• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com

บริการทำวีซ่า

ออลเวย์ เวเคชั่น บริการทำวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า หรือต้องการลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร โดยเราจะให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร ดำเนินการตรวจ และกรอกแบบฟอร์มส่งให้สถานทูต

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวดังนี้

 • วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
 • วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
 • วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
 • วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ
 • วีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส
 • วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมนี
 • วีซ่าท่องเที่ยวจีน
 • วีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก
downloadPDF เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส
downloadPDF เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าสหรัฐอเมริกา
downloadPDF เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเยอรมนี
downloadPDF

downloadPDF

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอังกฤษ

แบบสอบถามเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าอังกฤษ

downloadPDF เอกสารประกอบการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์
downloadPDF เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าจีน
downloadPDF เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
downloadPDF เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

การสมัครขอวีซ่ากลุ่มนิวซีแลนด์

เงื่อนไขการยื่นขอวีซ่ากลุ่มคือ

 • ทุกคนในกลุ่มต้องเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์พร้อมกัน โดยมีจุดประสงค์และหมายการเดินทางเดียวกัน เช่น เดินทางไปเที่ยวบินเดียวกันและวันเดียวกัน
 • จะไม่มีวีซ่าติดอยู่ในหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • คนใดคนหนึ่งในกลุ่มไม่เดินทาง ต้องทำการยกเลิกวีซ่าท่านนั้นซึ่งค่อนข้างยุ่งยาก แนะนำว่า หากไม่แน่ใจว่าผู้สมัครทุกท่านจะเดินทางให้ทำวีซ่าเดี่ยว หรือหากผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางแล้ว ทำให้จำนวนคณะเดินทางน้อยกว่า 3 ท่าน วีซ่ากลุ่มจะใช้ไม่ได้ทันที ต้องสมัครวีซ่าเดี่ยวใหม่อีกครั้งหนึ่ง
 • เมื่อเดินทางไปถึงประเทศนิวซีแลนด์สมาชิกในกลุ่มจะต้องไม่แยกจากกลุ่มทัวร์และต้องเดินทางตามกำหนดการท่องเที่ยว
 • ในกรณีที่มีลูกทัวร์หายไปจากกลุ่มในระหว่างการท่องเที่ยว หัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าทัวร์ต้องแจ้งให้ INZ ในประเทศนิวซีแลนด์ทราบทันที รวมทั้งแจ้งให้ INZ สาขากรุงเทพ ทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้
 • การขอวีซ่ากลุ่ม จะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ขึ้นไป