• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ไต้หวัน

TPE25_SL_5DAY_MAY-OCT 23

รหัสทัวร์
13-BT-TPE25_SL_5DAY_MAY-OCT 23
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
วันที่
01 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2023
การเดินทาง
ไลออนแอร์
เริ่มต้นที่

17,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

01-05, 07-11, 08-12, 14-18, 15-19, 28 -02 ก.ค., 29 -03 ก.ค. มิ.ย. 2566
05-09, 06-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24, 26-30, 27-31, 28- 01 ส.ค., 29 -02 ส.ค.66 ก.ค. 2566
01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 10-14, 11-15, 17-21, 18-22, 24-28, 25-29, 31 -04 ก.ย. ส.ค. 2566
01-05, 07-11, 08-12, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26 ก.ย. 2566
05-09, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24, 26-30, 27-31 ต.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดกลางคืนชื่อดัง

รายละเอียดทัวร์

  • วันแรก สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจี
  • วันที่สอง นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • โรงละครแห่งชาติไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่สาม เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่สี่ วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน
  • วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว