• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
อินเดีย

GAYA VARANASI (NOV2023-MAR2024)

รหัสทัวร์
27-BT-GAY51_FD_GAYA VARANASI (NOV2023-MAR2024)
ประเทศ
อินเดีย
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
วันที่
01 พ.ย. - 24 มี.ค. 2024
การเดินทาง
แอร์เอเชีย
เริ่มต้นที่

24,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

01 – 05, 22 – 26 พ.ย. 2566
06 – 10, 20 – 24, 27 – 31 ธ.ค. 2566
10 – 14, 31 – 04 ก.พ. ม.ค. 2567
07 – 11, 21 – 25 ก.พ. 2567
28 – 03, 06 – 10, 20 – 24 มี.ค. 2567

ไฮไลท์ทัวร์

เยือนดินแดนแห่งศรัทธา ตามรอยพระศาสนา สักการะ 2 สังเวชนียสถาน พุทธคยา สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา วัดเวฬุวันวรวิหาร วัดกาสีวิศวะนาต

รายละเอียดทัวร์

  • วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ • เมืองพุทธคยา อินเดีย • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้ำเนรัญชรา • วัดมหาโพธิ์
  • วันที่สอง ราชคฤห์ • วัดเวฬุวันวรวิหาร • เขาคิชฌกูฎ • ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร • มหาวิทยาลัยนาลันทา • พุทธคยา
  • วันที่สาม พาราณสี • สารนาถ • พิพิธภัณฑ์สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี
  • วันที่สี่ วัดกาสีวิศวะนาต • พุทธคยา • วัดไทยสะสาราม
  • วันที่ห้า เมืองพุทธคยา • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว