• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
นิวซีแลนด์

Grand New Zealand 11 วัน 9 คืน สงกรานต์ 2563

รหัสทัวร์
01Grand NZ Songkran 2020
ประเทศ
นิวซีแลนด์
ระยะเวลา
11 วัน 9 คืน
วันที่
10 เม.ย. - 20 เม.ย. 2020
สายการบิน
แควนตัส แอร์เวย์แอร์นิวซีแลนด์
เริ่มต้นที่

69,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

10 - 20 เม.ย. 2563

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เส้นทางขับรถเกาะเหนือและเกาะใต้, นิวซีแลนด์

10 Apr Bangkok
11 Apr Sydney – Auckland – Hamilton
12 Apr Hamilton – Rotorua
13 Apr Rotorua – Auckland – Christchurch
14 Apr Christchurch – Tekapo
15 Apr Tekapo – Queenstown
16 Apr Queenstown
17 Apr Queenstown – Milford Sound – Te Anau
18 Apr Te Anau – Dunedin
19 Apr Dunedin – Christchurch
20 Apr Christchurch – Sydney – Bangkok

โปรแกรมการเดินทาง

18.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ด้วย

สายการบินแควนตัสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QF024

06.40 น. เดินทางถึงสนามบินซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง
(ใช้เวลา 8.30 ชั่วโมง)
09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโอ๊คแอนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วย
สายการบินแควนตัสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QF143
14.35 น. เดินทางถึงโอ๊คแอนด์ (Auckland) เกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ และที่เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ จึงเป็นเปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านแห่งเกาะเหนือที่รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อย จากนั้นออกมารับรถด้านนอก

จากนั้นมุ่งหน้าไปยังเมืองแฮมิลตัน (Hamilton) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านกลางเมือง คือ The Waikato River แม่น้ำที่ยาวที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ บรรยากาศของเมือง Hamilton มีความอบอุ่น และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับตั้งแต่ชนเผ่าเมารี Hamilton เป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้าง ไม่ติดกับทะเล

ท่านสามารถเที่ยวชม…
Hamilton Garden เป็นสวนสวนสาธารณะ ที่นี่มีสวนหลายแบบตั้งแต่สวนแบบเซ็นไปจนถึงสวนอินเดีย Char Bagh สีสันสดใส ใครก็ตามที่รักธรรมชาติจะต้องปลื้มกับสวนสวรรค์ฝีมือมนุษย์แห่งนี้ หรือ
พิพิธภัณฑ์ Waikato ศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวเมารีจากผลงานศิลปะกว่า 3,000 ชิ้น และตื่นตากับความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ในศูนย์วัฒนธรรมที่มีนิทรรศการสลับสับเปลี่ยนอยู่ตลอดแห่งนี้

เย็น รับประทานอาหารเย็นตามอิสระ
พักค้างคืนที่เมือง Hamilton: Days Hotel & Suites หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าตามอิสระ เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก
ออกเดินทางสู่ ถ้ำไวโตโมโกลว์วอร์ม (Waitomo Glowworm Caves) หรือ “ถ้ำหนอนเรืองแสง” ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้านๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยถ้ำนั้นอยู่ในเขตเมืองไวโตโม (Waitomo) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่ตั้งอยู่บนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ รอบเรือมีทุกๆ ครึ่งชั่วโมง (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) 09.00 – 17.00 น.
จากนั้นมุ่งหน้าไปยังเมืองโรโตรัว (Rotorua) ดินแดนมหัศจรรย์ที่งดงามของนิวซีแลนด์ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองแห่งน้ำแร่ น้ำพุร้อน และบ่อโคลนเดือด โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมทะเลสาบโรโตรัว ซึ่งได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งซัลเฟอร์” (Sulphur City)

เที่ยง รับประทานอาหารเช้าตามอิสระ

แวะชมอะโกรโดม (Agrodome) ฟาร์มแกะที่จัดแสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสียงที่สุดและโด่งดังไปทั่วโลก นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อะโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ เช่น การรีดน้ำนมวัว และ การแสดงสุนัขต้อนแกะ
จากนั้นดื่มด่ำกับวัฒนธรรมและศิลปะของชาวเมารีที่เทปูย่า (TE PUIA) เป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ

เย็น รับประทานอาหารเย็นตามอิสระ หรือ
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี
** ทุกกิจกรรมที่แนะนำ เป็นกิจกรรมที่ไม่รวมอยู่ในราคาแพ็คเกจสำหรับท่านที่ต้องการจองล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Always Vacation **
พักค้างคืนที่เมือง Rotorua: BK’s Motor Lodge หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าตามอิสระ เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก 

ออกเดินทางสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ ระหว่างทางแวะเยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) เมืองมาทามาท่า สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่องลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต 

เที่ยง รับประทานอาหารเช้าตามอิสระ

จากนั้นเดินทางต่อไปยังสนามบินโอ๊คแลนด์ จากนั้นคืนรถด้านนอก

16.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินไคร์ทเชิร์ตประเทศนิวซีแลนด์ ด้วย

สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ555

17.25 น. เดินทางถึงไคร์ทเชิร์ต (Christchurch) เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในเกาะใต้ และใหญ่เป็นอันดับสามของนิวซีแลนด์ รองจากเมืองโอ๊คแลนด์ และ เวลลิงตัน และยังเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อย จากนั้นออกมารับรถด้านนอก

เย็น รับประทานอาหารเย็นตามอิสระ

** ทุกกิจกรรมที่แนะนำ เป็นกิจกรรมที่ไม่รวมอยู่ในราคาแพ็คเกจสำหรับท่านที่ต้องการจองล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Always Vacation **

พักค้างคืนที่เมือง Christchurch: Ashford Motor Lodge หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าตามอิสระ เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

จากนั้นมุ่งหน้าไปยังเมืองเทคาโป (Tekapo) โดยระหว่างทางท่านสามารถแวะเที่ยวทัวร์ฟาร์มอัลปาก้า Gem Alpaca Stud อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ท่านได้ให้อาหารอัลปาก้า สัตว์น่ารักของฟาร์มที่เมือง Fairlie 

จากนั้นขับรถต่อผ่านเมืองเมืองแอชเบอร์ตัน (Ashburton) เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว แวะซื้อของฝากพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากแกะ อาทิ ครีมรกแกะ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือตุ๊กตาแกะ พรมขนแกะ ที่ Farmers Corner   

เที่ยง รับประทานอาหารเช้าตามอิสระ

เดินทางมาถึง เมืองเทคาโป (Tekapo) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม ชมทัศนียภาพสองข้างทางก่อนถึง “ทะเลสาบเทคาโป” มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่า “ทะเลสาบสีเทอร์ควอยส์” ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่าง ๆ ใกล้กันมีอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ 

ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมกลาเซียร์ โดยท่านจะมีโอกาสได้สัมผัส  ธารน้ำแข็งที่มีอายุนับล้านปี และถ่ายภาพแห่งความประทับใจที่น้อยคนนักจะมีได้ ที่เมืองนี้ โดยกิจกรรมนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงลักษณะอากาศ ณ วันนั้น ๆ ด้วย

เย็น รับประทานอาหารเย็นตามอิสระ

*แนะนำกิจกรรม Mt. John Observation Tour บนท้องฟ้าของเลค เทคาโป ท้องฟ้าที่มืดมิดราวกำมะหยี่สีดำสนิท ตัดกับบรรดาดาวระยับนับล้าน ท่านจะเห็นทางช้างเผือกที่ชัดเจน และใกล้ชิดราวกับจะเอื้อมมือไปจับสัมผัสได้ ระหว่างนั้น วิทยากรจะบรรยายดาวต่างๆ เป็นความรู้ให้กับท่านด้วย

** ทุกกิจกรรมที่แนะนำ เป็นกิจกรรมที่ไม่รวมอยู่ในราคาแพ็คเกจสำหรับท่านที่ต้องการจองล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Always Vacation **

พักค้างคืนที่เมือง Lake Tekapo: Pepper Bluewater Resort หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าตามอิสระ เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก 

ออกเดินทางสู่ เมืองวานาก้า (Wanaka) ท่านสามารถแวะชม“ทะเลสาบปูคากิ” (Lake Pukaki) ทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์ สวยจนได้ชื่อว่า “Million Dollar View” ซึ่งมียอดเขาเมาท์คุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปีเป็นฉากหลัง

 

ไม่ไกลจากนั้น ท่านจะได้ชื่นชมกับถึงเมืองทไวเซิล (Twizel) เมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม ‘Mackenzie’ บริเวณตอนกลางของเกาะใต้ แนะนำให้แวะ High Country Salmon ซึ่งเป็นร้านที่ขายแซลมอน จากฟาร์มแซลมอนน้ำจืดที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน ลองชิมปลาแซลมอนสด ๆ แสนอร่อยของที่นี่ และพักผ่อนอิริยาบทตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารเช้าตามอิสระ

 

บ่าย เมื่อเดินทางถึงเมืองวานาก้า (Wanaka) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวานาก้า ที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก  ติดอันดับของนิวซีแลนด์ ท่านสามารถแวะ Puzzling World เมืองมหัศจรรย์ของเล่น ที่มีนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสเกมส์หรือภาพลวงตาสนุกๆและกิจกรรมสนุกสนาน สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย (เปิด 8.30 – 17.30 น.)

 

หลังจากนั้นท่านสามารถแวะชมวิวที่ทะเลสาบ หรือ สามารถแวะถ่ายรูป ‘That Wanaka Tree’ เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปของต้นไม้ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว ณ ทะเลสาบวานาก้า ซึ่งทำให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนแวะมาที่เมืองวานาก้าจะต้อง มาถ่ายรูปกับต้นไม้นี้ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) เมือง ขนาดเล็กที่ซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติที่งดงามท่ามกลลางเอกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ ‘The Remarkables’ และทะเลสาบวาคาติปูที่นัดท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาเยือน เย็น ถึงเมืองควีนส์ทาวน์ เดินเล่นชมตัวเมือง และถ่ายรูปเล่นชมวิวที่ทะเลสาบวาคาติปู (Lake Wakatipu) จากนั้นรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

** ทุกกิจกรรมที่แนะนำ เป็นกิจกรรมที่ไม่รวมอยู่ในราคาแพ็คเกจสำหรับท่านที่ต้องการจองล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Always Vacation **

พักค้างคืนที่เมือง Queenstown: Blue Peaks Lodge หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าตามอิสระ

ออกเดินทางสู่เมืองแอร์โร่วทาวน์ (Arrowtown) เมืองเล็กๆ ที่อยู่ห่างจากควีนส์ทาวน์ ออกไปโดยขับรถเพียง 20 นาทีโดยเป็นเมืองที่เคยเป็นแหล่งขุดทองในยุคเก่าในยุคตื่นทอง แม้ปัจจุบันจะไม่มีการขุดทองแล้ว แต่บรรยากาศยังถูกอนุรักษ์อย่างดี ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเล่น และซื้อของ บนถนน Buckingham ที่เป็นศูนย์รวมร้านค้า ขายของฝากที่ระลึกในบรรยากาศเมืองเล็กๆ ที่น่ารักแห่งนี้ 

จากนั้นแวะชมผู้กล้ามากระโดดBungy Jump ที่ Kawarau Bridge ซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกของโลกที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และเดินทางเข้าสู่เมืองควีนส์ทาวน์

กลางวัน แวะรับประทานอาหารกลางวันตามอิสระ

บ่าย แวะเล่น เจ็ทโบ๊ท (SHOTOVER) เรือเร็วนี้ออก  แบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและ  หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับท่มีีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุดๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้

16.00 น. ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา Bob’s Peak เพื่อชมความงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูงกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้านล่าง และอาจเห็นหิมะปกคลุมที่ยอดเขาในฤดูหนาว และให้ทุกท่านตื่นเต้นกับการเล่นลูจ (Luge) จากยอดเขาด้วยความเร็วที่เราบังคับได้ลงตามไหล่เขาพร้อมชมวิว
17.30 น. รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์รสชาติเยี่ยม วิวสวยงามติดอันดับโลก ณ Skyline Restaurant  จากนั้นเช็คอินเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

** ทุกกิจกรรมที่แนะนำ เป็นกิจกรรมที่ไม่รวมอยู่ในราคาแพ็คเกจสำหรับท่านที่ต้องการจองล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Always Vacation **

พักค้างคืนที่เมือง Queenstown: Blue Peaks Lodge หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าตามอิสระ และเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ด ซาวด์ (MILFORD SOUND)  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ คือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึก

ล่องเรือสำราญชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของน้ำตกโบเวน ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ 

บ่าย จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางกลับสู่เมือง เต อานาว (Te Anau) เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเต อานาว ในฟยอร์ดแลนด์ ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบใหญ่สุดในเกาะใต้และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศนิวซีแลนด์ ถ่ายรูปเล่นชมวิวที่ทะเลสาบ จากนั้นรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

** ทุกกิจกรรมที่แนะนำ เป็นกิจกรรมที่ไม่รวมอยู่ในราคาแพ็คเกจสำหรับท่านที่ต้องการจองล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Always Vacation **

พักค้างคืนที่เมือง Te Anau: Edgewater Motel หรือเทียบเท่า

เช้า ตื่นเช้าอย่างสดชื่น รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย

จากนั้นออกเดินทางสู่ ดะนีดิน (Dunedin) ระหว่างชมความงามสองข้างทางของธรรมชาติ เดินทางถึงเมืองดะนีดิน เป็นเมืองใหญ่อันดับสองในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ ยังถือว่าเป็นหนึ่งในสี่เมืองหลักของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม และเหตุผลทางภูมิศาสตร์ ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอิสระ

ท่านสามารถเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในตัวเมือง อาทิเช่น

เยี่ยมชม ปราสาทและสวนลาร์แนช (Larnach Castle and Gardens) ปราสาทแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ พร้อมสำรวจความใหญ่โตภายในปราสาท เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของปราสาทรวมทั้งเรื่องราวที่อื้อฉาวและน่าเศร้าเกี่ยวกับ     วิลเลี่ยม ลาร์แนช

 

สถานีรถไฟ Dunedin Railway Station ถูกสร้างขึ้นในสไตล์บาร็อคสมัยเอ็ดเวิร์ดในปี 1904 ที่ได้รับการออกแบบตกแต่งสไตล์นีโอโกธิคในอาคาร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่โด่งดังที่สุดของเมือง

หรือจะมาประลองความแรงของรถที่ถนน Baldwin Street ถนนที่ชันที่สุดในโลก มีระยะทางเพียงแค่  350 เมตร เท่านั้นแต่จัดว่าเป็นถนนที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยความชันของมันที่สุดยอดมากๆ

เย็น รับประทานอาหารเย็นตามอิสระและพักผ่อนตามอัธยาศัย

** ทุกกิจกรรมที่แนะนำ เป็นกิจกรรมที่ไม่รวมอยู่ในราคาแพ็คเกจสำหรับท่านที่ต้องการจองล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Always Vacation **

พักค้างคืนที่เมือง Dunedin: Carisbrook Motel หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าตามอิสระ และเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

ออกเดินทางสู่ เมืองไคร้ทเชิร์ต (Christchurch) ระหว่างทางไม่ควรพลาดที่จะแวะชมMoeraki Boulders กองหินประหลาดรูปทรงกลมที่มีความเกี่ยวข้องกับตำนานของชนเผ่าเมารี 

เดินทางมาถึงเมืองไคร้ทเชิร์ต (Christchurch) จากนั้นสามารถเดินเล่นในตัวเมือง อาทิ นั่งรถราง Tram ชมเมือง สวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจําเมือง ความงามของแม่น้ำเอวอน สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอร์รี่ ชมโบสถ์กระดาษแข็งแห่งเมืองไครสต์เชิร์ต (Cardboard Cathedral) ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นโดยโบสถ์กระดาษแข็งถูก สร้างขึ้น จากหลอดแกนกระดาษแข็งเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว รูปทรงอาคารเป็นทรงอักษรตัว A และมีหน้าต่างที่เป็นกระจกสี สามารถจุคนได้ 700 คน และ มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 50 ปี โบสถ์นี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้แทนโบสถ์โบราณที่ พังถล่ม เมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ เมื่อปี 2011 เป็นการชั่วคราว
เย็น เช็คอินเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างคืนที่เมือง Christchurch : Ashford Motor Lodge หรือเทียบเท่า

03.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินไคร้ทเชิร์ต เพื่อทำการคืนรถที่เคาน์เตอร์ เช็คอินกระเป๋าเพื่อเตรียมตัวเดินทาง

06.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ด้วย 

สายการบินแควนตัสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QF138

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง

09.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วย

สายการบินแควนตัสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QF023

16.40 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
ราคา ต่อท่าน

เดินทางวันที่ 10 – 20 เมษายน 2563 โดยสายการบิน Qantas Airways และ Air New Zealand 

เดินทาง 2 ท่าน ปกติราคาท่านละ 81,000.00 บาท               ลดเหลือเพียง 79,000 บาท
เดินทางคณะ 3 หรือ 6 ท่าน ปกติราคาท่านละ 74,000 บาท   ลดเหลือเพียง 69,900 บาท
*เมื่อจองและชำระมัดจำภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2019

*โปรโมชั่น บัตรเครดิต KTC รูดเต็มไม่มีค่าธรรมเนียม หรือ ผ่อน 0% นาน 4 เดือน
เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 29 ก.พ. 2020

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน Economy Class สายการบิน Qantas Airways (ระหว่างประเทศ)  และ Air New Zealand (เส้นทาง Auckland – Christchurch)
 • รถเช่าแต่ละประเภทจำแนกตามจำนวนของผู้เดินทาง,
 • ที่พักแต่ละเมืองที่ทางเราได้ดำเนินการจองไว้
  เดินทาง 2 ท่าน เป็นรถ compact
  เดินทาง 3 – 4 ท่าน เป็นรถ suv
  เดินทาง 5 ท่าน เป็นรถ 8 seater

เดินทาง 6 ท่าน รถ 8 seater หรือรถตู้ ราคาเดียวกัน แต่อยากแนะนำให้เป็นรถตู้มากกว่า เพราะเรื่องสัมภาระจะได้เพียงพอ

จองได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2563

 

ราคานี้ไม่รวม

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว