• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย

AUSTRALIA & NEW ZEALAND ครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ ออสเตรเลีย+นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์
BW…AUSTRALIA & NEWZEALAND 8D6N (QF) - APR 23-อัพเดท 14-11-22
ประเทศ
นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
วันที่
10 เม.ย. - 17 เม.ย. 2023
สายการบิน
แควนตัส แอร์เวย์
เริ่มต้นที่

178,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

10-17 เม.ย. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

ซิดนีย์ – ชมเมือง – ล่องเรืออ่าวโอเปร่าเฮ้าส์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าส์เท่น – สวนสัตว์โคอาล่า – ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – สกายไลน์กอนโดล่ายอดเขาบ้อบส์พีค – ควีนส์ทาวน์ – มิลฟอร์ดซาวน์ – กิจกรรมอิสสระ – แอร์โร่ทาวน์ – ไร่ไวน์ – แซลม่อนฟาร์ม – ทะเลสาปปูคากิ – เม้าท์คุก – ทะเลสาปเทคาโป – ไครสต์เชิร์ช – ช็อปปิ้ง

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
15.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการแควนตัสแอร์ไลน์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.10 น. ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF024
————————————–
วันสอง ซิดนีย์ – ชมเมือง – ล่องเรืออ่าวโอเปร่าเฮ้าส์
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงามแวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงครามม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงามนอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์(OPERAHOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกัปตันเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาอวดความงามในอ่าวแห่งนี้
จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ หรือช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดังQueen Victoria Building (Q.V.B)ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN DARLING HARBOUR HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4ดาว)
————————————–
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติบลูเม้าส์เท่น – สวนสัตว์โคอาล่า – “ซิดนีย์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ผ่านเมืองเล็กๆ กลางหุบเขาชื่อว่าKATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค์ เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่SCENIC WORLDบริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นำท่านรถรางไฟฟ้า ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อนจากนั้นขึ้นกระเช้า จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบท้องถิ่น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์พื้นเมืองKOALA PARK SANCTUARYเพลิดเพลินไปกับการชม
ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบทให้ท่านได้
สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของ
ท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดม
สมบูรณ์เขตร้อนชื้น เดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบไทย ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN DARLING HARBOUR HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4ดาว)
————————————–
วันที่สี่ ซิดนีย์ (บิน)– ควีนส์ทาวน์ – สกายไลน์ยอดเขาบ๊อบส์พีค+ลูจ 2 รอบ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางไป สนามบินนานาชาติ
09.30น. ออกเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QF121
14.30 น. เดินทางถึง เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
บริการท่านด้วย Ferg burger เป็นแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังของเมืองควีนส์ทาวน์ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักดี แม้จะมีเพียงแค่ที่นี่แห่งเดียวโดยไม่เคยเปิดสาขาที่อื่นเลย เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2001 แต่ความอร่อยคุ้มค่านั้นเป็นที่เลื่องลือกันปากต่อปากกันเลยทีเดียว
ท่านจะสัมผัสได้ถึงความสวยงามและตกอยู่ในมนต์สะกดเมื่อเดินทางมาถึงเมืองแห่งนี้ เมืองเล็กที่ตั้งอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาขนาดใหญ่และอยู่ริมทะเลสาบวาคาตีปู( ในภาษาเมารีหมายถึง อสุรกาย )วิวที่สุดประทับใจอีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้คือ ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ที่สะท้อนความงามของท้องฟ้าสีคราม เมืองควีนทาวน์เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศโรแมนติกแต่ยังมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินช๊อปปิ้งในเมืองเนื่องจากเป็นเมืองเดียวที่ร้านค้าเปิดบริการถึง3ทุ่มทุกวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค เพื่อพบกับการชมวิวควีนส์ทาวน์แบบพาโนราม่า มองเห็น ยอดเขาโคโรเน็ต พีค และ เดอะ รีมาร์คคะเบิล เรียงไล่ระดับกันเป็นแนว กระเช้ากอนโดล่าหนึ่งกระเช้านั่งกันได้ 4 คน และก็มีความปลอดภัยสูง เครื่องทุ่นแรงที่แสนจะมีเสน่ห์ชิ้นนี้เป็นแม่เหล็กที่มีพลังมหาศาลในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสูงและความสวยงามที่มีรอให้ชมตลอดทั้งปี พิเศษให้ท่านสนุกสนามกับกิจกรรมรถล้อเลื่อนลูจท่านละ2รอบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาบ๊อบส์พีค
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า
(ระดับ 4ดาว)
————————————–
วันที่ห้า ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM
เที่ยง นำท่านล่องเรือสำราญ MILFORD MONARCH CRUISE พร้อมรับประทานอาหารบนเรือชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์
(หมายเหตุ ในกรณีหิมะตกหนักหรือไม่สามารถไปมิลฟอร์ด ซาวน์ได้ จะเปลี่ยนทัวร์เป็นล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปูสู่วอลเทอร์พีคไฮคันทรี่ฟาร์มแทนในราคาเดียวกัน)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูเป็ดปักกิ่ง
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า
(ระดับ 4ดาว)
————————————–
วันที่หก อิสระกิจรรม– แอร์โร่ทาวน์ – ไร่ไวน์ – ฟาร์มแซลมอน – ปูคากิ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง แอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักทำให้หลายๆ คนตกหลุมรักเพราะมีสีสันที่สดใสมีเสน่ห์และการรักษาสภาพของร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศให้เหมือนยุคขุดทองให้มากที่สุด นักท่องเที่ยวจะได้มาย้อนประวัติศาสตร์กับเมืองเล็กๆ นี้ ที่นี้เคยร่ำรวยมาก่อน

หลังจากนั้นหากมีเวลา นำท่านซื้อทัวร์นอกรายการสำหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้

เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและ หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้
ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน
(การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทำได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจำนวนจำนวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่ สำหรับผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)
นำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ชื่อดังที่อยู่ใกล้เมืองควีนส์ทาว์น GIBBSTON WINERY ให้ท่านได้รับประทานอาหารเที่ยงบรรยากาศในไร่ไวน์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบตะวันตก ณ ภัตตาคารในไร่ไวน์
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบปูคากิ ชาวนิวซีแลนด์ให้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW จากความสวยงามราวกับภาพวาดมูลค่าสูงเพราะน้ำในทะเลสาบปูคากิที่ละลายมาจากน้ำแข็งบนภูเขากลายเป็นน้ำที่สะท้อนแสงแดดจนเป็นสีเทอร์ควอยซ์สวยจนอธิบายเป็นคำพูดได้ยากเต็มที่
ระหว่างทางแวะฟาร์มแซลมอนทไวเซลแซลม่อนฟาร์ม ฟาร์มปลาแซลมอนที่มีทัศนีภาพงดงาม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองทไวเซลนอกจากจะเป็นฟาร์มแซลมอนขนาดใหญ่แล้วยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแซลมอนจำหน่ายอีกด้วย เมื่อมาถึงนิวซีแลนด์ปลาแซลมอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาด
จากนั้นเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ๊ก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HERMITAGE MT.COOK HOTEL หรือเทียบเท่า
(ระดับ 4ดาว)
วันที่เจ็ด เม้าท์คุก – เทคาโป – ไครสต์เชิร์ช
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ ( Aoraki National Park ) และเป็นส่วนหนของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร เป็นยอดเขาที่มีความสูงอันดับที่ 37 ของโลก โดยตั้งชื่อตามกัปตันเจมส์ คุ๊ก นักเดินเรือชาวอังกฤษผู้คนพ้นทวีปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยพลเรือเอก จอห์น สโตก ในปี1846 ชื่ออาโอรากิเป็นชื่อชาวเมารีตั้งชื่อขึ้น ตามเด็กหนุ่มชาวเมารี เป็นยอดเขาที่มีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี หากท่านอยากเห็นถึงความอลังการของเทือกเขาเลือกซื้อทัวร์หรือกิจกรรมการนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมานที่ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ำแข็งด้วยตัวท่านเอง (การนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมาน เป็นทัวร์นอกรายการมีให้เลือกหลายโปรแกรม สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
จากนั้นเดินทางต่อไปชมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ ทะเลสาบเทคาโป เพราะความสวยงามแบบที่สุดของที่สุดบนพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร น้ำในทะสาบยังคงสีเทอร์ควอยซ์ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิวน้ำ สารละลายและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่น้ำชะลงมาระหว่างทางที่ไหลลงมาจากยอดเขานั่นเองที่สร้างโทนสีฟ้าสวย ๆ ให้กับทะเลสาบแห่งนี้ ในอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบเทคาโปได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์
กลางวัน รับประทานอาหาร แบบญี่ปุ่น ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองไครสต์เชิร์ช เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เนื่องจากสถาปัตยกรรมตึกต่างๆในเมืองนี้คล้ายคลึงกับอังกฤษเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและความสะดวกสบายครบครันแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามของธรรมชาติไว้อย่างไม่มีที่ติเป็นอีก1ใน10เมืองที่ได้รับการโหวตจากนิตยสาร Lonely Planet ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่แห่งหนึ่งของโลกอิสระช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบไทย ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูกุ้งมังกรท่านละ 1 คน เสริฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ด
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4ดาว)
————————————–
วันที่แปด ไครสต์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
เดินทางสู่ สนามบินเมืองไครสต์เชิร์ช
06.00 น. ออกเดินสู่เมืองซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF138
07.35 น. เดินทางถึงเมืองซิดนีย์ รอเปลี่ยนเครื่อง
09.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023
16.40 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ

**************************************

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว