• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
จอร์แดน

THE ULTIMATE JORDAN 6 DAYS 3 NIGHTS(ROYAL JORDANIAN AIRLINE)

รหัสทัวร์
04 - PV...(JOR-TUM6D3N-RJ) THE ULTIMATE JORDAN 6 DAYS 3 NIGHT BY RJ (จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินต
ประเทศ
จอร์แดน
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
วันที่
19 ม.ค. - 21 มี.ค. 2023
สายการบิน
โรยัล จอร์ดาเนียน
เริ่มต้นที่

54,988 บ.

กำหนดการเดินทาง

19-24 ม.ค. 2566
09-14,23-28 ก.พ. 2566
02-07,16-21 มี.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

พักแคทป์ดูดาว กลางทะเลทราย-ทะเลทรายวดิรัม-มหานครเพตร้า-เมืองโรมันโบราณ เจอราช-ทะเลสาปน้ำเค็มในทวีปเอเชีย


วันที่หนึ่ง  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
วันที่สอง  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari
วันที่สาม ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี
วันที่สี่   ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
วันที่ห้า เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช
วันที่หก ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว