯ จัดทำให้ ทางลูกค้าสามารถแจ้งได้ (เป็นไปตามกฎหมายทุกท่านต้องทำประกันการเดินทางกรณีเดินทางกับบริษัททัวร์)

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน 
 2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์ 
 3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 4. สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วันทำการสำหรับท่านที่รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว