• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
เวียดนาม

VIETNAM ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน

รหัสทัวร์
24-ZG...เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
วันที่
30 มี.ค. - 19 ต.ค. 2023
สายการบิน
เวียดนาม แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

14,990 บ.

กำหนดการเดินทาง

30-03 เม.ย มี.ค. 2566
01-05, 06-10, 08-112, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 22-26, 28-02 พ.ค. เม.ย. 2566
06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24 พ.ค. 2566
01-05, 02-06, 03-07, 07-11, 09-13, 14-18, 16-20, 21-25, 23-27, 29-03 ก.ค มิ.ย. 2566
01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26, 27-31, 28-01 ส.ค., 30-03 ส.ค. ก.ค. 2566
01-05, 02-06, 04-08, 09-13, 11-15, 12-16, 13-17, 17-21, 19-23, 24-28, 31-04 ก.ย. ส.ค. 2566
02-06, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 21-25, 23-27, 28-02 ต.ค., 30-04 ต.ค. ก.ย. 2566
05-09, 07-11, 11-15, 12-16, 13-17, 15-19 ต.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

เยือนหลังคาอินโดจีน “”นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน””
สัมผัสบรรยากาศเมืองในสายหมอกฟินฯ พักซาปา 2 คืน

รายละเอียดทัวร์

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย
  • วันที่ 2 เมืองซาปา – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน
  • วันที่ 3 นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
  • วันที่ 4 น้ำตกสีเงิน – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
  • วันที่ 5 สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ “
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว