• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
นิวซีแลนด์

Amazing New Zealand เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์
BW…Amazing New Zealand Tour by QF 7DN5N_MAR…10-11-22
ประเทศ
นิวซีแลนด์
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
วันที่
22 มี.ค. - 17 เม.ย. 2023
สายการบิน
แควนตัส แอร์เวย์
เริ่มต้นที่

125,500 บ.

กำหนดการเดินทาง

22-28 มี.ค. 2566
11-17 เม.ย. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – สกายไลน์ – ล่องเรือ มิลฟอร์ดซาวน์ – ไร่ไวน์ – ดะนิดิน – ชมเมือง – ปราสาทลานัค – โออามารู – ฟาร์มแซลม่อน – เม้าส์คุ๊ก – เทคาโป – ไครสต์เชิร์ช

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ
15.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการแควนตัสแอร์ไลน์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.10 น. ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF024
——————————
วันที่สอง ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – สกายไลน์ ลูจ 2รอบ
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ เผื่อเปลี่ยนเครื่องต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์
09.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QF121
14.30 น. เดินทางถึง เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
บริการท่านด้วย Ferburger เป็นแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังของเมืองควีนส์ทาวน์ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักดี แม้จะมีเพียงแค่ที่นี่แห่งเดียวโดยไม่เคยเปิดสาขาที่อื่นเลย เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2001 แต่ความอร่อยคุ้มค่านั้นเป็นที่เลื่องลือกันปากต่อปากกันเลยทีเดียว
ท่านจะสัมผัสได้ถึงความสวยงามและตกอยู่ในมนต์สะกดเมื่อเดินทางมาถึงเมืองแห่งนี้ เมืองเล็กที่ตั้งอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาขนาดใหญ่และอยู่ริมทะเลสาบวาคาตีปู( ในภาษาเมารีหมายถึง อสุรกาย )วิวที่สุดประทับใจอีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้คือ ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ที่สะท้อนความงามของท้องฟ้าสีคราม เมืองควีนทาวน์เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศโรแมนติกแต่ยังมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินช๊อปปิ้งในเมืองเนื่องจากเป็นเมืองเดียวที่ร้านค้าเปิดบริการถึง3ทุ่มทุกวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค เพื่อพบกับการชมวิวควีนส์ทาวน์แบบพาโนราม่า มองเห็น ยอดเขาโคโรเน็ต พีค และ เดอะ รีมาร์คคะเบิล เรียงไล่ระดับกันเป็นแนว กระเช้ากอนโดล่าหนึ่งกระเช้านั่งกันได้ 4 คน และก็มีความปลอดภัยสูง
เครื่องทุ่นแรงที่แสนจะมีเสน่ห์ชิ้นนี้เป็นแม่เหล็กที่มีพลังมหาศาลในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสูงและความสวยงามที่มีรอให้ชมตลอดทั้งปี และให้ท่านได้เล่นลูจ (Luge) คนละ 2 รอบ ซึ่งเป็นรถเลื่อนที่อาศัยความลาดชันของไหลเขาลงสู่ด้านล่างพร้อมให้ท่านได้ตี่นเต้นบนความสูงของยอดเขาพร้อมทัศนียภาพที่งดงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาบ๊อบส์พีค
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL HOTEL (LAKEVIEW ROOM) (ระดับ 4ดาว) หรือเทียบเท่า
——————————
วันที่สาม ควีนส์ทาวน์ – มิลฟอร์ด ซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบMIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM
เที่ยง นำท่านล่องเรือสำราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูเป็ดปักกิ่ง
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL HOTEL (LAKEVIEW ROOM) (ระดับ 4ดาว) หรือเทียบเท่า
(หมายเหตุ ในกรณีหิมะตกหนักหรือไม่สามารถไปมิลฟอร์ด ซาวน์ได้ จะเปลี่ยนทัวร์เป็นล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปูสู่วอลเทอร์พีคไฮคันทรี่ฟาร์มแทนในราคาเดียวกัน)
——————————
วันที่สี่ อิสระกิจรรม – ทานข้าวไร่ไวน์ – ดะนิดิน – ชมเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ท่านอิสระเพื่อที่จะทำกิจกรรมที่สนุกและมีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์มากมายเรียกได้ว่าหากไม่ทำกิจกรรมเหล่านี้เหมือนไม่ได้มาถึงนิวซีแลนด์ กิจกรรมหนึ่งที่เมื่อมาถึงนิวซีแลนด์จะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง คือ การนั่งเรือเจ๊ทโบท JET BOAT เรือเร็วที่จะกระชากความตื่นเต้นของลูกค้าตลอดเวลาที่นั่งอยู่บนเรือลำดังกล่าวซึ่งจะพบตื่นเต้นตั้งแต่เดินทางไป เป็นกิจกรรมที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งของนิวซีแลนด์ท่านจะได้สัมผัสกับความเร็วหวาดเสียวสุดตื่นเต้นที่จะทำให้ลืมหายใจไปชั่วขณะหนึ่ง เรือลำนี้จะพาท่านแล่นไปตามเกาะแก่งในลำธานอันคดเคี้ยวหลายโค้ง บางจุดแฉลบผ่านโขดหิน บางจุดกระแทกผ่านผิวน้ำ และเมื่อถึงGame over เรือก็จะสะบัดโค้งด้วยแรงเหวี่ยงมหาศาลหมุน 360 องศา ที่จะทำให้หัวใจของท่านเต้นรัว แต่รับรองว่าท่านจะกลับไปพร้อมความสนุกสนานไม่รู้ลืม (กิจกรรมอยู่นอกเหนือรายการทัวร์ หากสนใจสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์)
หรือท่านไหนที่ชอบความสูงและหวาดเสียวของแนะนำท่านได้พบกับกิจกรรมสุดท้าทายการ กระโดดบันจี้จัมพ์เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนนิวซีแลนด์เป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่แสดงความเป็นลูกผู้ชายออกมา โดยจะมีการกระโดจากที่สูงตั้งแต่ 35 – 134 เมตร ซึ่งในปัจจุบันจะมีการใช้แถบยางลาเท็กซ์เหนียวผูกติดไว้กับตัวของนักกระโดด หรือไม่ก็ผูกติดเอาไว้ที่ข้อเท้าจากนั้นก็ให้กระโดดลงไปไม่ว่าจะเป็นกระโดดจากสะพานหรือจากหน้าผา ถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อเดินทางมาถึงนิวซีแลนด์ บันจี้จั้มที่สะพานคาวารัวนี้เป็นจุดกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์อันหน้าตื่นเต้นโดยAJ HACKETT เป็นผู้เปิดกิจการนี้เป็นคนแรกในปี1988 ประวัติของการกระโดบันจี้จัมพ์นั้นย้อนกลับไปได้หลายสิบปี แต่ถ้าเป้นการกระโดดบันจี้จัมพ์แบบที่มีบริการ คือทำเป็นการค้าจริงๆ จังๆ ครั้งแรก ก็คือที่ควีนส์ทาวน์ในนิวซีแลนด์นี่เอง ปัจจุบันควีนส์ทาวน์จึงกลายเป็นเมืองหลวงของการกระโดดบันจี้จัมพ์ (กิจกรรมอยู่นอกเหนือรายการทัวร์ หากสนใจสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์)
ประเทศนิวซีแลนด์นั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงในการผลิตไวน์โลกใหม่อันดับต้นๆ เดินทางสู่อีกหนึ่งไร่ไวน์ชื่อดังที่อยู่ใกล้เมืองควีนส์ทาว์น GIBBSTON WINERY ไวน์ที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ที่ไม่ควรพลาดในการซื้อมีหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น SAUVIGNONBLANC, CHARDONNAY , PINOT NOIR เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ ตะวันตก ณ ภัตตาคารในไร่ไวน์
นำท่านชมเมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักทำให้หลายๆ คนตกหลุมรักเพราะมีสีสันที่สดใสมีเสน่ห์และการรักษาสภาพของร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศให้เหมือนยุคขุดทองให้มากที่สุด นักท่องเที่ยวจะได้มาย้อนประวัติศาสตร์กับเมืองเล็ก ๆ นี้ ที่นี้เคยร่ำรวยมาก่อนเพราะมีการค้นพบสายแร่ทองคำที่แม่น้ำ Arrow ในปี ค.ศ. 1862 เป็นเหตุให้นักขุดทองทั่วโลก มุ่งหน้ามาตื่นทองกันที่นี่ เมื่อมีคนมาอาศัยอยู่ก็เริ่มมีเมือง มีโบสถ์ บ้านช่องและร้านค้าก็ผุดขึ้นมา จนเราได้เห็นร่องรอยของอดีตที่ผ่านมาจวบจนทุกวันนี้ และมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีนักขุดทองจากต่างแดนมามากมาย อาทิ ชุมชนชาวจีนที่มาตื่นทองไกลถึงนิวซีแลนด์ด้วย นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการเดินย้อนอดีตบนถนนสายหลักของเมืองคือ Buckingham Street ที่มีร้านขายทองหน้าตาย้อนยุค The Gold Shop ร้านขายขนมแสนหวาน The Remarkable Sweet Shop ที่ทุกคนต้องเข้าไปเยี่ยมเยือน
เดินทางต่อไปยังเมืองดะนิดิน นำท่านชมเมืองดะนิดินแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น “Edinburgh” แห่งแดนใต้ เพราะเป็นเมืองที่มีความเป็น Scottish มาก ชื่อดะนิดิน เองก็เป็นชื่อโบราณในภาษา Gaelic ของ Edinburgh ด้วย ที่เป็นเช่นนี้เพราะในยุคตี่นทองราว ๆ ปี 1860 มีผู้อพยพชาวสก็อตมาแสวงโชคและตั้งรกรากกันที่เมืองนี้กันอย่างคับคั่ง ส่งผลให้ดะนิดิน เป็นศูนย์กลางของธุรกิจ เจริญเติบโตรุ่งเรืองเมืองมั่งคั่ง และตึกรามบ้านช่องของที่นี้เป็นสไตล์ Victorian & Edwardian Building ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า สถานีรถไฟแห่งดะนีดิน (DUNEDIN RAILWAYS STATION) ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญที่สุดของเมือง ตั้งอยู่ในจัตุรัสแอนแซค (ANZAC) ออกแบบก่อสร้างโดย GEORGE TROUP มีศิลปะก่อสร้างแบบ FLEMISH ลักษณะเด่นคือ หินที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหินบะซอลต์สีดำที่เกิดจากการระเบิดของภูขาไฟที่นำมาจากดินแดนใกล้เมือง ทางด้านใต้ของสถานีมีหอนาฬิกาสูง 37 เมตร มีรูปแบบการก่อสร้างเหมือนกับอาคารในสกอตแลนด์ที่ต้องมีหอนาฬิกาอยู่ตรงกลางหรือด้านใดด้านหนึ่งของอาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCENIC SOUTHERN CROSS HOTEL (ระดับ 4ดาว) หรือเทียบเท่า
——————————
วันที่ห้า ปราสาทลาร์นัค – โออามารู – แซลมอนฟาร์ม – เม้าส์คุ๊ก
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชม ปราสาทลาร์นัคเป็นหนึ่งในสองปราสาทที่มีในนิวซีแลนด์ อีกแห่งคือ Cargill’s Castle ซึ่งอยู่ใน Dunedin เช่นกันแต่ทุกวันนี้หลงเหลือเพียงซากปรักหักพัง จึงทำให้ Larnach Castle ได้ตำแหน่งปราสาทเพียงหนึ่งเดียวในนิวซีแลนด์ไปครองโดยปริยาย ปราสาทนี้สร้างในยุคตื่นทอง โดยนักธุรกิจใหญ่ผู้เป็นนักการเมืองและนายธนาคารชาวสก็อต ซึ่งสร้างบ้านพักที่หรูหราเลอค่าอมตะจนไม่อาจเรียกว่า ”บ้าน” แต่ต้องเรียกว่า “ปราสาท” เพราะมีห้องมากมายถึง 43 ห้อง มีคนรับใช้ถึง 46 คน มีห้องบอลล์รูมหนึ่งห้องที่สร้างให้แก่ลูกสาวคนโปรดจากนั้นปราสาทแห่งนี้ก็ถูกขายเปลี่ยนมือมาหลายครั้งจนกระทั่งตอนนี้ถูกครอบครองโดยตระกูล Barker ซึ่งท่านจะได้ชมความสวยงามของสวนสวยและปราสาทงามหลังนี้
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงแบบตะวันตก ณ ภัตตาคาร
เมืองโออามารูเป็นเมืองน่ารักๆริมทะเลอีกเมืองหนึ่งจุดเด่นของเมืองนี้จะมีหินหินไข่ไดโนเสาร์ หรือ หินโมรากิ เป็นกลุ่ม หินประหลาด ที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติของหินดินดานที่ถูกคลื่นลมซัด กัดกร่อน กลายเป็นหินทรงกลมขนาดใหญ่ ขนาดเส้นศูนย์กลางประมาณ 0.5 – 1 เมตร และ 1.5 – 2.2 เมตร สร้างความตื่นตาให้แก่ผู้พบเห็น หินไข่ไดโนเสาร์
จากนั้นเดินทางต่อไปยังทะเลสาบปูคากิชาวนิวซีแลนด์ให้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW จากความสวยงามราวกับภาพวาดมูลค่าสูงเพราะน้ำในทะเลสาบปูคากิที่ละลายมาจากน้ำแข็งบนภูเขากลายเป็นน้ำที่สะท้อนแสงแดดจนเป้นสีเทอร์ควอยซ์สวยจนอธิบายเป็นคำพูดได้ยากเต็มที
ระหว่างทางแวะฟาร์มแซลมอนทไวเซลแซลม่อนฟาร์ม ฟาร์มปลาแซลมอนที่มีทัศนีภาพงดงาม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองทไวเซลนอกจากจะเป็นฟาร์มแซลมอนขนาดใหญ่แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแซลมอนจำหน่ายอีกด้วย เมื่อมาถึงนิวซีแลนด์ปลาแซลมอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาด
จากนั้นเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติเม้าส์คุ๊ก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HERMITAGE MT.COOK HOTEL (ระดับ 4ดาว) หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบตะวันตก ณ ภัตตาคารในโรงแรม
——————————
วันที่หก กิจกรรม OPTIONAL PROGRAM – เทคาโป – ไครสต์เชิร์ช
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเม้าส์คุ๊ก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ (Aoraki National Park) และเป็นส่วนหนของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร เป็นยอดเขาที่มีความสูงอันดับที่ 37 ของโลก โดยตั้งชื่อตามกัปตันเจมส์ คุ๊ก นักเดินเรือชาวอังกฤษผู้คนพ้นทวีปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยพลเรือเอก จอห์น สโตก ในปี1846 ชื่ออาโอรากิเป็นชื่อชาวเมารีตั้งชื่อขึ้น ตามเด็กหนุ่มชาวเมารี เป็นยอดเขาที่มีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี หากท่านอยากเห็นถึงความอลังการของเทือกเขาเลือกซื้อทัวร์หรือกิจกรรมการนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมานที่ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ำแข็งด้วยตัวท่านเอง (การนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมาน เป็นทัวร์นอกรายการมีให้เลือกหลายโปรแกรม สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
จากนั้นเดินทางต่อไปชมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ ทะเลสาบเทคาโป เพราะความสวยงามแบบที่สุดของที่สุดบนพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร น้ำในทะสาบยังคงสีเทอร์ควอยซ์ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิวน้ำ สารละลายและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่น้ำชะลงมาระหว่างทางที่ไหลลงมาจากยอดเขานั่นเองที่สร้างโทนสีฟ้าสวย ๆ ให้กับทะเลสาบแห่งนี้ ในอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบเทคาโปได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์
กลางวัน รับประทานอาหาร แบบจีน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้
เดินทางสู่เมืองไครสต์เชิร์ช เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เนื่องจากสถาปัตยกรรมตึกต่างๆในเมืองนี้คล้ายคลึงกับอังกฤษเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและความสะดวกสบายครบครันแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามของธรรมชาติไว้อย่างไม่มีที่ติเป็นอีก1ใน10เมืองที่ได้รับการโหวตจากนิตยสาร Lonely Planet ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่แห่งหนึ่งของโล ให้ทุกท่านได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา มรดกทางธรรมชาติ และความงามทางวัฒนธรรมของนิวซีแลนด์ที่พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ พบกับการจำลองวิถีชีวิตมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์และชาวเมารีก่อนที่การเข้ามาของยุโรป การสร้างบ้านแปงเมือง ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่าที่สำคัญของประเทศ จากนั้นนำทุกท่านไปเดินเล่นชมสวนสวยงามที่สวนพฤกษศาสตร์ของเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1863 เพลิดเพลินกับสวนกุหลาบที่สวยงามและดอกไม้นานาชนิด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบไทย ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูกุ้งมังกรท่านละ 1 คน เสริฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ด
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE GEORGE HOTEL (ระดับ 5ดาว) หรือเทียบเท่า
——————————
วันที่เจ็ด ไครสต์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
เดินทางสู่ สนามบินเมืองไครสต์เชิร์ช
06.00 น. ออกเดินสู่ เมืองซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF138
07.35 น. เดินทางถึงเมืองซิดนีย์ รอเปลี่ยนเครื่อง
09.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023
16.40 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ
*********************************

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว