• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ไต้หวัน

TPE24_SL_4DAY_MAY-OCT 23

รหัสทัวร์
14-BT-TPE24_SL_4DAY_MAY-OCT 23
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
วันที่
01 มิ.ย. - 30 ต.ค. 2023
การเดินทาง
ไลออนแอร์
เริ่มต้นที่

15,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

01-04, 02-05,07-10, 08-11, 09-12, 14-17, 15-18, 16-19, 21-24, 28 -01 ก.ค., 29 -02 ก.ค., 30 -03 ก.ค.66 มิ.ย. 2566
05-08, 06-09, 07-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30, 28-31, 29-01 ส.ค.66 ก.ค. 2566
01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 10-13, 11-14, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28, 31-03 ก.ย.66 ส.ค. 2566
01-04, 07-10, 08-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25, 29-02 ต.ค.66 ก.ย. 2566
05-08, 06-09,12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30 ต.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

วัดพระถังซำจั๋ง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ชมหมู่บ้านชาวประมงหลากสี ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดกลางคืนชื่อดัง

รายละเอียดทัวร์

  • วันแรก สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่สอง เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่สาม วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน
  • วันที่สี่ สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว