• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี

MEDITERRANEAN CRUISE EXPERIENCEล่องเรือสำราญระดับโลก 11 วัน 8 คืน

รหัสทัวร์
03GH_RCI-AL-7N Mediterranean Cruise Experience (BCN)
ประเทศ
ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี
ระยะเวลา
11 วัน 8 คืน
วันที่
09 พ.ค. - 20 ต.ค. 2020
สายการบิน
คาเธ่ย์ แปซิฟิก
เริ่มต้นที่

79,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

9-19 พ.ค. 2563
10-20 ต.ค. 2563

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือสำราญระดับโลก บนเส้นทางสุดฟิน
กับหนึ่งในเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สเปน-ฝรั่งเศส-อิตาลี+พักบาร์เซโลน่า 1 คืน
พร้อมด้วยหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

16.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินCathay Pacific(CX) อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตู 6 เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง

18.55 น. นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX704 (บริการอาหารบนเครื่อง)

22.55 น. เดินทางถึง สนามบินเช็ค แลป กอก ฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

00.20 น. นำท่านเดินทางสู่ บาร์เซโลน่า โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX321 (บริการอาหารบนเครื่อง)

07.35 น. เดินทางถึง สนามบิน เอล ปรัต (El Prat) เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวของเมืองที่ เนินเขามองต์คูอิก(MontJuic) เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่สูงขึ้นมา 180 เมตร ที่มีทัศนียภาพอันงดงามทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทำหน้าที่เป็นดั่งกำแพงเมือง ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง และสามารถมองเห็นวิวเมืองบาร์เซโลน่าได้ทั้งเมือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ ท่าเรือโมล เอโดสแสท(Moll Adossat Terminals) บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน

18.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ ท่าเรือโมล เอโดสแสท(Moll Adossat Terminals) บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน

ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ(Muster Drill)ตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Sea pass Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก และดนตรีสดตามบาร์ต่าง ๆ ทั่วทั้งลำเรือ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)

ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Cruise Compass หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

** ห้องอาหาร Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 – 5 ของเรือ
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 
** Park Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 
** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 
** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 
** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 
** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการพิซซ่าและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้ 

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ 

08.00 น. เรือจอดที่ท่าเรือ เกาะมายอร์กา (Mallorca)เกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่สุดของสเปน

(ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)

เกาะมายอร์กามีเมือง Palma de Mallorca เป็นเมืองหลวง คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ แต่สำหรับชาวยุโรปแล้วเกาะนี้มีชื่อเสียงอย่างมาก ในเรื่องของธรรมชาติทั้งGทะเลoภูเขา ถ้ำต่างๆ อีกทั้งยังมีโบราณสถานต่างๆ สถาปัตยธรรมเก่าแก่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมาก ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ หรือ ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เช่น The Cathedral of Santa Maria of Palma โบสถ์ขนาดใหญ่ที่ตั้งเด่นอยู่กลางเมืองG, Bellver Castleoปราสาทเก่าแก่สไตล์โกธิคที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มองลงมาจะเห็นวิวเมือง Palma หรือจะเที่ยวกันที่ชายหาด Cala Mayor ซึ่งอยู่ใกล้กับท่าเรือ ชายหาดสีขาว น้ำใส นอกจากนั้นยังมีชายหาดอื่นๆ อีกมากมายบนเกาะที่ท่านสามารถเที่ยวชมและสนุกสนานกับการเล่นน้ำได้ นอกจากนั้นท่านยังสามารถช้อปปิ้งกันที่ถนนช้อปปิ้งต่างๆ ของเมืองที่มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Passeig del Born , Carrer de Sant Feliu , Carrer dels Oms , Carrer de Sant Miquel

(สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)

ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก **ราคา Shore Excursion อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งบนเรือ**

สำหรับท่านที่ประสงค์ที่จะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

***ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง***

16.00 น. เรือออกจากท่าเรือ เกาะมายอร์กา (Mallorca)

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ 

09.00 น. เรือจอดที่ท่าเรือ เมืองมาร์กเซย (Marseilles),ฝรั่งเศส เมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์(Provence) (ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)

มาร์กเซย เมืองท่าประวัติศาสตร์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเมืองนี้Gเคยได้รับเลือกให้เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของ

ยุโรปประจำปี 2013 จึงทำให้เมืองนี้มีกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆoหมุนเวียนตลอดทั้งปี เป็นอีกเมืองท่องเที่ยว

หนึ่งของฝรั่งเศสที่ไม่ควรพลาดที่จะเยือน ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ หรือ

ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เช่น ท่าเรือเก่า (Le Vieux Port) เป็นท่าเรือที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็นท่าเรือที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของฝรั่งเศส มหาวิหาร โนเตรอะดาม เดอลาการ์ด (Notre-Dame de la garde) วิหารแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ที่วิวทิวทัศน์ด้านบนยังสวยงาม มองเห็นเมืองมาร์กเซยโดยรอบหรือเดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์เนมในถนนสายช้อปปิ้งต่างๆ 

 (สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมงGoบริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)

ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก  **ราคา Shore Excursion อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งบนเรือ**

***ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง***

18.00 น. เรือออกจากท่าเรือ เมืองมาร์กเซย (Marseilles)

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ 

08.30 น. เรือจอดที่ท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) ,อิตาลี เมืองหลวงของจังหวัด ลา สเปเซีย ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นลิกูเรีย

(ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)

ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ชิงเควGแตร์เรo(Cinque Terre) หมายถึงแผ่นดินทั้ง 5 หรือในที่นี้จะหมายถึง หมู่บ้านทั้ง 5 เนื่องจากมีหมู่บ้านชาวประมง 5 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในแถบนี้ อันประกอบด้วย 

 1. เมือง Monterosso al Mare (มอนเตรอสโซ อัล มาเร) 
 2. เมือง Vernazza (เวร์นาซซา)
 3. เมือง Corniglia (คอร์นีเลีย)
 4. เมือง Manarola (มานาโรลา)
 5. เมือง Riomaggiore (ริโอมัจจอร์เร)

ในแต่ละหมู่บ้านนั้น จะตกแต่งและทาสีต่างๆ คล้ายๆ กันเป็นสีแบบฉูดฉาด และจะตั้งอยู่บนหน้าผาเหมือนกันเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 1,300 ปี และทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก การเดินทางท่องเที่ยวที่

ชิงเคว แตร์เร ที่สะดวกที่สุดจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ(ท่านสามารถซื้อตั๋วรถไฟออนไลน์ล่วงหน้าได้ ที่ RailEurope เพื่อความสะดวก โดยแต่ละหมู่บ้านในเวลาเดินทางตั้งแต่ 5 นาที ไปจนถึง 25 นาที ต่อหมู่บ้าน และท่านสามารถเริ่มต้นได้ที่เมือง ลา สเปเซียที่เรือจอด ในแต่ละหมู่บ้านจะมีร้านค้าขายของพื้นเมือง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบชาวประมงอิตาเลียน ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ 

นอกจากนั้นท่าเรือนี้ท่านสามารถเดินทางไปเที่ยวที่เมือง ปิซ่า(Pisa)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง และเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง การเที่ยว 2 เมืองนี้แนะนำให้ซื้อทัวร์กับทางเรือเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

(สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือGพนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือoส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)

ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก **ราคา Shore Excursion อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งบนเรือ**

***ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง***

20.30 น. เรือออกจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia)

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

07.00 น. เรือจอดที่ท่าเรือ ซีวิตาเวกเกีย (Civitavecchia) ,อิตาลี ซึ่งเป็นประตูจากโรมสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

(ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)

โดยเมืองนี้จะอยู่ห่างจากกรุงโรมไปประมาณ 80 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มากับเรือสำราญจะนิยมเข้าไปเที่ยวกันที่กรุงโรม ท่านสามารถเดินทางเข้าสู่กรุงโรมด้วย The Civitavecchia Express TrainGใช้เวลาประมาณo40 นาทีเท่านั้น กรุงโรมเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลี เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของยุโรป มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 3,000 ปี ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ หรือ ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ สนามกีฬาแห่งกรุงโรม (The colosseum of Rome) สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่สามารถจุคนได้กว่า 80,000 คน มีอายุเกือบ 2,000 ปี  The Trevi Fountain (น้ำพุเทรวี่) สถานที่นี้ท่านไม่ควรพลาดเป็นอันขาดเมื่อมาเยือนโรม มีสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นอย่างมาก และมีความเชื่อว่าหากมาโยนเหรียญลงในน้ำพุแล้ว จะได้กลับมาที่นี่อีก บันไดสเปน (The Spanish Step) บันไดสเปนแห่งนี้ มีชื่อเสียงมากได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ชื่อ Francesco de Sanctis และใกล้ๆ กันนั้นมีถนนช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ง วิหารแพนทีออน (Pantheon) วิหารแห่งนี้ตั้งตระหง่านมากว่า 2,000 ปี สภาพภายในนั้นยังไม่ผุพังไปตามกาลเวลา นครรัฐวาติกัน(State of the Vatican City) เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ซึ่งมีพื้นที่และประชากรน้อยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกGศูนย์กลางคือมหาวิหารนักบุญเปโตรoซึ่งออกแบบโดยมีเกลันเจโล

(สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือGพนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือo ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)

ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก **ราคา Shore Excursion อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งบนเรือ**

***ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง***

20.00 น. เรือออกจากท่าเรือ ซีวิตาเวกเกีย (Civitavecchia)

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ เกาะกาปรี(Capri) ,เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี 

(ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)

เกาะคาปรี(Capri) เป็นเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางทิศใต้ของอ่าวเนเปิลส์ ในแคว้นคัมปาเนีย ประเทศอิตาลี เมืองหลักชื่อกาปรีซึ่งมีชื่อเดียวกับเกาะ เป็นสถานที่ตากอากาศตั้งแต่สมัยโรมันโบราณ ในระหว่างสงคราม นโปเลียน ถูกอังกฤษและฝรั่งเศสผลัดกันเข้ายึดครอง และกลับคืนเป็นของอิตาลีในปี ค.ศ. 1813 ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ หรือ ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ 

(สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)

ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก **ราคา Shore Excursion อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งบนเรือ**

***ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง***

18.30 น. เรือออกจากท่าเรือ เกาะกาปรี(Capri)

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

** ห้องอาหาร Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 – 5 ของเรือ
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 
** Park Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 
** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 
** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 
** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 
** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการพิซซ่าและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5

วันนี้เรือจะล่องน่านน้ำสากลตลอดทั้งวันทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำGไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค,oหรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สำหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็น Zipline, Flow rider, Ice skate และอื่นๆได้

**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**

ช่วงค่ำ เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)  ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**

เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้

** ห้องอาหาร Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 – 5 ของเรือ
** ห้องอาหาร Costal Kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 17 ของเรือ *Suite only
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 
** Park Café Go Cruise Center เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 
** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 
** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 
** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 
** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการพิซซ่าและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5

05.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือโมล เอโดสแสท(Moll Adossat Terminals) บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

07.00 น. นำท่านชม เมืองบาร์เซโลนา(Barcelona) ที่นี่นับเป็นเมืองที่สำคัญและใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปน

ตั้งอยู่บนชายฝั่งของแหลมไอบีเรีย ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของคนทั่วโลก เพราะความงดงามและมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรม มีวัฒนธรรมอาหารการกินที่หลากหลาย และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยมี แอนโทนี่ เกาดี้ (Antoni Gaudí) เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เพราะเป็นผู้ออกแบบสิ่งก่อสร้างในเมืองบาร์เซโลนาหลายแห่ง

นำท่านเข้าชม โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) ด้านนอก โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็นอาร์ตนูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1882 แม้กระทั้งจนถึงปัจจุบันก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ถึงกระนั้นองค์การยูเนสโก้ ก็ได้จัดให้เป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรม    โดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลก นำท่านเข้าชม ปาร์ค กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่โชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบื้องที่เน้นรูปทรงธรรมชาติในสีสันที่ตัดกัน ดูโดดเด่น แปลกตา และเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่ La Roca Village Outlet เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินเล่นบริเวณ ถนน ลา รัมบลาส (La Ramblas) ถือเป็นถนนชื่อดังของเมืองบาร์เซโลน่า นอกจากจะสะอาดสะอ้านและมีต้นไม้คอยสร้างความร่มรื่นให้ตลอดทางแล้ว ยังมีร้านค้ามากมาย โดยที่ปลายสุดของถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส Christopher Columbus ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hotel Alimara (ระดับ 4* ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เอล ปรัต (El Prat) เมืองบาร์เซโลน่า

09.00 น. นำท่านเช็ค-อินและโหลดสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

13.20 น. นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX318 (บริการอาหารบนเครื่อง)

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินเช็ค แลป กอก ฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

08.55 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX717 (บริการอาหารบนเครื่อง)

10.50  น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ***กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการจองทุกครั้งก่อนทำการจอง***

ราคานี้รวม

 1. ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 2. ค่าภาษีท่าเรือ
 3. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ)
 4. ค่าทิปพนักงานบนเรือ
 5. ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี ไป-กลับ กรุงเทพฯ-บาร์เซโลน่า-กรุงเทพฯ สายการบินตามที่กำหนด
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละไม่เกิน 2 ใบ รวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 7. ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-ท่าเรือ ตลอดจนนำเที่ยวตามรายการ
 8. ค่าที่พักเมืองบาร์เซโลน่า 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)  
 9. ค่าวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ยื่นประเทศสเปน
 10. ประกันการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง (**ไม่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคประจำตัวในระหว่างทาง**)
 11. ทิปคนขับรถท้องถิ่น

ราคานี้ไม่รวม

 

 1. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 2. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 3. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
 4. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ (โดยประมาณ 100 บาท / ท่าน / วัน)

 

เงื่อนไขการจอง

 1. ชำระมัดจำ 50% หลังจากได้รับการยืนยันการจอง
 2. ชำระส่วนที่เหลือ 75 วันก่อนการเดินทาง
 3. กรณีระยะเวลาจองต่ำกว่า 60 วัน ทางบริษัทเก็บเต็มจำนวน 100 %
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ
 5. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการจองแบบหมู่คณะ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว