• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ฟินแลนด์, สวีเดน, เอสโตเนีย

SWEDEN ESTONIA FINLAND พักบนเรือสำราญ ล่าแสงเหนือ (TG)

รหัสทัวร์
WC...WCNT220117
ประเทศ
ฟินแลนด์, สวีเดน, เอสโตเนีย
ระยะเวลา
11 วัน 7 คืน
วันที่
20 ม.ค. - 27 มี.ค. 2023
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

199,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

20-30 ม.ค. 2566
10-20 ก.พ. 2566
10-20, 17-27 มี.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทวัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก

อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสำราญขนาดมหึมา Tallink – Silja Line ซึ่งเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย
กรุงสต็อกโฮล์ม-กรุงทาล์ลิน อิสระกับการพักผ่อนบนเรือ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

ที่พัก: บนเรือสำราญ TALLINK – SILJA LINE (พักห้อง SEA VIEW วิวทะเล พักห้องละ 2 ท่าน หากต้องการอัพเกรดห้องพักเป็นห้องสวีท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารบนเรือ
09.30 ถึงกรุงทาล์ลินน์ ประเทศเอสโตเนีย จากนั้นนำท่านชมกรุงทาล์ลินน์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอสโตเนียและเป็นเมืองหลวง และเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมและการเมืองระดับภูมิภาค ทาลลินน์ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 ติดกับอ่าวฟินแลนด์ และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำที่สำคัญ ชมย่านเมืองเก่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก โดยมีตรอกซอกซอยที่ปูด้วยหินที่คดเคี้ยว ยอดแหลมของโบสถ์มากมาย รวมถึงป้อมปราการและป้อมปราการที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โบสถ์เซนต์แมรี่ (Saint Mary Church) หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือ Dome Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองสร้างขึ้นโดยชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค โบสถ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นก่อนปี 1233 และสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งนับแต่นั้นมา โบสถ์แห่งนี้จัดแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานกัน ตัวอาคารหลักที่มีหลังคาโค้งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 14 ในขณะที่หอคอยสไตล์บาโรกเป็นส่วนเสริมจากช่วงปลายทศวรรษ 1770

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม “พระราชวังแคทเดอริก” (Kadriorg Palace) เป็นพระราชวังสไตล์บาร๊อค สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย เพื่อเป็นที่ประทับของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 แต่ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวังเก่าแห่งนี้ด้วย จากนั้นเดินทางสู่ “ถนนคนเดิน” Walking street อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ที่พัก: CLARION HOTEL TALLINN / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
…….. เดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ Tallink – Silja Line หรือ Viking Line กลับสู่กรุงเฮลซิงกิ (ใช้เวลาประมาณ 2.15 ชั่วโมง)
หลังอาหาร ชมกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียม ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” แล้วนำท่านเข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชม วิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน นำท่านชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารเดินเล่น “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ และย่าน ถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน / สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ

20.00 เดินทางสู่เมืองอูลู โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่…..

21.00 ถึงเมืองอูลู หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าที่พัก
ที่พัก: SCANDIC HOTEL OULU / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางเข้าสู่เมือง “เคมิ” (105 กม.) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมอ่าวบอทเนีย ในเขตแลปแลนด์ของฟินแลนด์ ชมโบสถ์เคมิ “Kemi Church” โบสถ์นิกายลูเธอรันอีแวนเจลิค ตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองที่มีสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูกอธิคที่สวยงาม (Gothic Revival) ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Josef Stenbäck และ สร้างเสร็จในปี 1902 และต่อมาได้มีการบูรณะปรับปรุงในปี 2003 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ “ภัตตาคารน้ำแข็ง” SnowExperience365 แห่งนี้เปิดบริการตลอดทั้งปี ภายในจะมีประติมากรรมน้ำแข็งที่น่าทึ่ง

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชมภายในภัตตาคารน้ำแข็ง Snow Experience 365 มีเวลาให้ท่านเก็บภาพ โต๊ะอาหารน้ำแข็งที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นที่สวยงามที่ทำจากน้ำแข็ง แก้วน้ำแข็งที่ทำด้วยมือในอุณหภูมิ -5 องศาเซลเซียสแม้ในช่วงกลางฤดูร้อน” ด้วยสภาพแวดล้อมที่เยือกแข็ง

บ่าย นำท่านสัมผัสประสบการณ์อัน แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน “เรือตัดน้ำแข็งแซมโป” The Arctic Ice Breaker เรือตัดน้ำแข็งลำเดียวที่เปิดโอกาส ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเรือจะวิ่งไปบนน้ำแข็งที่ปกปิดผิวทะเลหนานับเมตรด้วยน้ำหนักกว่า 3,500 ตัน ด้วยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึ่งเป็นเรือตัดน้ำแข็งที่ใช้ในฤดูหนาวของประเทศฟินแลนด์ เรือลำนี้จะทำให้น้ำแข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินค้าในช่วงฤดูหนาว เรือจอดค้างบนน้ำแข็งกลางทะเลมีเวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน้ำแข็งบอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการลอยตัวใน ทะเลน้ำแข็ง ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาได้อย่างจุใจ พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกการมาเยือนเรือตัดน้ำแข็ง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง “โรวาเนียมิ” (Rovaniemi)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: SANTA CLAUS HOTEL, SCANDIC HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชาเบอร์รี่อุ่นๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ ก่อนนำท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาว ชมความน่ารักของกวางแสนรู้ จากนั้นเดินทางสู่ “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” Husky Farm ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ ในสไตล์ซัมเมอร์ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม จากนั้นเข้าสู่ “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก (พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผู้น่ารัก ณ เส้นอาร์คติก เซอร์เคิล) อิสระทุกท่านช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือเก็บภาความน่ารักของหมูบ้านซานต้า ที่สำคัณอย่าลืมส่งโปสการ์ด จากบ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรือถึงตัวคุณเองเป็นที่ระลึก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหาร เดินทางสู่ซาริเซลก้า (Saariselka) พื้นที่ในแลปแลนด์ ทางตอนเหนือของฟินแลนด์ พื้นที่นี้มีลักษณะเฉพาะด้วยพื้นที่ภูเขาที่ล้อมรอบด้วยป่า ตอนเหนือของหุบเขาซาริเซลกาเป็นของแลปแลนด์ในอินาริ ทางใต้ของหุบเขามีหมู่บ้านแลปแลนด์ของซอมปิโอและโซดันคลา การล่าสัตว์ การตกปลา และการเลี้ยงกวางเรนเดียร์เป็นวิถีชีวิตในอดีต มีจุดสูงสุดคือภูเขา Sokusti ที่สูง 718 เมตร (2,356 ฟุต) ภูเขาในยุคน้ำแข็งอายุ 2 พันล้านปี

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ที่พัก: NORTHERN LIGHT VILLAGE (IGLOO) SAARISELKA(1) หรือที่พักระดับใกล้เคียง

*** ห้องพักแบบกระจกทั้งหลัง Glass Igloo มีจำนวนจำกัด และต้องจองพร้อมชำระเงินล่วงหน้ากว่า หกเดือนซึ่งทางบริษัท ขอยืนยันวันมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้จัดและสำรองห้องพัก Glass Igloo ให้ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่านประทับใจกับการเข้าพักที่โรงแรมนี้ที่สุด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉลี่ย อยู่ประมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง ท่านสามารถใช้บริการเซาว์น่าและกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมได้อย่างเต็มที่

21.00 นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานท้องฟ้ายามค่่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสัาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านข้ามพรมแดนนอร์เวย์ สู่เมืองเคิอร์คีเนส (Kirkenes) เมืองในเทศมณฑลทรุมส์และฟินมาร์ก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนอร์เวย์ เมืองตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอกฟยอร์เดน ทางเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล ห่างจากชายแดนรัสเซียเพียง 15 กม.ผ่านตะลุยทุ่งหิมะอันขาวโพลนต้นสนและต้นเบิร์ชที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ผ่านชมความงามของทะเลสาบอินารีที่กลายเป็นน้ำแข็ง ข้านพรมแดนสู่ประเทศนอร์เวย์ เข้าสู่สถานี King Crab Safari

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษปูยักษ์ (บุฟเฟต์ขาปูยักษ์+น้ำจิ้มซีฟู๊ดจากเมืองไทย)

บ่าย ให้คณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นฟังคำแนะนำการขับขี่เพื่อความปลอดภัยสนุกสนานกับโปรแกรมที่พิเศษสุด “สโนว์ซาฟารี” (Snow Safari) สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” Snow Mobile หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน้ำแข็ง ผ่านชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตาโดยจะมีไกด์ท้องถิ่นขับนำทางและปิดท้ายขบวน สู่ จุดจับปูยักษ์ Red King Crab หรือปูยักษ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนอร์เวย์ แต่ล่ะตัวจะมีน้ำหนักประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร เลยที่เดียว ไกด์ท้องถิ่นจะแสดงกรรมวิธีการจับปูให้ทุกท่านดูและให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ที่พัก: CLUB HOTEL SAARISELKA / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร เดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม (เราใช้แพ็คเก็จระยะทาง 8-10 กม. ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา

บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมืองเทอทิโน่ เมืองชายแดนฟินแลนด์ สวีเดน และเป็นประตูสู่แลปแลนด์ ตลอดหลายศตวรรษ ปัจจุบัน เทอร์ทิโน่ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญซึ่งเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมเหล็กของฟินแลนด์ เทอร์ทิโน่ได้รับสิทธิของเมืองจากกษัตริย์กุสตาฟอด๊อฟที่ 2 (King Gustav II Adolf) ในปี 1621 และเพิ่งเฉลิมฉลอง 400 ปีในฐานะเมืองในปี 2021

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก

ที่พัก: PARK HOTEL TORNIO หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินลูเล (84 กม.)
10.25 เดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่…..

11.45 ถึงกรุงสต๊อกโฮล์ม หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองสต๊อกโฮล์ม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารอิสระเลือกซื้อสินค้าย่านถนนคนเดิน Drottningatan ของกรุงสต็อคโฮล์ม หรือช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็น “ห้างที่ใหญ่ที่สุดใน ยุโรปเหนือ” อันทันสมัย ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Lobster

ที่พัก: SCANDIC HOTEL, STOCKHOLM หรือที่พักระดับใกล้เคียง

โรงแรมที่พัก

หลังอาหารชมเมือง ซิกทูน่า” (Sigtuna) เมืองหลวงแห่งแรกของประวัติศาสตร์สวีเดน จนได้รับฉายาว่า City of Kings, Home of Vikings ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงสต็อค นึ่งในเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดเมืองหนึ่งของสวีเดนมาตั้งแต่ ศตวรรตที่ 10 หรือกว่า 1,100 ปีมาแล้ว กษัตริย์สวีเดนเคยประทับอยู่ที่เมืองนี้ราวๆ 250 ปี // ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

…….. เดินทางสู่สนามบินสต๊อกโฮล์ม 

14.30 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961

05.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

************************** /// **************************

* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สต๊อคโฮล์ม-กรุงเทพฯ และไฟท์ภายในตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปเหนือจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตา
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปคนพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอกเส้นทาง
 • ค่าประกันการเดินทางแผนสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยววงเงินท่านละ 3,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มบริการบนรถโค้ช
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้ *** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอทำให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถนำสัมภาระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง ***

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หนึ่งวัน (กรณีที่ท่านประทับใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าธรรมเนียมในเปลี่ยนวันเดินทางของตั๋วเครื่องบินกรณีอยู่ต่อ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว