• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ไต้หวัน

TAIWAN ชิคๆ ไทจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่

รหัสทัวร์
08-ZG...ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ EP.2970_20230203112726
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
วันที่
04 มี.ค. - 29 ต.ค. 2023
สายการบิน
ไชน่าแอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

21,990 บ.

กำหนดการเดินทาง

04-07, 23-26, 30-02 เม.ย มี.ค. 2566
12-15, 27-30 เม.ย. 2566
04-07, 11-14, 18-21, 25-28 พ.ค. 2566
01-04, 22-25 มิ.ย. 2566
13-16, 27-30 ก.ค. 2566
10-13 ส.ค. 2566
07-10, 14-17, 21-24, 08-01 ต.ค ก.ย. 2566
05-08, 12-15, 19-22, 26-29 ต.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

เที่ยวไต้หวันเหมาะทุกสายทั้งธรรมชาติ กิน ช้อป ชิล ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งซีเหมินติง แช่น้ำแร่ผ่อนคลายสุดชิล

รายละเอียดทัวร์

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
  • วันที่ 2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว