• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ออสเตรเลีย

CAIRNS – SYDNEY 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
06BW_CAIRNS - SYDNEY 6D4N
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ระยะเวลา
6วัน4คืน
วันที่
09 ม.ค. - 29 มี.ค. 2020
สายการบิน
แควนตัส แอร์เวย์
เริ่มต้นที่

94,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

9-14 ม.ค. 2563
17 – 22 ก.พ. 2563
24 – 29 มี.ค. 2563

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

บริษัทฯ จำกัด ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมืองแคนส์  ชมเกรทแบร์เรียรีฟ  ( THE GREAT BARRIER REEF ) ซึ่งเป็นแนวปะการังที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  สถานีรถไฟ KURANDA SCENIC RAILWAY ให้ท่านได้สัมผัสความงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติ  ตลาดคูแรนด้า ( KURANDA MARKET ) ที่ขายของพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้นในราคาที่ต่อรองได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ กำไร แหวน รวมถึงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้น    ชมสวนธรรมชาติRAINFORESTATION  NATURE PARK เป็นสวนที่มีพื้นที่ 40เฮคเตอร์ ให้ท่านได้นั่งรถเป็ด Army Duck เพลิดเพลินไปกับทัวร์ป่าธรรมชาติทั้งบนบกและในน้ำ แวะชมหมีโคอาล่าและสวนสัตว์ พร้อมสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมของอะบอริจิ้นชนเผ่าพื้นเมือง  เยือนมหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ แวะช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์

โปรแกรมการเดินทาง

15.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ ( QF)เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

18.00 น. เหินฟ้าสู่ นครซิดนีย์  โดยเที่ยวบินที่  QF024

07.25 น. ถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าแล้วจากนั้น นำท่านเดินทางสนามบินภายในประเทศ

09.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองแคนส์ โดยสายการบินแควนตัสเที่ยวบินที่ QF922

11.40 น. ถึงสนามบินเมืองแคนส์ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของรัฐควีนส์แลนด์และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นประตูหลักสู่ เกรทแบร์เรียรีฟ  ( THE GREAT BARRIER REEF ) ซึ่งเป็นแนวปะการังที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ นอกจากนี้เมืองแคนส์ยังมีทรัพยากรธรรมชาติทางป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในฐานะเมืองแห่งการผจญภัยของออสเตรเลียที่มีกิจกรรมโลดโผนและน่าตื่นเต้นมากมาย

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน  อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมเมืองแคนส์  แวะชมมหาวิหารเซนต์โมนิก้า ( St. Monica’s Cathedral) ท่านจะได้เห็นมหาวิหารที่งดงามที่สุดในทั้งหมดของออสเตรเลีย ที่ประกอบภาพเรื่องราวต่างๆด้วยหน้าต่างกระจกสีสันสวยงาม นำท่านชมวิวเมืองแคนส์ที่จุด Stunning Lookout ท่านจะได้เห็นวิวเนินเขาแบบพาโนรามาจากจุดชมวิวที่สวยสุดในเมืองแคนส์ หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า

ให้ท่านได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ อาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านอิสระที่ Cairns Night Markets ตลาดกลางคืนเมือง Cairns
นี้ตั้งอยู่ที่ Cairns Esplanade เปิดตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 23.00 น. เป็นประจำทุกคืน มีแผงร้านค้ามากกว่า 70 ร้าน คุณสามารถเลือกซื้อของขวัญและของที่ระลึกได้ที่นี่ มีทั้งหมวกสำหรับเดินป่า didgeridoos และงานศิลป์มากมาย

นำท่านเดินกลับสู่ที่พัก  PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

09.45น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือและล่องเรือของบริษัท GREAT ADVENTURE  สู่แนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Great Barrier Reef) มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดมากกว่า 2,000 กิโลเมตร ซึ่งมีประมาณ 3,400 แนวปะการังที่ประกอบด้วย

ปะการัง 400 ชนิด และมีปลาประมาณ 1,500 สายพันธุ์แหวกว่ายอยู่ในบริเวณนี้ แนวปะการัง เพลิดเพลินกับการ Snorkeling ดำน้ำชมปะการังที่สวยงามและปลาน้อย ใหญ่ในทะเล  ท่านยังสามารถนั่งเรือท้องกระจก ท่านจะได้เห็นภาพใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิดสวยงามจากใต้ท้องเรือ ประทับใจกับการชมชีวิตใต้ท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นปะการังสีสวยงาม พืชใต้น้ำ ปลาหลากสี หอยขนาดใหญ่รูปทรงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ขึ้นชมธรรมชาติที่เกาะกรีนไอส์แลนด์ เดินเล่นตามหาดทรายขาว สะอาดกลางสายลมเย็นจากทะเล และธรรมชาติที่งดงามแบบไม่น่าเชื่อ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ

ให้ท่านได้อิสระในการถ่ายรูป ดำน้ำ หรือจะนั่งเล่นบนโป๊ะกลางน้ำพร้อมจิบชา กาแฟยามบ่ายพร้อมชมความงามและธรรมชาติที่ท่านจะต้องประทับใจ(กิจกรรมอื่นๆ ที่ยังไม่รวมคือ SCUBA DRIVING, SEA WALKER, SCENIC HELICOPTER) จนได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองแคนส์โดยนั่งเรือเร็วประมาณ
45 นาที

17.30 น. เรือล่องกลับสู่ท่าเรือแคนส์ 

นำท่านเดินกลับสู่ที่พักโรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า เพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.00น. นำท่านเดินทางจากโรงแรมโดยรถโค้ชสู่สถานีรถไฟของ KURANDA SCENIC RAILWAY ให้ท่านได้สัมผัสความงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติ เริ่มต้นที่สถานีรถไฟ CAIRNS STATION ออกเดินทางสู่สถานีปลายทางคือ KURANDA STATION  ให้ท่านได้ผ่านชมธรรมชาติที่งดงามของป่าฝน ผ่านไร่อ้อย หมู่บ้านชนบทของชาวออสซี่ ผ่านอุโมงค์ที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นด้วยมือในอดีต ผ่านหุบเขาและเหวลึก พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขารูปต่างๆ  มากมาย ก่อนจะตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของน้ำตกกลางป่าเขา และถ่ายรูปกับน้ำตก  BARRON FALLS ก่อนจะถึงสถานีปลายทางที่สถานีคูรันด้า จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านคูรันด้า  ( KURANDA VILLAGE ) หมู่บ้านกลางป่าฝนเขตร้อนที่งดงามโอบล้อมเป็นธรรมชาติและอากาศอันบริสุทธิ์ ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งในตลาดคูแรนด้า ( KURANDA MARKET)ที่ขายของพื้น
เมืองของชาวอะบอริจิ้นในราคาที่ต่อรองได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ กำไร แหวน รวมถึงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้น ( Didgerigoo ) นำท่านเดินทางสู่สวนสวนธรรมชาติRAINFORESTATION  NATURE PARK  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร Colonial and Outback

ชมสวนธรรมชาติRAINFOREST NATURE PARK เป็นสวนที่มีพื้นที่ 40 เฮคแตร์ เข้าถึงแก่นแท้ของป่าฝนเขตร้อนชื้นด้วยรถทหารบุกป่าที่เรียกว่า รถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก (WORLD WAR II ARMY DUCK) ชมต้นปาล์มโบราณและต้นเฟิร์นบานใบเขียวขจีและเพลิดเพลินกับทัวร์ป่าธรรมชาติทั้งบนบกและในน้ำ แวะชมโคอาล่าและสวนสัตว์ป่า พร้อมสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมของอะบอริจิ้น ให้ท่านได้

ชมการสาธิตการขว้างมูมเมอแรง ( Boomerang Throwing )  และตื่นเต้นกับการแสดงของนักเต้นรำชาวอะบอริจินเผ่า (PAMAGIRRI Dance Show )  และให้ท่านได้ชมสัตว์นานาชนิดภายในสวนธรรมชาติแห่งนี้ อย่างเช่นโคอาล่า จิ้งโจ้ นก จระเข้  ทัสมาเนียเดวิล และอื่นๆอีกมากมายเป็นต้น

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแคนส์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  อาหารไทย ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ 

10.50น. ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลล์ โดยสายการ    

                     บินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF925 

14.50น. เดินทางถึงนครซิดนีย์  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์  

อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าในย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งขายสินค้าราคา

ถูกทั้งรองเท้า เสื้อผ้า ชุดว่ายน้ำ และชุดชั้นใน และยังเป็นตลาดที่เหมาะแก่

การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจำฤดูกาลหรือจะช็อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ (CENTRE POINT) เพื่อช็อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช็อปปิ้ง

                      สูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ 

                      ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมาก

                      มาย หรือจะซื้อครีมบำรุงผิวจากห้าง David Jones

 

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ อาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร ฮาร์ดร็อคคาเฟ่

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TRAVELODGE  HOTEL   หรือเทียบเท่า

วันที่หก ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ 

เช้า รับอาหารกล่องจากโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

09.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QF023

16.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ…

**********************

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

กำหนดการเดินทาง   9 – 14 มกราคม 2563

17 – 22 กุมภาพันธ์ 2563

24 – 29 มีนาคม 2563

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว 

(ราคารวมวีซ่าแล้ว)

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ตลอดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง 94,900.- บาท 63,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ 84,900.- บาท 59,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 78,900.- บาท 56,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 73,900.- บาท 50,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 16,900.- บาท 16,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด 1,500.- บาท 1,500.- บาท

 

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน 

* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน

*สำหรับห้องที่เป็นสามเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สำหรับห้องนอน 3 ท่าน

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้าหรือจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้

* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท

* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง  

* หาก ที่นั่งสำหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสุด(long leg seat) 

* จำนวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด  โดยสายการบิน  แควนตัส แอร์เวย์  (QF) ตามเส้นทาง 
 2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง
  • หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ   อายุ 1-15ปี และ ต่ำกว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
  • กรณีลูกค้าอายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องทำประกันเดี่ยวเพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหน
  • ประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 6. ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่  1 ตุลาคม 2562 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้
 7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สำหรับคนไทย

 

 

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดที่  สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ (30 กิโลกรัม) และกระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อใบ 
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 
 4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
 6. ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน  (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
 7. ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า
 8. ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า
 9. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
 10. กรณีไม่เดินทางพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้าต้องทำประกันเพิ่มเอง หรือ จะให้บริษัทฯ จัดทำให้ ทางลูกค้าสามารถแจ้งได้ (เป็นไปตามกฎหมายทุกท่านต้องทำประกันการเดินทางกรณีเดินทางกับบริษัททัวร์)

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน 
 2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์ 
 3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 4. สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วันทำการสำหรับท่านที่รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อน

วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว