• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ไต้หวัน

TPE64_VZ_TAICHUNG _MAR-OCT 23

รหัสทัวร์
12-BT-TPE64_VZ_TAICHUNG _MAR-OCT 23
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
วันที่
01 มิ.ย. - 22 ต.ค. 2023
การเดินทาง
Vietjet Air
เริ่มต้นที่

14,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

01-04, 02-05, 08-11, 09-12, 15-18, 22-25, 23-26, 30 – 03 ก.ค.66 มิ.ย. 2566
06-09, 14-17, 20-23, 21-24, 27-30, 30 - 02 ส.ค., 31 – 03 ส.ค. ก.ค. 2566
01-04, 03-06, 04-07, 11-14, 17-20, 25-28, 31 – 03 ก.ย.66 ส.ค. 2566
01-04, 07-10, 08-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25, 28 – 01 ต.ค.66 ก.ย. 2566
05-08, 12-15, 13-16, 19-22 ต.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

หมู่บ้านจิ่วเฟิน เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึก TAIPEI 101 ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง เมนูเด็ด บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา

รายละเอียดทัวร์

  • วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่สอง โรงละครแห่งชาติ • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่สาม เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
  • วันที่สี่ วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว