ถ่ายภาพ street art กับช่างภาพมืออาชีพ ท่องเที่ยวชุมชน และทำหมอนไหว้เจ้าด้วยตัวเอง