• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ฮ่องกง

HONG KONG ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์

รหัสทัวร์
25-ZG...ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ (FREE DAY)
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
วันที่
29 เม.ย. - 29 พ.ค. 2023
สายการบิน
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

15,990 บ.

กำหนดการเดินทาง

29-01 พ.ค. เม.ย. 2566
12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 พ.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

รายละเอียดทัวร์

  • วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง
    – A Symphony of Lights
  • วันที่ 2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
  • วันที่ 3 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
    – นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว