• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
นิวซีแลนด์

BW Romantic South Island Tour 7 Days / 5 Nights

รหัสทัวร์
BW...Romantic South Island Tour 7D5N
ประเทศ
นิวซีแลนด์
ระยะเวลา
7วัน5คืน
วันที่
24 ต.ค. - 30 ต.ค. 2022
สายการบิน
แควนตัส แอร์เวย์
เริ่มต้นที่

98,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

24 – 30 (วันปิยะ) ต.ค. 2565
21 – 27 พ.ย. 2565
03 – 09 ธ.ค. 2565

ไฮไลท์ทัวร์

ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค – ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS) –
วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ทะเลสาบเทคาโป- ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า
(พักควีนทาวน์ 2 คืน)

บริษัทฯ เชิญท่านเดินทางสู่เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ 7 วันโดยสายการบินแควนตัส

 • พิเศษ !!! เมนูกุ้งมังกร และ เป๋าฮื้อพร้อมไวน์รสเลิศ
 • เมนูบุฟเฟต์นานาชาติ ที่บ๊อบพีค และ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม
 • ลิ้มรสอาหารไทย 1 มื้อ

โปรแกรมการเดินทาง

15.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

18.25 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF-024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์

06.45 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนเที่ยวบิน

09.15 น.ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแคนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF-121 

14.15 น.ถึงสนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์  

นำท่านเดินทางชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่มีน้ำใสเป็นสีฟ้าแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาเยือน

นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คน ระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร  ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงายด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว และให้ทุกท่านตื่นเต้นกับการเล่นลูจ(LUGE) คนละ 1 รอบจากยอดเขาวิ่งด้วยความเร็วที่เราบังคับได้ลงตามไหล่เขาพร้อมชมวิวอันสวยงามท่านละหนึ่งรอบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารกอนโดล่า 

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  CROWNE PLAZA HOTEL QUEENSTOWN   หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทีปู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม  

** หากเรือกลไฟโปราณ ปิดซ่อมประจำปี เราจะใช้เรือเล็กล่องไปที่วอลเตอร์พึคฟาร์มแทน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม  

จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะเดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ที่มีร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมาย

หรือจะซื้อทัวร์นอกรายการสำหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้

 • เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและ          หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้
 • ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน

(การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทำได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจำนวนจำนวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่  สำหรับผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  CROWNE PLAZA HOTEL QUEENSTOWN   หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมเมือง Arrowtown เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักทำให้หลายๆ คนตกหลุมรักเพราะมีสีสันที่สดใสมีเสน่ห์และการรักษาสภาพของร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศให้เหมือนยุคขุดทองให้มากที่สุด นักท่องเที่ยวจะได้มาย้อนประวัติศาสตร์กับเมืองเล็ก ๆ นี้ ที่นี้เคยร่ำรวยมาก่อนเพราะมีการค้นพบสายแร่ทองคำที่แม่น้ำ Arrow ในปี ค.ศ. 1862 เป็นเหตุให้นักขุดทองทั่วโลก มุ่งหน้ามาตื่นทองกันที่นี้ เมื่อมีคนมาอาศัยอยู่ก็เริ่มมีเมือง มีโบสถ์ บ้านช่องและร้านค้าก็ผุดขึ้นมา จนเราได้เห็นร่องรอยของอดีตที่ผ่านมาจวบจนทุกวันนี้ และมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีนักขุดทองจากต่างแดนมามากมาย อาทิ ชุมชนชาวจีนที่มาตื่นทองไกลถึงนิวซีแลนด์ด้วย  นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการเดินย้อนอดีตบนถนนสายหลักของเมืองคือ Buckingham Street ที่มีร้านขายทองหน้าตาย้อนยุค The Gold Shop ร้านขายขนมแสนหวาน The Remarkable Sweet Shop ที่ทุกคนต้องเข้าไปเยี่ยมเยือน

นำท่านเดินทางผ่านเมืองครอมเวลล์  แวะร้านผลไม้ของมิสซิสโจนส์ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ มีหลากหลายชนิดทั้งผลไม้สดและแห้ง ก่อนเข้าสู่เขตที่ราบสูงแม๊คเคนซี่แวะเมืองโอมาราม่าเมืองเล็กๆที่สวยงามบนที่ราบสูงที่สวยงามล้อมรอบด้วยภูเขาสูง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ  ( Aoraki National Park )  และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขาที่มีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์หรือกิจกรรมการนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมานที่ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ำแข็งด้วยตัวท่านเอง

( การนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมาน เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

*แวะชมฟาร์มปลาแซลม่อน จากนั้นเดินทางสูเมืองเทคาโป

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  PEPPERS BLUE WATER HOTEL   หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ชมทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ

ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่ชาวนิวซีแลนด์ที่ทำฟาร์มให้ความสำคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ หากท่านเข้าไปด้านในสามารถมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงาม  เดินทางต่อไปยังเมืองแอชเบอร์ตั้นที่เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะ พร้อมให้ท่านได้แวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากครีมบำรุงผิว ไม่ว่าจะเป็นลาโนลีน ครีม หรือโลชั่นบำรุงผิว จากนั้นเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบอาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง  ชมความงามของ แม่น้ำเอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น ท่านจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายน้ำที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือน้ำ เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอร์รี่ ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้พบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชาวเมารีและนกมัว ชมบรรยากาศจำลองของถนนสายสำคัญและย่านการค้าในสมัยยุคตื่นทองของเมืองไคร้สท์เชิร์ช จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอดเขาสูงที่ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไคร้สท์เชิร์ช

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูกุ้งมังกร และเป๋าฮื้อทะเลใต้

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก    CROWNE PLAZA HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่ เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือ

ล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ามีชื่อเสียงด้านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ (โดยการนั่งเรือหรือเครื่องบินเล็กชม บริษัทฯจะจัดให้อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน การชมปลาวาฬจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์สเปิร์ม ซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลก ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่านอาจจะพบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางกลับสู่เมือง

ไคร้สท์เชิร์ช อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะ ครีมทาผิว ของที่ระลึกสัญลักษณ์ของนิวซีแลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารไทย ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช  อาคารระหว่างประเทศ

07.00 น. ออกเดินทางสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF-138

08.25 น. ถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

09.45 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตัส เที่ยวบินที่ QF-023 

16.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ…

******************************************

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

กำหนดการเดินทาง

 • 24 – 30 ตุลาคม 2565 (วันปิยะ)
 • 21 – 27 พฤศจิกายน 2565

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่านต่อห้อง 98,900.- บาท 71,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ 92,900.- บาท 65,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 85,900.- บาท 61,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 79,900.- บาท 58,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,500.- บาท 15,500 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด 1,500.- บาท 1,500.- บาท

 

กำหนดการเดินทาง 03 – 09 ธันวาคม 2565 (วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9)

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่านต่อห้อง 100,900.- บาท 73,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ 94,900.- บาท 67,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 87,900.- บาท 63,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 81,900.- บาท 60,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,500.- บาท 15,500 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด 1,500.- บาท 1,500.- บาท

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา

*** กรณีออกตั๋วแล้วไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NON REFUNDABLE) เพราะเป็นเงื่อนไขพิเศษของตั๋วหมู่คณะจากสายการบิน

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินแควนตัส (QF)
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)  ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าวีซ่านิวซีแลนด์ รอประกาศรายละเอียดจากทางสถานทูต วันที่ 01 สิงหาคม 65 อีกครั้ง
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 50,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน 
 • ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิก

ค่ามัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้

 1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
 2. แจ้งล่วงหน้า 41 – 59 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 50,000 บาท 
 3. แจ้งล่วงหน้า 31 – 40 วัน ก่อนเดินทาง  หักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
 4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

 

หมายเหตุ

รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม เนื่องจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่   สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเองหรือเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานที่สถานทูตกำหนด บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว