• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com

อัปเดตขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

พาสปอร์ต (Passport) หรือหนังสือเดินทาง ถือเป็นเอกสารสำคัญจากทางราชการ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนและจำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้

กรณีผู้ประสงค์จะทำพาสปอร์ต อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. สูติบัตรฉบับจริง (หากอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

กรณีผู้ประสงค์จะทำพาสปอร์ต อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานไปแสดงด้วย

ทั้งนี้ ต้องนำพาสปอร์ตเล่มเดิมมาด้วย (กรณีหมดอายุ) แต่หากพาสปอร์ตเล่มเดิมสูญหาย จะต้องนำใบแจ้งความมาแสดง


ค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ต

1. สำหรับอายุพาสปอร์ตไม่เกิน 5 ปี

 • เล่มปกติ 1,000 บาท
 • เล่มด่วน 3,000 บาท

2. สำหรับอายุพาสปอร์ตไม่เกิน 10 ปี

 • เล่มปกติ 1,500 บาท
 • เล่มด่วน 3,500 บาท

3. ค่าดำเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ราคา 40 บาท

หมายเหตุ: กรณีเล่มด่วน (ได้รับภายใน 1-2 วัน) ต้องมาทำเรื่องภายในช่วงเช้าของวัน และ จะต้องไปรับที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเท่านั้น


สถานที่ทำพาสปอร์ตในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
ที่อยู่: 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16:30)
โทรศัพท์: Call Center 02 572 8442 หรือ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล

2. ศูนย์การค้าธัญญาพาร์คศรีนครินทร์ (อาคาร C) ชั้น 2
ที่อยู่: เลขที่ 735 735/1-8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)
โทรศัพท์: 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 010 5246

3. สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
ที่อยู่: สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16:30)
โทรศัพท์: 02 024 8896 และ 093 010 5247

4. ปทุมวัน
ที่อยู่: ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ (ฝั่งโตคิว) ชั้น 5 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)
**ตั้งแต่ 8 มกราคม 2565 เป็นให้ต้นไป เปิดให้บริการทุกวันเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
โทรศัพท์: 02 126 7612

5. มีนบุรี
ที่อยู่: ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ ชั้น 2 เลขที่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)
โทรศัพท์: 02 024 8362 ถึง 4

6. สายใต้ใหม่ – ตลิ่งชัน
ที่อยู่: อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) เลขที่ 24/6 หมู่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16:30)
โทรศัพท์: 02 422 3431

7. ธัญบุรี
ที่อยู่: ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (ฝั่งเซ็นทรัล) ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน เขตธัญบุรี ปทุมธานี 12130
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)
โทรศัพท์: –

8. บางใหญ่
ที่อยู่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ชั้น G เลขที่ 199, 199/1 แขวงเสาธงหิน เขตบางใหญ่ นนทบุรี 11140
เวลาทำการ: เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)
**ตั้งแต่ 8 มกราคม 2565 เป็นให้ต้นไป เปิดให้บริการทุกวันเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
โทรศัพท์: –


นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในจังหวัดต่างๆ ตั้งอยู่ตามศาลากลาง อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และศูนย์การค้า คอยให้บริการประชาชนสำหรับการทำพาสปอร์ต หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองหนังสือเดินทาง โทรศัพท์ 0 2981 7257 ถึง 60 และ 0 2203 5000 ต่อ 32303 หรือเว็บไซต์ : https://www.qpassport.in.th/#/branch

บริการจองคิวทำหนังสือเดินทางล่วงหน้า ผ่านทางออนไลน์

ปัจจุบันกรมการกงสุล เปิดให้ลงทะเบียนขอทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าแบบออนไลน์ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินทางไปรับคิว ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง ทำให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.qpassport.in.th


ที่มา: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ