• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ฟินแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, เอสโตเนีย

SWEDEN-ESTONIA-FINLAND พักบนเรือสำราญล่องทะเลบอลติก

รหัสทัวร์
WC…WPTG0611S
ประเทศ
ฟินแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, เอสโตเนีย
ระยะเวลา
11 วัน 8 คืน
วันที่
10 พ.ย. - 11 ธ.ค. 2022
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

159,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

10-20 พ.ย. 2565
1-11 ธ.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทวัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก

01.10 เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG962

07.00 เดินทางถึงกรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางใจกลางกรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้รับขนานนามว่า “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ง ศตวรรษที่ 13ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านขึ้นสู่ “จุดชมวิว เนินเขาถนน” (Fjallgaten) ชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์มจากด้านบนเนินเขา เข้าชม “ซิตี้ ฮอลล์” (City Hall) หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” ที่ซิตี้ฮอลล์นี้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าสู่“แกมล่าสแตน” เมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ จากนั้นแวะถ่ายรูป (ด้านนอก) พระราชวังสต็อคโฮล์ม (Stockholm Royal Palace) เป็นที่อยู่อาศัยของ พระมหากษัตริย์สวีเดนในปัจจุบันเป็นพระราชวังที่ก่อสร้างด้วยอิฐ หลังคาถูกปกคลุมด้วยทองแดงและยังเป็น 1 ในพระราชวังหลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

15.00 เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสำราญขนาดมหึมา Tallink – Silja Line ซึ่งเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย กรุงสต็อกโฮล์ม-กรุงทาล์ลิน อิสระกับการพักผ่อนบนเรือ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

ที่พัก : บนเรือสำราญ TALLINK – SILJA LINE (พักห้อง SEA VIEW วิวทะเล พักห้องละ 2 ท่าน หากต้องการอัพเกรดห้องพักเป็นห้องสวีท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารบนเรือ
10.00 ถึงกรุงทาล์ลินน์ ประเทศเอสโตเนีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าแล้ว เดินทางสู่เมือง “ฮัปซาลู” (Haapsalu) (89 กม.) ที่ได้รับขนานนามว่า “เวนิสแห่งทะเลบอลติก” เมืองตากอากาศชายทะเลที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของเอสโตเนีย เมืองนี้มีมาตั้งแต่ปี 1200 ถึงแม้ว่าเมืองนี้จะมีชื่อเสียงมากในช่วงต้นทศวรรษ 1800 เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองสปาโคลนเป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติการบำบัดรักษาโรค ที่เสริมด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะเมืองตากอากาศที่ดึงดูดความสนใจจากขุนนางและราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซียที่มาพักผ่อนที่ฮาปซาลูในฤดูร้อน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร

บ่าย หลังอาหารชม “ปราสาทฮาปซาลู” (Haapsalu Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในเอสโตเนีย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ตัวปราสาทหลักกลายเป็นซากปรักหักพังตามกาลเวลาเมื่อปลายศตวรรษที่ 17 ต่อมาได้รับการบูรณซ่อมแซม โดยยังคงความสวยงามของการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ โดยยังคงมีกำแพงยุคกลางที่มีหอคอยเจ็ดแห่งและประตูสี่บานยังคงล้อมรอบบริเวณปราสาทใจกลางของปราสาทสมกับความยิ่งใหญ่ในอดีต จากนั้นเดินเล่นย่านเมืองเก่า ที่ยอดเยี่ยมด้วยถนนแคบๆ ศาลากลางขนาดเล็ก และบ้านเรือนจากต้นศตวรรษที่ 20 ที่มีเสน่ห์เรียงรายทอดยาวไปสู่ทะเล บนทางเดินเล่นริมทะเลแสนโรแมนติกมีคูร์ซาล (Kuursaal) ซึ่งเป็นอาคารไม้ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอสโตเนีย และ ฮาปซาลูยังได้รับรางวัล “European Destinations of Excellence (EDEN) ในปี 2013

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : HESTIA HOTEL HAAPSALU SPA หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชมกรุงทาล์ลินน์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอสโตเนียและเป็นเมืองหลวง และเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมและการเมืองระดับภูมิภาค ทาลลินน์ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 ติดกับอ่าวฟินแลนด์ และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำที่สำคัญ ชมย่านเมืองเก่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก โดยมีตรอกซอกซอยที่ปูด้วยหินที่คดเคี้ยว ยอดแหลมของโบสถ์มากมาย รวมถึงป้อมปราการและป้อมปราการที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โบสถ์เซนต์แมรี่ (Saint Mary Church) หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือ Dome Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองสร้างขึ้นโดยชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค โบสถ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นก่อนปี 1233 และสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งนับแต่นั้นมา โบสถ์แห่งนี้จัดแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานกัน ตัวอาคารหลักที่มีหลังคาโค้งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 14 ในขณะที่หอคอยสไตล์บาโรกเป็นส่วนเสริมจากช่วงปลายทศวรรษ 1770

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม “พระราชวังแคทเดอริก” (Kadriorg Palace) เป็นพระราชวังสไตล์บาร๊อค สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย เพื่อเป็นที่ประทับของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 แต่ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวังเก่าแห่งนี้ด้วย จากนั้นเดินทางสู่ “ถนนคนเดิน” Walking street อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

…….. เดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ Tallink – Silja Line หรือ Viking Line กลับสู่กรุงเฮลซิงกิ (ใช้เวลาประมาณ 2.15 ชั่วโมง)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ…….. ถึงท่าเรือกรุงเฮลซิงกิ เดินทางเข้าที่พัก

ที่พัก : CLARION HOTEL HELSINKI หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร ชมกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียม ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” แล้วนำท่านเข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชม วิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน นำท่านชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารเดินเล่น “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ และย่าน ถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ

……… สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ

17.45 เดินทางสู่เมืองอูลู โดยสายการบินนอร์วีเจี้ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ D82521

18.45 ถึงเมืองอูลู หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าที่พัก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ที่พัก : SCANDIC HOTEL OULU หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางเข้าสู่เมือง “เคมิ” (105 กม.) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมอ่าวบอทเนีย ในเขตแลปแลนด์ของฟินแลนด์ ชมโบสถ์เคมิ “Kemi Church” โบสถ์นิกายลูเธอรันอีแวนเจลิค ตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองที่มีสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูกอธิคที่สวยงาม (Gothic Revival) ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Josef Stenbäck และ สร้างเสร็จในปี 1902 และต่อมาได้มีการบูรณะปรับปรุงในปี 2003 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ “ภัตตาคารน้ำแข็ง” SnowExperience365 แห่งนี้เปิดบริการตลอดทั้งปี ภายในจะมีประติมากรรมน้ำแข็งที่น่าทึ่ง

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคารน้ำแข็ง Snow Experience 365 ท่านเพลิดเพลินกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเมนู Snow & Ice Tasting โต๊ะอาหารน้ำแข็งที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นที่สวยงามที่ทำจากน้ำแข็ง แก้วน้ำแข็งที่ทำด้วยมือในอุณหภูมิ -5 องศาเซลเซียสแม้ในช่วงกลางฤดูร้อน” ด้วยสภาพแวดล้อมที่เยือกแข็ง
บ่าย เดินทางสู่เมือง “โรวาเนียมิ” (Rovaniemi) (141 กม.) เข้าสู่ “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก (พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผู้น่ารัก ณ เส้นอาร์คติก เซอร์เคิล) อิสระทุกท่านช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือเก็บภาความน่ารักของหมูบ้านซานต้า ที่สำคัณอย่าลืมส่งโปสการ์ด จากบ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรือถึงตัวคุณเองเป็นที่ระลึก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ที่พัก : GLASS RESORT, ROVANIEMI หรือที่พักระดับใกล้เคียง
*** ห้องพักแบบกระจกทั้งหลัง Glass Igloo มีจำนวนจำกัด และต้องจองพร้อมชำระเงินล่วงหน้ากว่า หกเดือนซึ่งทางบริษัท ขอยืนยันวันมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้จัดและสำรองห้องพัก Glass Igloo ให้ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่านประทับใจกับการเข้าพักที่โรงแรมนี้ที่สุด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉลี่ย อยู่ประมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง ท่านสามารถใช้บริการเซาว์น่าและกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมได้อย่างเต็มที่

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชาเบอร์รี่อุ่นๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ ก่อนนำท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาว ชมความน่ารักของกวางแสนรู้ จากนั้นเดินทางสู่ “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” Husky Farm ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ ในสไตล์ซัมเมอร์ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสนุกกับกิจกรรมขับรถ (ATV Quad Bike) ซาฟารีควอดไบค์ สัมผัสความตื่นเต้นในการขี่รถเอทีวีเอทีวีข้ามภูมิประเทศที่สวยงามเพื่อค้นหาความมหัศจรรย์เช่น สระน้ำ แม่น้ำ และป่าไม้มากมาย เราจะผ่านสถานที่เลี้ยงกวางเรนเดียร์และเขตสงวนธรรมชาติสนุกกับขี่รถควอดไบค์ในอาร์กติกเซอร์เคิลค้นหาแสงเหนืออันงดงามพร้อมไกด์ท้องถิ่นประทับใจกับความงามอันน่าทึ่งของแม่น้ำ ป่าไม้มากมาย และเขตสงวนธรรมชาติในชนบทของแลปแลนด์

ที่พัก : SANTA CLAUS HOTEL, ROVANIEMI หรือที่พักระดับใกล้เคียง

*** ช่วงที่จะเห็นแสงเหนือได้ดีที่สุดคือ ช่วงเดือนกันยายน – เดือนมีนาคม และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นแสงเหนือในช่วงหน้าร้อน (มิถุนายน/กรกฎาคม) เพราะแสงเหนือจะเห็นได้ในช่วงที่ท้องฟ้ามืดเท่านั้น แต่ช่วงฤดูร้อนนี้จะเป็นเวลาของพระอาทิตย์เที่ยงคืน และช่วงกลางคืนของเดือนสิงหาคมท้องฟ้าจะเริ่มมืดมากขึ้นทำให้มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากขึ้น

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “โบเดน” Boden (254 กม.) เมืองเล็กๆ เขตแลปแลนด์ของสวีเดน หนึ่งในที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สำคัญ ป้อมปราการโบเดนขนาดใหญ่ก็ถือกำเนิดขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 กลายเป็นป้อมปราการหลักแห่งหนึ่งในสวีเดน และมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสวีเดนตอนเหนือในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ป้อมปราการโบเดนถูกปลดประจำการในปี 1998 แวะเดินเล่นเปลี่ยนอิริยาบทการเดินทางที่ศูนย์กลางของเมือง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “ฮาราดส์” (47 กม.) หมู่บ้านเล็กในเขตนอร์บอตเทน ประเทศสวีเดน นำท่านเข้าที่พัก Arctic Bath & Spa Hotel โอเอซิสแห่งสุขภาพและการออกแบบที่ลอยอยู่ในใจกลางแลปแลนด์ของสวีเดน ตั้งอยู่ใต้แสงเหนือในฤดูหนาว และดวงอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงฤดูร้อน เป็นโรงแรมและสปาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนแม่น้ำลูเล (Lule)

*** ในกรณีที่โรงแรม Arctic Bath & Spa Hotel บริษัทฯ ขอเปลี่ยนเป็นพักที่โรงแรม “The Bird’s Nest” THREE HOTEL โรงแรมที่ผสมผสานความสะดวกสบายและ การออกแบบที่ทันสมัยกับธรรมชาติเข้าด้วยกันเพื่อการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ที่สามารถมองออกไปที่ธรรมชาติอันงดงามจากห้องพักแสนสบายที่แยกจากกัน มีเอกลักษณ์ และเงียบสงบท่ามกลางต้นไม้ ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงมีนาคม ยังมีโอกาสได้ชมแสงเหนือที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าอีกด้วย

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก

ที่พัก : ARCTIC BATH & SPA HOTEL, *THREE HOTEL HARADS / SCANDIC LULEA หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินลูเล (84 กม.)

10.25 เดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม โดยสายการบินนอร์วีจี้ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ D84036

11.45 ถึงกรุงสต๊อกโฮล์ม หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองสต๊อกโฮล์ม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารอิสระเลือกซื้อสินค้าย่านถนนคนเดิน Drottningatan ของกรุงสต็อคโฮล์ม หรือช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็น “ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ” อันทันสมัย ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Lobster

ที่พัก : SCANDIC HOTEL, STOCKHOLM หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หลังอาหารชมเมือง ซิกทูน่า” (Sigtuna) เมืองหลวงแห่งแรกของประวัติศาสตร์สวีเดน จนได้รับฉายาว่า City of Kings, Home of Vikings ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงสต็อค นึ่งในเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดเมืองหนึ่งของสวีเดนมาตั้งแต่ ศตวรรตที่ 10 หรือกว่า 1,100 ปีมาแล้ว กษัตริย์สวีเดนเคยประทับอยู่ที่เมืองนี้ราวๆ 250 ปี // ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

…….. เดินทางสู่สนามบินสต๊อกโฮล์ม 

14.30 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961

05.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*********************************

* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สต๊อคโฮล์ม-กรุงเทพฯ และไฟท์ภายในตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปเหนือจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปคนพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอกเส้นทาง
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าประกันการเดินทางแผนสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยววงเงินท่านละ 3,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มบริการบนรถโค้ช
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้ *** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอทำให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถนำสัมภาระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง ***

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หนึ่งวัน (กรณีที่ท่านประทับใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าธรรมเนียมในเปลี่ยนวันเดินทางของตั๋วเครื่องบินกรณีอยู่ต่อ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว