• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

Countdown Hokkaido

รหัสทัวร์
JFG...Hokkaido New Year 2023 6D4N by TG
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2023
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

83,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

29 ธ.ค. - 3 ม.ค. , 30ธ.ค. - 4 ม.ค. ธ.ค. 2565

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

สนามบินชิโตเซะ – Doraemon Sky Park – Royce’ Chocolate World – พิพิธภัฑ์เบียร์ – JR Tower ช้อปปิ้ง – สวนโอโดริ – อาคารรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้งย่าน ทานูกิโคจิ & ซูซูกิโนะ – นั่งรถไฟชมวิวอ่าวอิชิคาริ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัฑ์เครื่องแก้ว – ช้อปปิ้งซาไคมาจิ – โรงงานช๊อกโกแลต – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมน – คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน – โซอุนเคียว – น้ำตกริวเซย์ – น้ำตกกิงกะ – สระน้ำสีน้ำเงิน – ฟุราโน่ มาร์เช่ – สกี รีสอร์ท

โปรแกรมการเดินทาง

20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู ….. เคาน์เตอร์ ….. เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

23.55 น.เหินฟ้าสู่ เมืองชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

08.30 น.
ถึง สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง (เวลาที่ญี่ปุ่น จะเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับยึดสินค้า

นำท่านเดินทางสู่ “โดราเอม่อน สกายพาร์ค” ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเหล่าตัวการ์ตูนในโลกแห่งโดราเอม่อน การ์ตูนที่นิยมที่สุดในประเทศญี่ปุ่น อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากต่างๆในการ์ตูน อาทิเช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีน ที่จะทำให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางย้อนเวลาไปกับตัวละคร และเลือกซื้อขนมและของที่ระลึกในโซนร้านค้าที่มากด้วยสินค้าของโดราเอม่อน ที่ทำให้ท่านชื่นชอบในความน่ารัก รวมทั้งพลาดไม่ได้กับการชิมขนมโดรายากิที่แสนอร่อย

จากนั้นนำท่านไปยัง “ROYCE’ CHOCOLATE WORLD” แบรนด์ช็อกโกแลตชื่อดัง มีชื่อเสียงเรื่องความอร่อยเป็นที่รู้จักกันดีทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ ที่นี่เป็นที่แรกที่เปิดเป็ นโรงผลิต และพิพิธภัณฑ์อยู่ในสนามบินอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันตามอัธยาศัย

เดินทางสู่ “เมืองซัปโปโร” เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ที่มีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ ยังมีอาหารอร่อยหลากหลายในแต่ละฤดูกาล โดยเฉพาะอาหารสดๆจากทะเล

นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์ เบียร์ซัปโปโร่” กว่า 100 ปีของความนุ่มละมุลของเบียร์ในดินแดนเกาะฮอกไกโด ที่สร้างสรรค์เบียร์คุณภาพระดับห้าด่าว อาคารไคทาคุชิคัน “Kaitakushi-kan” ได้สร้างขึ้นเมื่อปี 1890 ด้วยอิฐแดงทั้งหลัง ออกแบบโดยวิศวะกรชาวต่างชาติ เดิมที่ตัวอาคารใช้เพื่อผลิตน้ำตาล หลังจากนั้นในปี 1966 ได้ปรับปรุงแบบโครงสร้าง่และเพิ่มการบริการจนกลายเป็น ซัปโปโร่เบียร์การ์เด้น ที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นยังได้คัดเลือกอาคารหลังนี้ให้เป็นมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “เจอาร์ ทาวเวอร์” เป็นตึกที่สูงที่สุดในซับโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซับโปโร เป็นห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงแรม ศูนย์อาหารโดยมีจุดชมวิวอยู่ที่ชั้น38เรียกว่า T38 ที่ระดับความสูง 160 เมตร จากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองซับโปโรได้กว้างไกลทั้งกลางวันกลางคืน (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิว)

จากนั้น นำท่านชม (นั่งบัสชมเมือง) “สวนโอโดริหรือ โอโดริ โคเอ็น” ที่เป็นทั้งสวน และถนนที่ตัดผ่านย่านใจกลางเมืองจาก ตะวันออกไปตะวันตก ถือเป็นหนึ่งในถนนที่มีเสน่ห์ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางดอกไม้ หลากหลายสายพันธุ์ และต้นไม้นับร้อยชนิด
จากนั้น นำท่านชม (นั่งบัสชมเมือง) “อาคารรัฐบาลเก่า” ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1888 ในอดีตได้ใช้เป็นที่ทำการของข้าหลวงใหญ่ปกครองอาณานิคม อาคารแห่งนี้ได้ถูกบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี และเหมือนเดิมกับสมัยก่อน เพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติ ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติภายในมีส่วนที่จัดแสดงรูปภาพวัสดุ ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของเกาะฮอกไกโด

จากนั้น นำท่านชม (นั่งบัสชมเมือง) “หอนาฬิกาโบราณ” สัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร ปัจจุบันประกาศให้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมอีกด้วย

จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งย่าน “ทานูกิโคจิ” ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า เดินทะลุเชื่อมต่อกันไปยัง ช้อปปิ้งกันต่อที่ย่าน “ซึซึกิโนะ” แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า รองเท้า และยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร และที่ท่องเที่ยวยามราตรีอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศด้วนการเดินทางโดยการ “นั่งรถไฟสายท้องถิ่น” สถานีหลัง เมืองซัปโปโร ที่วิ่งเลียบอ่าวอิชิคาริ ไปยังเมืองโอตารุ เมืองตากอากาศชื่อดังแห่งเกาะฮอกไกโดทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการประมงที่มีชื่อเสียงอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผัสกับความงามตามธรรมชาติตลอดสองข้างทางกันตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน ชมความสวยงามของ “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์แห่งเมืองโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนคลองโอตารุถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่าง เกาะฮอกไกโดกับเกาะอื่นๆของญี่ปุ่นรวมถึงต่างประเทศด้วยส่งผลให้บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างในบริเวณริมคลอง และเมืองแห่งนี้เป็นแบบยุโรปผสมญี่ปุ่นนั่นเอง
จากนั้นนำท่านไปยัง “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีที่มีประวัติอันยาวนาน เริ่มมาตั้งแต่สมัยสร้างเมืองใหม่ๆ โดยได้รับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยก่อน จนกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรี ที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น

จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอน้ำโบราณ” สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่ลอนดอน
อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ง ณ “ถนนซาไคมาจิ” ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกในตึกแถวโบราณ โดยเฉพาะร้านขายเครื่องแก้วจะมีมากเป็นพิเศษ มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้วให้เลือกนับไม่ถ้วน ทั้งแก้วที่เป่าให้เป็นรูปสัตว์นานาชนิด สโนว์แมนกลมๆ แก้วน้ำ แจกัน ถ้วย พวงกุญแจ ตะเกียง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ” เป็นโรงงานที่ผลิตช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรป ที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ จึงทำให้บรรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตที่นี่จึงดูเหมือนกับเทพนิยาย ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” สวนสัตว์ที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมที่สุดของญี่ปุ่นเพราะเป็น สวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปีเป็นสถานที่ ที่รวบรวมสัตว์นานาพันธุ์กว่า 150 ชนิด โดยเฉพาะสัตว์ เมืองหนาว เช่น แมวน้ำลายจุด, หมีขาวขั้วโลก พิเศษ ชมนกเพนกวิน 4 สายพันธุ์อย่างใกล้ชิด (เฉพาะในช่วงฤดูหนาว) จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือความไม่ธรรมดาของสัตว์ต่างๆ ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลกที่ไม่ได้ถูกกักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ทั่วๆ ไป แต่ที่นี่คุณจะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมในการออกแบบที่อยู่ของสัตว์ ด้วยแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆควรจะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและ เป็นไปตามธรรมชาติ ของสัตว์นั้นๆเพื่อให้พวกเขามีความสุขอีกทั้งยังแฝงกิจกรรมที่สามารถใกล้ชิด สัตว์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น เช่น การทำอุโมงค์ใต้น้ำเป็นแทงค์รูปกระบอก ยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งเรา สามารถเห็นการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา, ตื่นตากับการได้ใกล้ชิดหมีขาวขั้วโลกเหนือ จากอุโมงค์ ที่สร้างลอดใต้ดิน เป็นต้น *** นำชม ขบวน นกเพนกวิน ตบท้าวเข้าแถวเดินโชว์ (Penguin parade 11.00 & 14.30)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน

นำท่านเยี่ยมชม “หมู่บ้านราเมง อาซาฮิคาว่า” แวะชิมน้ำซุปและเส้นราเมงของ 8 เทพราเมงที่มีชื่อเสียงจากการแข่งขันกันเพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมา และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ ราเมนอะซะฮิคะวะ เพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก อะซะฮิคะวะราเมนนั้น มีประวัติมายาวนาน นับย้อนหลังไปตั้งแต่ ต้นสมัยโชวะ ซึ่งในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได้กำเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโร โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมนที่เป็นต้นแบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะก็ได้กำเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การทำให้น้ำซุปร้อนอยู่ได้นานโดยเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำมันหมู น้ำซุปรสซีอิ้วที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมู หรือแม้แต่น้ำสต๊อคซีฟู๊ดเช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ง) และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของน้ำน้อยกว่า และด้วยเหตุนี้หมู่บ้านราเมนอะซะฮิคะวะ ก็ได้เปิดบริการขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 1996 เนื่องด้วยผู้คนเริ่มกล่าวขวัญถึงอะซะฮิคะวะราเมน และเพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของอะซะฮิคะวะ นี้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

นำท่านเดินทางไปสัมผัสกับความงดงาม และยิ่งใหญ่ตระการตาของ “คามิคาว่า ไอซ์พาวิลเลียน” ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ชื่นชมกับผลงานปั้น การแกะสลัก และการตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารของบรรดาเหล่าศิลปินทั้งหลาย โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ ถ้ำหิมะที่มีหินงอกหินย้อย และ ชมนางฟ้าน้อยแห่งท้องทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูลหอยที่หาดูได้ยากอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคียว” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาไดเซทสึในเมืองคะมิคะวะ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโด ด้วยสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงนิยมแวะมาแช่น้ำแร่ร้อนออนเซ็นกันที่หมู่บ้านแห่งนี้ ปีละกว่า 3 ล้านคน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม *** บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ ฮอกไกโด ***

พักที่ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือคนญี่ปุ่นเรียกว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าการอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้สมบูรณ์อีกด้วย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกริวเซย์” ขนาดความสูง 90 เมตร เป็น น้ำตกที่มีความงามตามธรรมชาติสายน้ำที่ไหลออกมา เมื่อต้องแสงอาทิตย์ดู งามราวกับดวงดาวที่ตกลงมาจากฝากฟ้า นำท่านชม “น้ำตกกิงกะ” น้ำตกที่มีความงาม แบบธรรมชาติ และมีความสูงถึง 120 เมตร ในหน้าหนาวน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็ง และมีความสวยงามมากซึ่งน้ำตก ทั้งสองแห่งนี้ยังได้รับสมญานามว่าเป็นน้ำตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สระน้ำสีน้ำเงิน หรือ อาโออิเคะ” สระน้ำสีน้ำเงิน ที่สวยงามจับตา เหมือนต้องมนต์สะกด สระนี้เกิดหลังจากการสร้างเขื่อน ในต้นน้ำของแม่น้ำบิเอะ ในเมืองบิเอะ เขื่อนได้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการระเบิดของภูเขาโทคาชิ ซึ่งเกิดระเบิดขึ้นใน เดือนธันวาคม ปี1988 การสร้างเขื่อนได้มีผลทำให้กระแสน้ำของแม่น้ำบิเอะไหลย้อน และสะสมจนกำเนินเกิดบ่อน้ำสีน้ำเงินในป่าขึ้น แร่ธาตุในน้ำทำให้เกิดคลื่นแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับชั้นบรรยากาศโลก สะท้อนเป็นกระจก ส่องประกายระยับ ตัดกับทิวไม้ ได้งดงามจับใจ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “ฟุราโน่ มาร์เช่ (Furano Marche)” แหล่งรวมสินค้าต่างๆของเมืองฟุราโน่ เป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือแม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองก็แวะเวียนมาเลือกซื้อสินค้ากัน ที่นี่มีการแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ARGENT, FURADISH, HOGAR และ SABOR ในส่วนของ ARGENT จะขายของเกี่ยวกับ ของฝาก และของที่ระลึกต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ของฟาร์โทมิตะ และยังมีชีสเค้ก จากร้าน Cheese Factory และผลิตภัณฑ์จากชีสต่างๆ เป็นต้น โซน FURADISH จะเป็นศูนย์อาหาร และเครื่องดื่ม โซน HOGAR จะเป็น farmer market จะมีพืช ผัก และผลไม้ตามฤดูกาล ที่เน้นความสดใหม่ และคุณภาพดี และโซนสุดท้าย SABOR ศูนย์รวมของคาเฟ่ และขนมอบต่างๆ ที่ใช้วัตถุดิบจากฮอกไกโดอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ฟุราโน่ สกี รีสอร์ท” ให้ท่านได้ ทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ หิมะอันขาวโพลน ให้ท่านได้สนุกสนานกับกระดานเลื่อน ที่ไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ หรือท่านใดสนใจจะลองเล่นสกี ก็สามารถเช่าชุด และอุปกรณ์ได้ อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเช่าชุด กระดานเลื่อน และอุปกรณ์ในการเล่นสกีทุกชนิด)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ ANA CROWNE PLAZA HOTEL CHITOSE หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของ และสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย … เที่ยวบินที่ TG671

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ณ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทาง (ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา กรณีการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน)
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
  ** กรุณาแจ้งห้องที่คุณต้องการ กับทางเจ้าหน้าที่ตัวแทนเพื่อความสะดวกสบายในการเข้าพัก เช่น ห้องแบบ TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ และในกรณีที่ห้องพักที่ท่านเลือกไม่เพียงพอ ทางบริษัทขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับหัวหน้าทัวร์ ที่จะคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน ….. กิโลกรัม (ตามมาตราฐานของสายการบิน)
 • ค่าวีซ่าญี่ปุ่น & ERFS (สำหรับลูกค้าพาสปอร์ตชาวไทย)
  ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการใบกำกับภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว