• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ไต้หวัน

TPE23_CI_Taichung Nantou Taipei_JUN-OCT23

รหัสทัวร์
15-BT-TPE23_CI_Taichung Nantou Taipei_JUN-OCT23
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
วันที่
28 มิ.ย. - 21 ต.ค. 2023
การเดินทาง
ไชน่าแอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

20,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

28 -01 ก.ค. มิ.ย. 2566
19-22, 26-29 ก.ค. 2566
16-19 ส.ค. 2566
27-30 ก.ย. 2566
18-21 ต.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

ฟาร์มแกะ Qingjing หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งจุใจ.. ตลาดซีเหมินติง กลอเรีย เอาท์เล็ท อิ่มอร่อยกับ..บุฟเฟ่ต์ชาบูใต้หวัน ซีฟู๊ด

รายละเอียดทัวร์

  • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● โรงละครแห่งชาติไถจง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่สอง เมืองหนานโถว • ชิมชาอู่หลง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • ฟาร์มแกะฉิงจิ้ง
  • วันที่สาม ไทเป • ร้านพายสัปประรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • ศูนย์เครื่องสำอาง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่สี่ GERMANIUM • เมืองไทเป • ท่าเรือประมงเจิ้งปิน • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • Gloria Outlets สนามบินเถาหยวน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว