• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
จอร์เจีย

GEO59_EK_OCT-DEC23

รหัสทัวร์
26-BT-GEO59_EK_OCT-DEC23
ประเทศ
จอร์เจีย
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
วันที่
16 ต.ค. - 11 ธ.ค. 2023
การเดินทาง
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

65,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

16-24 ต.ค. 2566
17-25 พ.ย. 2566
03-11 ธ.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ชมโบสถ์บากราติ โบสถ์เกอลาติ สวนบอร์โจมี พิพิธภัณฑ์ท่านสตาลิน MOTHER OF GEORGIA อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย ประติมากรรมรูปปั้น ALI AND NINO

พิเศษ!! ชิมไวน์ท้องถิ่น + อาหารไทย

รายละเอียดทัวร์

 • วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • วันที่สอง ดูไบ(แวะเปลี่ยนเครื่อง) • ทบิลิซิ(จอร์เจีย) • สะพานแห่งสันติภาพ • นั่ง Cable Car สู่ป้อมนาริกาลา • อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย • โรงอาบน้ำโบราณ • น้ำตกเลกทากิวี • ถนนคนเดินชาเดอนี่
 • วันที่สาม ทบิลิซี • เมืองมอสเคต้า • วิหารจวารี • โบสถ์สเวติทสโคเวลี • คาซเบกี้ • นั่งรถ 4WD-หุบเขาคอเคซัส • โบสถ์เกอร์เกตี้ • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
 • วันที่สี่ เมืองคาซเบกี้ • เมืองกอรี • ป้อมอานานูรี • เมืองถ้ำอุพลิสชิเค • พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน • เมืองบอร์โจมี • สวนบอร์โจมี
 • วันที่ห้า เมืองบอร์โจมี • เมืองคูไทซี • น้ำพุแห่งโคลชิส • โบสถ์บรากาติ • เมืองบาทูมี • จัตุรัสยุโรป •จัตุรัสเปียเซซ่า • น้ำพุแสงสี • สถาปัตยกรรม อาลี นีโน
 • วันที่หก เมืองบาทูมี • เมืองทบิลิซี • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย • ถนน Rustaveli Avenue
 • วันที่เจ็ด เมืองทิลิบิซี • เมืองซิกนากิ • วิหารบอดี • ควาเรลี • ชิมไวน์ท้องถิ่น
 • วันที่แปด เมืองทลิบิซี • วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี • ช้อปปิ้งอิส พอยต์ มอลล์ • สนามบินทบิลิซี • ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ
 • วันที่เก้า สุวรรรภูมิ กรุงเทพฯ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว